Disclaimer

SUEZ behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze disclaimer.
Algemene voorwaarden
Op de internetdiensten en websites van SUEZ Recycling & Recovery Netherlands B.V. (hierna 'SUEZ' of ‘wij') zijn de Algemene voorwaarden van SUEZ van toepassing. Door de internetdiensten en websites te gebruiken, wordt u (‘de gebruiker' of ‘de bezoeker') geacht deze te accepteren.
Inkoopvoorwaarden

Hieronder vindt u onze inkoopvoorwaarden waar een opdrachtnemer zich aan moet houden.

Cookies
Een cookie is een klein bestandje dat wordt verstuurd door een internet server en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek om informatiesessies te registreren, zoals informatie over hetgeen u toevoegt in uw winkelwagen, om informatie te registreren die eigen is aan u, zoals de webpagina’s die u geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan.

De cookie zorgt er voor dat uw browser wordt herkend bij herhaald bezoek aan de website. Door het verzamelen van deze anonieme informatie zijn wij in staat de gebruikerservaring van onze website te verbeteren.

De website plaatst een aantal cookies:

  • voor het opstellen van verkeers- en gebruiksstatistieken en -volumes voor de verschillende onderdelen van de website (bezochte gedeelten en inhoud) om de interesse en ergonomie van onze diensten te verbeteren;
  • om de websitepresentatie aan te passen aan de weergavevoorkeuren van uw systeem (taal, schermresolutie, besturingssysteem, enz.)
  • om beveiligingsmaatregelen te implementeren, bijvoorbeeld wanneer u na een bepaalde periode opnieuw wordt aangemeld om toegang te krijgen tot de inhoud of een dienst.

We gebruiken de volgende cookies

 

Cookie Vervaldatum sessie
Omschrijving
cookieconsent_status 1 jaar
Cookie goedkeuring
[xxx]Query and [xxx]QUERY 5 dagen
Verbetering van de gebruikerservaring
suez#lang Sessie
Website taalkeuze
ASP.NET_SessionId Sessie
Sitecore sessie management
TS01cb58f2 Sessie
Sitecore sessie management
SC_ANALYTICS_GLOBAL_COOKIE 10 jaar
Sitecore Analytics tracking
_ga

2 jaar, minder dan 1 dag

Google Analytics tracking
_gat_UA-59249325-4 Sessie
Google Analytics tracking
_gid 1 dag
Google Analytics tracking

 

Hoe u uw cookie instellingen kunt wijzigen

U kunt de cookies blokkeren op alle websites die u bezoekt.
Let op: bij het verwijderen van cookies worden de instellingen verwijderd die zijn opgeslagen voor websites die u hebt bezocht.


De manier om cookies uit te schakelen is afhankelijk van de browser:


Raadpleeg voor andere browsers de helppagina voor cookiebeheer.

Intellectueel eigendom
Alle (intellectuele eigendoms)rechten op de inhoud van de internetdiensten en websites van SUEZ, waaronder op de programmatuur, teksten, beelden en geluiden, berusten bij SUEZ Recycling & Recovery Netherlands BV. Dit betekent dat het niet is toegestaan om zonder toestemming van SUEZ informatie van de site openbaar te maken/verveelvoudigen/bewerken, anders dan voor persoonlijk/niet-commercieel gebruik.
Disclaimer
De websites hebben een informatief karakter. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. SUEZ tracht de op deze sites aangeboden informatie actueel te houden. Indien desondanks verschillen bestaan tussen de hier beschikbaar gestelde gegevens en de door SUEZ gehanteerde cijfers en voorwaarden, dan gelden uitsluitend laatstgenoemde. SUEZ aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele verschillen. Aan gegevens die door downloaden vanaf deze websites zijn verkregen kunnen geen rechten worden ontleend. De vanaf de site gestuurde elektronische berichten worden door SUEZ zo zorgvuldig, volledig en tijdig mogelijk behandeld. We kunnen echter niet garanderen dat deze tijdig worden ontvangen en/of verwerkt. SUEZ aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen hiervan.