SUEZ Nederland maakt gebruik van cookies. Lees meer over ons cookiebeleid ×

HOME

CONTACT   

Home   >  
Menu old
Over SUEZ   >  
CO2-Prestatieladder

CO2-Prestatieladder

Onze impact

 

Milieu is core-business voor SUEZ; we ruimen op wat overblijft na productie of consumptie. Wat we doen, wordt pas goed zichtbaar als we ons werk niet doen. Onze impact op het milieu wordt bepaald door hoe we afval inzamelen, welke milieubelasting ‘nodig' is om ons werk te doen en hoe we vervolgens met het ingezamelde afval omgaan.

 

We willen onze prestaties helder maken. Daarom rapporteren we eerlijk en transparant. SUEZ is sinds 22 augustus 2016 gecertificeerd voor niveau 4 van de CO2-prestatieladder. Hiermee nemen wij onze verantwoordelijkheid op het gebied van CO2-reductie.

 

Reductie doelstelling

 

SUEZ heeft zich ten doel gesteld om:

  • voor de periode 2017 - 2019 ten opzichte van 2016 ten aanzien van routeinzameling een reductie van het brandstofverbruik van 3,5 % per getransporteerde ton afval te realiseren.
  • voor de stromen die niet via route-inzameling zijn getransporteerd is de reductie doelstelling 2 % in 2017 - 2019 ten opzichte van 2016.

 

Een set aan maatregelen moeten bijdragen aan het behalen van de reductiedoelstellingen. Het zwaartepunt van het reductiebeleid ligt op brandstofbesparingen. Dat scheelt aanzienlijk in kosten, fossiele brandstof en CO2-uitstoot.


Communicatie

 

SUEZ staat voor betrouwbaar en duurzaam afvalmanagement naar klanten. Ons duurzaamheidsverslag laat zien hoe wij werken aan het verduurzamen van afvalmanagement. Verder is hieronder informatie te vinden met betrekking tot de CO2-prestatieladder. Al deze informatie geeft een transparant en helder beeld hoe SUEZ werkt aan duurzaamheid en CO2-reductie.

  

 

Certificaat trede 4 2017

Actieplan CO2-prestatieladder 2015

Tussenevaluatie CO2-footprint en besparingsplan CO2-prestatieladder 2015

Evaluatie CO2-footprint en besparingsplan CO2-prestatieladder 2015

Actieplan CO2-prestatieladder 2016

Tussenevaluatie CO2-footprint en besparingsplan CO2-prestatieladder 2016

Evaluatie CO2-footprint en besparingsplan CO2-prestatieladder 2016

Actieplan CO2-prestatieladder 2017-2019

Tussenevaluatie CO2-footprint en besparingsplan CO2-prestatieladder 2017-2019

CO2-footprint 2017 en evaluatie van het actieplan CO2-prestatieladder 2017-2019

 

Communicatieplan CO2-prestatieladder 2018

 

Keten initiatief: Energie uit koffiedik houdt Nederland warm 
Ontwikkelingsproject:  Presentation of the QCP plant

Analyse van de meest materiële emissies

Ketenanalyse verbranden
Ketenanalyse kunststof

  

 

 

 

©2018 SUEZ Nederland     Privacy regeling   Disclaimer   Sitemap   Contact   Werken bij SUEZ