Skip to main content

Kunststof sorteerinstallatie (KSI)

SUEZ heeft aan de Waalhavenweg een kunststof sorteerinstallatie en een overslag. Een deel van het ingezamelde pbd-afval (plastic, blik en drankverpakkingen) van huishoudens en bedrijven wordt in de sorteerinstallatie gesorteerd. Het gaat om ongeveer 100.000 ton per jaar.

Naast de sorteerinstallatie doen we ook aan op- en overslag van bouw- en sloopafval, rubber en glas. En we maken van ingezameld hout snippers voor spaanplaat of biomassa.

Naar Zero Waste

Bij SUEZ werken we hard aan de wereld van morgen. We geloven in een toekomst waar alle materialen waarde hebben. Een toekomst waarin we afval juist zien als iets moois: de grondstof voor nieuwe producten. Zero Waste noemen we dat. Stel je eens voor hoe de wereld eruitziet als we op een andere manier naar gebruik en hergebruik kijken. We geloven dat we er stap voor stap kunnen komen, maar er is nog wel wat te doen.

Per persoon produceren we in Nederland zo'n 30 kilo plastic, blik en drinkpakken (pbd) per jaar. Het grootste deel van dit afval bestaat uit plastic verpakkingen. Bij SUEZ zorgen we voor inzameling, sortering en verwerking zodat we dezelfde grondstoffen keer op keer opnieuw kunnen gebruiken. Zo maken we bijvoorbeeld gieters en kinderwagens van je pbd-afval.

Aan de Waalhavenweg in Rotterdam sorteren we pbd. Na het sorteren wordt het materiaal op andere locaties versnipperd, gewassen, gesorteerd op kleur, verhit en verwerkt tot korrels. Die korrels (granulaat) zijn een perfecte basis voor nieuwe producten. Het plastic is 7 tot 10 keer opnieuw te gebruiken. Zo wordt een shampoofles dus gewoon weer een nieuwe shampoofles.

In de kringloop van plastic verpakkingen zie je precies hoe dat gaat:


suez kringloop plastic verpakkingen
Over de KSI
Al bij de opening in 2011 was dit de eerste installatie in Nederland, die in staat is om volautomatisch 5 verschillende soorten kunststof te sorteren uit grote volumes verpakkingsafval.
In 2015 is de productie van de installatie verviervoudigd en ook geschikt gemaakt voor het sorteren van blik en drankkartons. Per jaar, wordt hier ruim 100 kiloton verpakkingsafval verwerkt, afkomstig van ongeveer 60% van alle Nederlandse gemeenten. Door vergaande sortering, kunnen we het verpakkingsafval verwerken tot grondstoffen voor nieuwe producten. Hiervoor werken we nauw samen met alle partners in de keten. Zo sparen we samen onze grondstoffen.

Films/video's

Afval scheiden doet ertoe!

Wat gebeurt er met huishoudelijk verpakkingsafval dat je thuis zorgvuldig scheidt? We geven je een kijkje achter de schermen bij de verwerking en de recycling ervan. Hoe we van verpakkingsafval een nieuwe grondstof maken. Plastic krijgt zo een volgende bestemming. Zo zien we hoe belangrijk het is om afval te scheiden en een bijdrage te leveren aan een betere toekomst.


Video player thumbnail

Afval scheiden doet ertoe! | SUEZ Nederland

Credit: SUEZ Nederland

Video player thumbnail

Het afval van ... aflevering 2 pbd | SUEZ Nederland

Credit: SUEZ Nederland

Het afval van .... pbd!

Lege verpakking uit de keuken of badkamer? Bijna altijd PBD-afval. In ‘Het afval van … ‘ vertellen wij je wat wél en niet thuishoort bij het pbd-afval.

Voor omwonenden

SUEZ doet haar best om een goede buur te zijn. Onze vestiging ligt op steenworp afstand van Rotterdam Heijplaat, een mooie woonwijk met bijna 1400 inwoners. Dat betekent dat we rekening moeten houden met elkaar.

Om ervoor te zorgen dat er zo min mogelijk geur vrijkomt uit de sorteerinstallatie investeert SUEZ dit jaar ruim een miljoen euro in verbetering van de omstandigheden. Voor buren én voor werknemers. Want alle maatregelen die we al hebben genomen, hebben consequenties voor het werkklimaat in de installatie.

Wat gaan we in 2020 doen?

  • Renoveren en isoleren dak
    Wij gaan het dak van de hal waar de sorteerinstallatie in staat, renoveren en isoleren. Hiermee voorkomen we condens in de winter en opwarming van de ruimte in de zomer. Doordat de temperatuur in de hal aanzienlijk lager wordt, ontstaat een beter werkklimaat voor onze collega’s en vermindert kans op geuroverlast. Bij de renovatie vervangen we de lichtstraten. Het dak is dan overdag tijdelijk open. We proberen de werkzaamheden zo veel mogelijk uit te voeren bij een gunstige windrichting, maar dit zal niet altijd lukken. De werkzaamheden staan gepland vanaf week 16. Tijdens die werkzaamheden is het dak overdag voor een klein deel open. Onder de opening spannen we zeil, voor de veiligheid maar ook om geur zoveel mogelijk binnen te houden. We proberen de werkzaamheden zo veel mogelijk uit te voeren bij een gunstige windrichting, maar dit zal niet altijd lukken. De werkzaamheden staan gepland vanaf week 16 en duren waarschijnlijk drie weken.
  • Ventileren
    Door alle isolatiemaatregelen die wij hebben getroffen om geuroverlast te beperken, is het in onze hal erg bedompt. Daarom gaan we de hal afzuigen met een grote ventilator. De afgezogen lucht wordt gefilterd uitgestoten. Hiervoor plaatsen we een actief koolfilter. Zo verbetert het niet alleen het werkklimaat maar er ontsnapt ook minder lucht door kieren en gaten waardoor er minder geur naar buiten komt.


Update werkzaamheden 30 april:
Het werk aan het dak gaat langzamer dan verwacht. De wind heeft een veel grotere invloed op de kunststof koepels dan we dachten. Bij windkracht 4 of meer kunnen we de lichtkoepels niet meer veilig te wisselen. De wind pakt die grote (ruim 4 x 1 m) en relatief lichte kunststof koepels dan op, waardoor ze gevaarlijk gaan slingeren.

Donderdag 30 april en vrijdag 1 mei werken we niet meer aan de lichtkoepels, het waait dan te hard. We gaan wel het aanbrengen van de isolatielaag voorbereiden. Dus er zijn mensen op het dak aan het werk. Vanaf woensdag 6 mei gaan we verder met de lichtkoepels, als de windsnelheid en richting (niet over Heijplaat) het toe laten.           

suez ksi vervangen lichtstraat 1
suez ksi vervangen lichtstraat 3

Foto 1: deels vervangen lichtstraat. Het blauwe dekzeil dicht de opening af. Rechts is oud, links is nieuw.

Foto 2: de nieuwe lichtstraat.

Bestrijding van vliegen

Inwoners van Heijplaat hebben veel last van vliegen. De Gemeente Rotterdam doet onderzoek naar de oorzaak hiervan. SUEZ helpt om deze overlast verminderen.

Buiten Rotterdam hebben we een aantal duwbakken liggen met een voorraad PBD. Vanaf maart 2020 varen we die duwbakken één voor één naar de kade om ze, voor de start van het vliegenseizoen, leeg te maken.

En zoals afgesproken met de vliegenwerkgroep van Wijplaat zijn we dit jaar al eerder in het jaar preventief gaan bestrijden met gif. We blijven dit volgens ons vliegenbeheersplan doen en monitoren de hoeveelheid vliegen bij ons nauwgezet. Ook gaan we dit jaar alternatieve beheersmethoden onderzoeken.

We hebben er al voor gezorgd dat er geen materiaal buiten wordt opgeslagen. De deuren van de installatie gaan zo min mogelijk en zo kort mogelijk open. En de verbeterde isolatie en ventilatie zorgen er ook voor dat het klimaat in de hal minder aantrekkelijk wordt voor (de ontwikkeling van) vliegen.

We blijven in gesprek met de Gemeente Rotterdam, de toezichthouder en Wijplaat, de belangenorganisatie van Heijplaat.


Waar bent u naar op zoek?
TOP