Certificaten

Goede zorg voor het milieu is meer dan alleen de essentie van ons werk. Bij SUEZ is dit een gezamenlijke verantwoordelijkheid is, te beginnen bij elke medewerker. Daarom komt milieu, en gelijktijdig het aspect veiligheid, prominent terug in ons dagelijkse werk. De zorg die SUEZ specifiek heeft voor de kwaliteit van de afvalinzameling en -verwerking, wordt ondersteund en omgeven door veel, soms complexe regelgeving.

Certificaten

SUEZ zorgt er voor dat alle wet- en regelgeving op het gebied van milieu en veiligheid wordt nageleefd. En dat wij de benodigde certificaten, die vanuit de wet- en regelgeving en milieu worden voorgeschreven, in ons bezit hebben.
CO2 Prestatieladder

Bekijk onze doelen, acties en evaluaties 

SUEZ is gecertificeerd voor de CO2-prestatieladder niveau 4. Hiermee nemen wij onze verantwoordelijkheid op het gebied van CO2-reductie. Weten hoe? Lees meer op onze CO2 Prestatieladder pagina.