Skip to main content

De SUEZ EcoScan

Uw milieuwinst inzichtelijk

Inzicht in de milieuwinst door de SUEZ EcoScan

Duurzaam afvalmanagement heeft u zelf in de hand. Door afval te reduceren en afvalstromen gescheiden aan te leveren voor recycling, minimaliseert u de milieu-impact van uw afval. Op die manier draagt u bij aan het beperken van onder andere klimaatverandering en de grondstoffen schaarste. De SUEZ EcoScan geeft u een goed inzicht in de milieuwinst van uw inspanningen. Zo heeft u in één keer helder waarvoor u het doet!

Duurzaamheid wordt concreet

Duurzaam afvalmanagement

De SUEZ EcoScan geeft u inzicht in de milieuwinst van uw keuze voor duurzaam afvalmanagement. Op basis van een uitgebreide analyse laat de scan u het verschil in milieu-impact zien tussen gescheiden en ongescheiden inzameling van afval. Uiteraard adviseren wij u graag waar u nog meer milieuwinst kunt behalen en helpen wij u bij het opstellen van een duurzaam afvalplan.

Hoe werkt de SUEZ EcoScan?

De uitgebreide analysetool SUEZ EcoScan

De EcoScan is een uitgebreide analysetool die SUEZ heeft ontwikkeld in samenwerking met onderzoeksbureau CE Delft. Op basis van uw afvalstromen en hoeveelheden, berekent de scan de totale verminderde milieu-impact van uw afval. Op basis van de cijfers uit de rapportage krijgt u een certificaat met daarop uw totale verminderde milieu-impact. Daarnaast krijgt u inzicht in uw besparing op CO2-uitstoot, toxische emissies, grondstoffengebruik, watergebruik, fijnstofvorming, energiegebruik en landgebruik. Hiermee zijn de effecten van uw inspanningen in één oogopslag duidelijk. Hangt u het certificaat op een zichtbare plek, dan vormt het bovendien een mooi bewijs van uw duurzame bedrijfsvoering. Een extra stimulans voor uw werknemers en een goed signaal naar uw gasten!

Waar bent u naar op zoek?
TOP