Skip to main content

Kunststof sorteerinstallatie (KSI)

SUEZ heeft aan de Waalhavenweg een kunststof sorteerinstallatie en een overslag. Een deel van het ingezamelde pbd-afval (plastic, blik en drankverpakkingen) van huishoudens en bedrijven wordt in de sorteerinstallatie gesorteerd. Het gaat om ongeveer 100.000 ton per jaar.

Naast de sorteerinstallatie doen we ook aan op- en overslag van bouw- en sloopafval, rubber en glas. En we maken van ingezameld hout snippers voor spaanplaat of biomassa.

Naar Zero Waste

Bij SUEZ werken we hard aan de wereld van morgen. We geloven in een toekomst waar alle materialen waarde hebben. Een toekomst waarin we afval juist zien als iets moois: de grondstof voor nieuwe producten. Zero Waste noemen we dat. Stel je eens voor hoe de wereld eruitziet als we op een andere manier naar gebruik en hergebruik kijken. We geloven dat we er stap voor stap kunnen komen, maar er is nog wel wat te doen.

Per persoon produceren we in Nederland zo'n 30 kilo plastic, blik en drinkpakken (pbd) per jaar. Het grootste deel van dit afval bestaat uit plastic verpakkingen. Bij SUEZ zorgen we voor inzameling, sortering en verwerking zodat we dezelfde grondstoffen keer op keer opnieuw kunnen gebruiken. Zo maken we bijvoorbeeld gieters en kinderwagens van je pbd-afval.

Aan de Waalhavenweg in Rotterdam sorteren we pbd. Na het sorteren wordt het materiaal op andere locaties versnipperd, gewassen, gesorteerd op kleur, verhit en verwerkt tot korrels. Die korrels (granulaat) zijn een perfecte basis voor nieuwe producten. Het plastic is 7 tot 10 keer opnieuw te gebruiken. Zo wordt een shampoofles dus gewoon weer een nieuwe shampoofles.

In de kringloop van plastic verpakkingen zie je precies hoe dat gaat:


suez kringloop plastic verpakkingen
Over de KSI
Al bij de opening in 2011 was dit de eerste installatie in Nederland, die in staat is om volautomatisch 5 verschillende soorten kunststof te sorteren uit grote volumes verpakkingsafval.
In 2015 is de productie van de installatie verviervoudigd en ook geschikt gemaakt voor het sorteren van blik en drankkartons. Per jaar, wordt hier ruim 100 kiloton verpakkingsafval verwerkt, afkomstig van ongeveer 60% van alle Nederlandse gemeenten. Door vergaande sortering, kunnen we het verpakkingsafval verwerken tot grondstoffen voor nieuwe producten. Hiervoor werken we nauw samen met alle partners in de keten. Zo sparen we samen onze grondstoffen.

Films/video's

Afval scheiden doet ertoe!

Wat gebeurt er met huishoudelijk verpakkingsafval dat je thuis zorgvuldig scheidt? We geven je een kijkje achter de schermen bij de verwerking en de recycling ervan. Hoe we van verpakkingsafval een nieuwe grondstof maken. Plastic krijgt zo een volgende bestemming. Zo zien we hoe belangrijk het is om afval te scheiden en een bijdrage te leveren aan een betere toekomst.


Video player thumbnail

Afval scheiden doet ertoe! | SUEZ Nederland

Credit: SUEZ Nederland

Video player thumbnail

Het afval van ... aflevering 2 pbd | SUEZ Nederland

Credit: SUEZ Nederland

Het afval van .... pbd!

Lege verpakking uit de keuken of badkamer? Bijna altijd PBD-afval. In ‘Het afval van … ‘ vertellen wij je wat wél en niet thuishoort bij het pbd-afval.

Voor omwonenden

SUEZ doet haar best om een goede buur te zijn. Onze vestiging ligt op steenworp afstand van Rotterdam Heijplaat, een mooie woonwijk met bijna 1400 inwoners. Dat betekent dat we rekening moeten houden met elkaar.

Om ervoor te zorgen dat er zo min mogelijk geur vrijkomt uit de sorteerinstallatie investeert SUEZ dit jaar ruim een miljoen euro in verbetering van de omstandigheden. Voor buren én voor werknemers. Want alle maatregelen die we al hebben genomen, hebben consequenties voor het werkklimaat in de installatie.

Wat gaan we in 2020 doen?

SUEZ doet proef met actief koolfilter
SUEZ heeft de DCMR gevraagd een test te mogen doen met een actief koolfilter. Als de test slaagt, moet onze omgevingsvergunning worden verruimd. Dat klinkt spannend, maar zo kunnen we de geuruitstoot juist verder verminderen.

Met een actief koolfilter kunnen we zorgen voor een gecontroleerde doorstroming en afvoer van lucht door/uit het gebouw zonder dat we meer geur uitstoten. Bovendien verhogen we zo de onderdruk in de hal. Dat is zowel in uw als in ons belang, want:

  1. De onderdruk zorgt ervoor dat er veel minder lucht de hal uit ‘lekt’. Daarmee wordt de geuruitstoot verder verminderd.
  2. De doorstroming van lucht in de hal verbetert het arbeidsklimaat. En dat is nodig. Want door alle maatregelen die wij hebben genomen om de geuremissie buiten ons terrein te verminderen, is het klimaat in de hal niet langer prettig.


De lucht die we uit de hal afvoeren, wordt eerst gereinigd door het actief koolfilter. Het effect hiervan op de buitenlucht is gelijk aan de huidige installatie met windshifters die we gebruiken sinds 2017. Doel van de test is om aan te tonen dat deze nieuwe werkwijze geen negatief effect heeft op de geuruitstoot maar juist een positief effect.

De test wordt in de zomer gedaan omdat de temperatuur dan hoog is. Vooral in deze periode is het verversen van de lucht in het gebouw belangrijk voor onze medewerkers.

Renoveren en isoleren dak
De werkzaamheden aan het dak van hal 7 (waar de sorteerinstallatie staat) zijn bijna afgerond. De ligstraten zijn vervangen en wind-, water- en geurdicht. Die in hal 7 zijn wel vervangen maar moeten nog afgewerkt worden.  Op dinsdag 3 juni, worden er nog platen op de nok aangebracht, zodat het dak beter beloopbaar is en niet direct beschadigd. Woensdag 4 juni plaatst Engie de zonnepanelen terug op een deel van het geïsoleerde dak. En dan kan daarna in week 24 de dakrand afgewerkt worden.

suez ksi vervangen lichtstraat 1
suez ksi vervangen lichtstraat 3

Foto 1: deels vervangen lichtstraat. Het blauwe dekzeil dicht de opening af. Rechts is oud, links is nieuw.

Foto 2: de nieuwe lichtstraat.

Bestrijding van vliegen

Inwoners van Heijplaat hebben veel last van vliegen. De Gemeente Rotterdam doet onderzoek naar de oorzaak hiervan. SUEZ helpt om deze overlast verminderen.

Buiten Rotterdam hebben we een aantal duwbakken liggen met een voorraad PBD. Vanaf maart 2020 varen we die duwbakken één voor één naar de kade om ze, voor de start van het vliegenseizoen, leeg te maken.

En zoals afgesproken met de vliegenwerkgroep van Wijplaat zijn we dit jaar al eerder in het jaar preventief gaan bestrijden met gif. We blijven dit volgens ons vliegenbeheersplan doen en monitoren de hoeveelheid vliegen bij ons nauwgezet. Ook gaan we dit jaar alternatieve beheersmethoden onderzoeken.

We hebben er al voor gezorgd dat er geen materiaal buiten wordt opgeslagen. De deuren van de installatie gaan zo min mogelijk en zo kort mogelijk open. En de verbeterde isolatie en ventilatie zorgen er ook voor dat het klimaat in de hal minder aantrekkelijk wordt voor (de ontwikkeling van) vliegen.

We blijven in gesprek met de Gemeente Rotterdam, de toezichthouder en Wijplaat, de belangenorganisatie van Heijplaat.


Waar bent u naar op zoek?
TOP