SUEZ Nederland maakt gebruik van cookies. Lees meer over ons cookiebeleid ×

HOME

CONTACT   

Home   >  
Menu old
Over SUEZ   >  
Circulaire Economie

Circulaire Economie

Ondernemen in de circulaire economie


Het rapport 'Ondernemen in de circulaire economie' toont ondernemers hoe zij circulair kunnen werken. SUEZ zet al jaren haar expertise in om de afvalketen beter te sluiten en levert als medeauteur een belangrijke bijdrage aan het boek door het streven naar een circulaire economie in een Europese context te plaatsen.

Overstappen op de circulaire economie kan Nederland ruim €7 miljard per jaar en 50.000 nieuwe banen opleveren. Het rapport toont bedrijven hoe zij deze kansen kunnen verzilveren in hun eigen bedrijf. In de circulaire economie worden producten, componenten en grondstoffen hergebruikt waardoor hun waarde zoveel mogelijk behouden blijft. De schrijvers van het rapport benoemen de keuzemogelijkheden voor ondernemers. Zij zetten vijftien variabelen (KPI's) op een rij waarop bedrijven kunnen sturen, waarmee zij kringlopen kunnen sluiten en nieuwe product-service combinaties kunnen ontwikkelen. Denk aan: de inkomsten uit verkochte gerepareerde producten vergeleken met de totale inkomsten, de technische levensduur van producten, de mate waarin die ontleedbaar zijn en het gehalte aan toxische stoffen in een product of nodig voor de fabricage daarvan. De aanbevelingen worden geïllustreerd met veel voorbeelden en concreet uitgewerkt voor een onderdeel van de bouwsector.

Co-creatie
"We zijn erg trots dat we een bijdrage hebben kunnen leveren aan dit rapport. SUEZ gelooft in co-creatie en zet in op samenwerking in de volledige afvalketen. Met klanten, partners, toeleveranciers, maar ook met concurrenten dragen we bij aan waardecreatie en het sluiten van de afvalketen", aldus Wieger Droogh, Algemeen Directeur SUEZ. "Een recent voorbeeld is de lancering van gerecyclede verf waarbij SUEZ ingezamelde verfresten verwerkt tot grondstof die door verffabrikanten kan worden gebruikt als ingrediënt voor de productie van nieuwe muurverven.
We hopen met dit rapport ook andere bedrijven te inspireren om met ons en onze partners ketens te sluiten"

Bekijk hier het rapport.

©2018 SUEZ Nederland     Privacy regeling   Disclaimer   Sitemap   Contact   Werken bij SUEZ