Afkeursticker of gele kaart ontvangen?

SUEZ maakt van afval grondstoffen. Zo worden van plastic weer nieuwe verpakkingen gemaakt en kunnen drinkpakken verwerkt worden tot wc-papier. Dat doen we niet alleen. Hoe beter uw afval gescheiden is, hoe beter wij het kunnen recyclen.

Wat kan ik doen?

Van afval naar grondstoffen door goed te scheiden

Bevat uw afval materialen die er niet in thuis horen? Dan wordt het ongeschikt voor recycling. En dat willen we niet. Daarom is het belangrijk dat iedereen zijn eigen afval goed aanbiedt. Is dit niet het geval, dan keuren onze chauffeurs na inspectie het aangeboden afval af. Zij nemen dit afval dan niet mee.


Mijn afval is niet meegenomen

Indien chauffeurs uw afval toch moeten afkeuren, dan treft u een afkeursticker aan. Natuurlijk helpen we u graag een afkeur te voorkomen en bieden met plezier ondersteuning om uw afval bij de bron goed te scheiden.


Onze klantenservice neemt bij de eerste afkeur pro-actief contact met u op om de reden van afkeur met u te bespreken en u te adviseren hoe we de juiste bronscheiding kunnen toepassen.

Plastic, Blik, Drinkpakken (PBD)

De meest voorkomende oorzaken voor afkeur

Regelmatig kunnen wij het materiaal genaamd Plastic, Blik en Drinkpakken (PBD, eerder ook wel PMD) niet recyclen omdat er verkeerde materialen inzitten. Sinds kort keuren wij deze af, omdat we samen met u willen komen tot een nettere afvalscheiding en een hoger recycle-rendement. De grootste vraag is vaak: wat mag wel, en wat mag niet? Waarom is mijn afval afgekeurd?

Redenen van afkeur PBD zakken

1. Gewicht

Het gewicht van de zak is meer dan twee keer het normale gewicht. Dit duidt doorgaans op verpakkingen waarvan de inhoud nog in de verpakking zit. In de PBD zak horen alleen lege verpakkingen. Informeer uw medewerkers dat zij de inhoud en de verpakking apart weggooien.


2. Vervuiling

Er is een menging met andere afvalstromen, ook wel vervuiling, zichtbaar. Veel voorkomende materialen die niet thuishoren in de PBD zijn:


  • Plastic folies: Plastic folies groter dan een draagtas (zoals wikkelfolies) zijn te groot om via het PBD te laten sorteren. Heeft u veel plastic folies? Dan kunt u deze separaat door SUEZ laten inzamelen.
  • Grote stukken plastic: Harde stukken plastic groter dan een A4 / 5 Liter zijn te groot om via het PBD te laten sorteren. Vraag uw medewerkers om de stukken plastic te verkleinen voordat zij dit bij het PBD weggooien. Is dit niet mogelijk, dan horen de grote stukken plastic (vooralsnog) bij het restafval.
  • Papieren koffiebekers: papieren koffiebekers horen niet bij het Oud Papier, maar ook niet bij het PBD afval. Heeft u veel papieren koffiebekers? Dan kunt u deze separaat door SUEZ laten inzamelen.
  • Piepschuim: heeft u vaker (grote) stukken piepschuim/EPS? Deze horen niet bij het PBD afval. U kunt deze separaat door SUEZ laten inzamelen.
  • Etensresten: Etensresten horen niet in het PBD afval. Informeer uw medewerkers dat zij etensresten bij het organisch afval (Swill/GFT) doen. Heeft u geen aparte inzameling voor organisch afval, dan kunt u uw medewerkers verzoeken hun etensresten bij het restafval te doen.

Aanbieden van de PBD zakken

Verkeerde locatie aangeboden: de PBD zakken dienen – tenzij anders met u afgesproken - aan de openbare weg te worden aangeboden. Houd er rekening mee dat de PBD zakken vatbaar zijn voor wind. Vastbinden van de zakken is niet toegestaan, want dan kan onze chauffeur de zakken niet meer meenemen. Onze chauffeurs hebben ook geen toestemming om de zakken uit uw rolcontainer mee te nemen. Zij kunnen namelijk niet beoordelen in hoeverre u vindt dat de zakken al vol genoeg zijn om aan te bieden.

Verkeerd dichtgeknoopte zakken: de PBD zakken dienen dichtgeknoopt te worden aangeboden. Dit om vervuiling van andere afvalstromen te voorkomen die met het zelfde voertuig worden ingezameld.

Aangeboden in de verkeerde zak: onze chauffeurs hebben alleen toestemming om de pre-paid PBD zakken van SUEZ in te zamelen. Deze voldoen aan alle eisen die hieraan gesteld worden voor een optimale verwerking. Andere zakken kunnen technisch gezien vergelijkbaar zijn, maar dat kunnen onze chauffeurs op het oog niet beoordelen. Bovendien betreft het een pre-paid concept. Andere zakken hebben deze pre-paid component niet in zich.

Bovenstaande redenen van afkeur kunnen voorkomen worden door heldere communicatie met uw medewerkers en het bieden van een alternatief inzamelmiddel voor de vervuiling die u aantreft in de PBD zak. Voor eventuele extra vragen of onduidelijkheden kunt u contact opnemen met onze Klantenservice (0900-8444) of met uw accountmanager. Een adviesgesprek gaan wij graag aan en is geheel vrijblijvend.

Gratis whitepaper

Reduce, re-use, recycle


Afvalscheiden doe je zo | SUEZ Nederland

Credit: SUEZ Nederland