Dag van de Aarde: luister eens naar haar

Op 22 april is het de internationale Dag van de Aarde. Deze dag is bedoeld om op een positieve manier aandacht te vragen voor de wereldproblematiek rondom natuur, milieu en klimaatverandering. De initiatiefnemer van deze dag het Earth Day Network heeft als thema gekozen: bescherm bedreigde soorten.
Luisteren naar de aarde

Ook wij staan stil bij Earth Day

Dit jaar hebben we samengewerkt met een specialist in bio-akoestiek om natuurlijke geluiden uit verschillende ecosystemen wereldwijd vast te leggen en te produceren. Zo kunnen we naar de aarde en al haar biodiversiteit luisteren. Diezelfde biodiversiteit die zo bedreigd wordt als we niet snel het roer om gooien.

Earth's Day, let's listen to her - SUEZ

Credit: SUEZ group

Met uitsterven bedreigd

Volgens de laatste update van de Rode Lijst van de Internationale Unie voor Natuurbehoud (IUCN) (2018) worden wereldwijd 26.840 dier- en plantensoorten met uitsterven bedreigd. 25% van de zoogdieren, 14% van de vogels en 40% van de amfibieën lopen dat risico, net als 31% van de haaien en roggen, 33% van de koralen die riffen bouwen en 34% van de coniferen.

Evenwicht tussen mens en natuur

Mens en natuur zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en van elkaar afhankelijk. Het voortbestaan van de planeet hangt af van het vinden van een evenwicht tussen mens en natuur. Maar dit evenwicht wordt bedreigd door de opwarming van de aarde, de uitputting van de hulpbronnen en de vervuiling die menselijke activiteiten veroorzaken. Bedreigingen die een ernstig gevaar vormen voor alle levende wezens.

Bewustwording

Bewustwording is essentieel. Meer dan ooit moet de bescherming van de natuur de hoogste prioriteit krijgen. Daarbij laten we ons inspireren door de oplossingen die al in de natuur bestaan, en dan in het bijzonder door hun vormen, mechanismen en ecosystemen. Zo kunnen we een echte circulaire economie ontwikkelen. Een model dat borg staat voor het welzijn en de duurzame ontwikkeling van de mensheid, de bescherming van de hulpbronnen en het behoud van de planeet.

We zijn op de goede weg

De bescherming van de levende wereld is een uitdaging die we gezamenlijk moeten aangaan. Voordat het te laat is. Gelukkig zijn er al veel bio-geïnspireerde oplossingen in opkomst. Kijk maar eens naar de voorbeelden hieronder.

DNA van het milieu

De Franse start-up Spygen heeft nieuwe methoden ontwikkeld voor het opsporen van soorten op basis van milieubewakingstechnieken. Deze nieuwe expertise, VigiDNA, maakt het mogelijk om de biodiversiteit in leefgebieden in kaart te brengen door DNA-sporen te identificeren die door wilde dieren zijn achtergelaten. Zo kunnen we bijzondere soorten en ecosystemen beschermen. In mei 2018 heeft deze nieuwe techniek al geholpen om de aanwezigheid van haaiensoorten aan het licht te brengen die in Nieuw-Caledonië zouden zijn uitgestorven. Lees meer in ons open_recource magazine.

Van havens naar viskwekerijen

Om de mariene biodiversiteit te herstellen die door menselijke activiteiten is aangetast, heeft SUEZ het ReFISH-systeem ontworpen. Deze oplossing vormt havens om tot viskwekerijen die geïnspireerd zijn op zeegrasbodems. Na twee jaar inzet in de haven van Bormes-les-Mimosas (Frankrijk), hebben wetenschappers al drie tot acht keer zoveel jonge vissen waargenomen in de gebieden die met dit systeem zijn uitgerust. Lees meer in ons open_resource magazine.

Steden die mensen en hun ecosystemen met elkaar verbinden

In stedelijke gebieden ontwerpt architect Vincent Callebaut biomimetische, plantaardige en duurzame steden die een positieve invloed hebben op fauna en flora. Hij ontwikkelt circulaire projecten waarbij alle productie en consumptie in gesloten kringlopen kan worden gerecycled door uitsluitend gebruik te maken van hernieuwbare energie. Dit systeem is geïnspireerd op de symbiose die plaatsvindt in het hart van het Amazonewoud. Lees meer in ons open_resource magazine.

Bescherming van hulpbronnen en natuurlijke omgevingen

De Libellule Zone is een "gebied van biologische vrijheid dat bijdraagt aan de strijd tegen opkomende vervuilende stoffen", ontworpen en ontwikkeld door SUEZ. Het gebied vormt een aanvulling op de klassieke zuivering van afvalwaterzuiveringsinstallaties en maakt gebruik van de zuiveringscapaciteit van de natuurlijke omgeving. De Libellule Zones bestaan uit een geheel van waterbekkens, elk met verschillende soorten lokale plantensoorten en micro-organismen, die bepaalde verontreinigende stoffen absorberen. Het water dat zo ontstaat bij de uitgang van de Libellule Zones heeft een veel betere chemische en bacteriologische kwaliteit. De verscheidenheid van de betrokken fauna en flora geeft vorm aan landschappen die bestaan uit soorten die vaak beschermd zijn. Lees meer in ons open_resource magazine.
Meer informatie

Ontdek het open_resource magazine

In het zesde nummer van het open resource magazine lees je meer over deze en vele andere initiatieven. Laat je inspireren op weg naar een circulaire economie!