Skip to main content

Certificaten

Goede zorg voor het milieu is meer dan alleen de essentie van ons werk. Bij SUEZ is dit een gezamenlijke verantwoordelijkheid is, te beginnen bij elke medewerker. Daarom komt milieu, en gelijktijdig het aspect veiligheid, prominent terug in ons dagelijkse werk. De zorg die SUEZ specifiek heeft voor de kwaliteit van de afvalinzameling en -verwerking, wordt ondersteund en omgeven door veel, soms complexe regelgeving.

CO2-prestatieladder

CO2-prestatieladder

SUEZ is sinds 22 augustus 2016 gecertificeerd voor niveau 4 van de CO2-prestatieladder. Hiermee nemen wij onze verantwoordelijkheid op het gebied van CO2-reductie.

Waar bent u naar op zoek?
TOP