Skip to main content

Bij SUEZ staan klantgerichtheid en circulariteit hoog in het vaandel. Hoe beter afval bij de bron wordt gescheiden, hoe beter het geschikt is als grondstof om steeds weer nieuwe producten van te maken. Daarom zoeken we altijd naar slimme oplossingen om al onze klanten maatwerk te bieden. Zo kunnen we samen de meest hoogwaardige stromen inzamelen en daarmee waarde creëren uit afval.

Van afvalinzamelaar naar grondstoffenproducent

Wij zijn de laatste jaren steeds meer ontwikkeld van afvalinzamelaar naar grondstoffenproducent. Door samenwerking te zoeken met partners in de hele keten, kunnen we steeds meer afval recyclen en van oude materialen nieuwe producten maken. Wij streven naar 100% recycling van afval. Zodat grondstoffen behouden blijven en steeds opnieuw gebruikt worden. Dit noemen we bij SUEZ de grondstoffenrevolutie.

Pijlers onder de strategie

Met onze strategie willen wij concreet bijdragen aan de circulaire economie. Hierbij staat de klant centraal, nadrukkelijker dan ooit. Beter gezegd: we stellen (circulaire) kansen voor klanten voorop. Klanten waar we afval inzamelen en grondstoffen afzetten, maar ook onze partners in de keten en hun klanten. Naast de klant, funderen we onze strategie op vier andere pijlers:

Circulariteit;
we gaan voor hoogwaardige recycling (upcycling), en daarom ook voor goede bronscheiding.
Co-creatie;
samenwerkingsprojecten om aan de hand van co-creatie ketens te sluiten en de grondstoffenrevolutie te versnellen.
Ketenintegratie;
het ontwikkelen van onze positie door de hele keten heen, zodat we de keten sneller vooruit kunnen helpen.
Digitalisering;
enerzijds in het contact met klanten, anderzijds voor het verbeteren van onze logistiek en de inzet van onze capaciteit.

 


Waar bent u naar op zoek?
TOP