Skip to main content

Certificaten

Goede zorg voor het milieu is meer dan alleen de essentie van ons werk. Bij SUEZ is dit een gezamenlijke verantwoordelijkheid is, te beginnen bij elke medewerker. Daarom komt milieu, en gelijktijdig het aspect veiligheid, prominent terug in ons dagelijkse werk. De zorg die SUEZ specifiek heeft voor de kwaliteit van de afvalinzameling en -verwerking, wordt ondersteund en omgeven door veel, soms complexe regelgeving.
Waar bent u naar op zoek?
TOP