Doorpakken op duurzaamheid

Deze tijd laat ons meer dan ooit nadenken over hoe we omgaan met de aarde. We worden ons er steeds meer bewust van dat het anders moet. Tijd voor verandering, tijd om door te pakken.
En dat is makkelijker dan u denkt. Wij kunnen u daarbij helpen.
Zo zetten we samen de stappen naar Zero Waste.

Pakt u al door?

Doorpakken! Makkelijker dan u denkt


Afvalscheiden

Afvalscheiden is een belangrijke eerste stap naar een duurzame organisatie. Hoe zet u afvalscheiden op een slimme manier op de kaart? We helpen u graag met onze gratis toolkit vol praktische tips en tools om de betrokkenheid van medewerkers te verhogen en snel concrete doelstellingen te realiseren. Maar u kunt op veel meer manieren doorpakken op duurzaamheid.
Uw accountmanager geeft u graag persoonlijk advies.

De markt is in ontwikkeling

Om u optimaal te ondersteunen in het scheiden van afval, houden we de ontwikkelingen in de markt nauwlettend voor u in de gaten. Zoals de plannen van de Rijksoverheid om onze economie om te buigen naar een duurzaam gedreven, volledig circulaire economie in 2050.


Concreet voorbeeld hiervan is de CO2-heffing, die het verbranden van restafval ontmoedigd door het extra te belasten. Onlangs zijn de eerste plannen voor deze heffing bekendgemaakt. Op basis hiervan is een inschatting gemaakt van het heffingstarief voor de komende jaren. Hieruit blijkt dat we rekening moeten houden met een prijsstijging van minimaal €20,- per ton brandbaar restafval richting 2030.

Coronacrisis

Door de coronacrisis laat de markt in 2021 zich lastiger voorspellen dan normaal. We zien grote schommelingen in vraag en aanbod van afval. De ene organisatie produceert veel meer afval, de andere juist minder. Dit onzekere economische klimaat is van invloed op de kosten van veel diensten.

Tips om vandaag te starten

Vandaag al doorpakken op duurzaamheid

Download onze toolkit afvalscheiden

Afvalscheiden is aan de orde van de dag. We moeten allemaal ons afval beter gaan scheiden. Dat lijkt misschien logisch, maar is eigenlijk best lastig. Want wat moet nou waar in? En waarom scheiden we eigenlijk ons afval? Al dit soort vragen geven nieuwe uitdagingen op het gebied van communicatie.


Daarvoor biedt SUEZ een pakket van middelen aan:
de Toolkit Afvalscheiden

Ontwikkelingen per afvalstroom

Wat zijn de ontwikkelingen in de markt?

Impact

De precieze impact van deze ontwikkelingen in economie en wetgeving is nog niet bekend. Wel is duidelijk dat deze ontwikkelingen leiden tot de nodige prijswijzigingen, bijvoorbeeld in afvalstromen die onder druk komen te staan. Zie hieronder een greep uit de ontwikkelingen.

Metalen


Door de coronacrisis is de vraag naar metaal sterk afgenomen. Dat betekent dat de voorraden toenemen en de prijzen dalen. Voor ijzersoorten hebben we het dan over een prijsdaling van €75 tot €200 per ton.

Hout


Voor afvalhout is het moeilijker goede afzet te vinden, wat zorgt dat de verwerkingsprijs omhooggaat. Wij houden op dit moment rekening met een verhoging van het poorttarief van €5 ,-per ton.

Meer weten?

Uiteraard zien wij nog meer ontwikkelingen in de markt. Blijf op de hoogte van deze ontwikkelingen.


Lees ook de ontwikkelingen op het gebied van plastic, restafval of metalen.

Papier & Karton


Er lijkt een kleine opwaartse trend te zijn in de vergoedingen voor papier. Dit is sterk afhankelijk van de wereldwijde ontwikkelingen. Daarom zijn de gevolgen voor de prijsontwikkeling op korte termijn lastig in te schatten.