Skip to main content

Kunststof sorteerinstallatie (KSI)

SUEZ heeft aan de Waalhavenweg een kunststof sorteerinstallatie en een overslag. Een deel van het ingezamelde pbd-afval (plastic, blik en drankverpakkingen) van huishoudens en bedrijven wordt in de sorteerinstallatie gesorteerd. Het gaat om ongeveer 100.000 ton per jaar.

Naast de sorteerinstallatie doen we ook aan op- en overslag van bouw- en sloopafval, rubber en glas. En we maken van ingezameld hout snippers voor spaanplaat of biomassa.

Naar Zero Waste

Bij SUEZ werken we hard aan de wereld van morgen. We geloven in een toekomst waar alle materialen waarde hebben. Een toekomst waarin we afval juist zien als iets moois: de grondstof voor nieuwe producten. Zero Waste noemen we dat. Stel je eens voor hoe de wereld eruitziet als we op een andere manier naar gebruik en hergebruik kijken. We geloven dat we er stap voor stap kunnen komen, maar er is nog wel wat te doen.

Per persoon produceren we in Nederland zo'n 30 kilo plastic, blik en drinkpakken (pbd) per jaar. Het grootste deel van dit afval bestaat uit plastic verpakkingen. Bij SUEZ zorgen we voor inzameling, sortering en verwerking zodat we dezelfde grondstoffen keer op keer opnieuw kunnen gebruiken. Zo maken we bijvoorbeeld gieters en kinderwagens van je pbd-afval.

Aan de Waalhavenweg in Rotterdam sorteren we pbd. Na het sorteren wordt het materiaal op andere locaties versnipperd, gewassen, gesorteerd op kleur, verhit en verwerkt tot korrels. Die korrels (granulaat) zijn een perfecte basis voor nieuwe producten. Het plastic is 7 tot 10 keer opnieuw te gebruiken. Zo wordt een shampoofles dus gewoon weer een nieuwe shampoofles.

In de kringloop van plastic verpakkingen zie je precies hoe dat gaat:


suez kringloop plastic verpakkingen
Over de KSI
Al bij de opening in 2011 was dit de eerste installatie in Nederland, die in staat is om volautomatisch 5 verschillende soorten kunststof te sorteren uit grote volumes verpakkingsafval.
In 2015 is de productie van de installatie verviervoudigd en ook geschikt gemaakt voor het sorteren van blik en drankkartons. Per jaar, wordt hier ruim 100 kiloton verpakkingsafval verwerkt, afkomstig van ongeveer 60% van alle Nederlandse gemeenten. Door vergaande sortering, kunnen we het verpakkingsafval verwerken tot grondstoffen voor nieuwe producten. Hiervoor werken we nauw samen met alle partners in de keten. Zo sparen we samen onze grondstoffen.

Films/video's

Afval scheiden doet ertoe!

Wat gebeurt er met huishoudelijk verpakkingsafval dat je thuis zorgvuldig scheidt? We geven je een kijkje achter de schermen bij de verwerking en de recycling ervan. Hoe we van verpakkingsafval een nieuwe grondstof maken. Plastic krijgt zo een volgende bestemming. Zo zien we hoe belangrijk het is om afval te scheiden en een bijdrage te leveren aan een betere toekomst.


Video player thumbnail

Afval scheiden doet ertoe! | SUEZ Nederland

Credit: SUEZ Nederland

Video player thumbnail

Het afval van ... aflevering 2 pbd | SUEZ Nederland

Credit: SUEZ Nederland

Het afval van .... pbd!

Lege verpakking uit de keuken of badkamer? Bijna altijd PBD-afval. In ‘Het afval van … ‘ vertellen wij je wat wél en niet thuishoort bij het pbd-afval.

Voor omwonenden

Update november 2020

Geur
Sinds een tijdje wordt de lucht in de installatie afgezogen met een grote ventilator. De lucht die we uitstoten, wordt gezuiverd met een actief koolfilter. Dit is een proef opstelling. De eerste resultaten zijn succesvol, het aantal geurklachten is flink afgenomen. De aanvraag voor de vergunning voor deze opstelling loopt nog. 

Vliegen
Het was een warme zomer met een aantal tropische dagen. Aantrekkelijk weer voor insecten. We hebben dan ook flink ingezet op de bestrijding zodat we in de installatie relatief weinig last van vliegen hadden. Een greep uit de genomen maatregelen: 

 • Nieuwe elektrische vliegenvangers
  We hebben samen met een specialist de meest geschikte elektrische vliegenvanger geselecteerd. De oude en defecte lampen zijn vervangen door deze nieuwe elektrische vliegenvangers die een groter bereik hebben.
 • Bestrijdingsplan
  Zoals we met de vliegenwerkgroep Wijplaat hebben afgesproken, hebben we vaker en eerder bestreden met gif. In samenwerking met Rentokil hebben we een methode ontwikkeld waardoor eigen personeel wekelijks de hoeveelheid afgevangen vliegen per elektrische vliegenvanger in hal 1,2 en 4 kan vaststellen. Zo kunnen we de (extra) bestrijdingen nog beter plannen en het beheersplan verder aanscherpen.
 • Dak en ventilatie
  Het dak is vervangen, beter geïsoleerd en de lichtkoepels zijn vernieuwd. Ook wordt de hal met een grote ventilator afgezogen. De lucht wordt gezuiverd met een actief koolfilter. Door deze aanpassingen is het klimaat in de hal verbeterd, het is koeler en de lucht is droger. Dat is fijn voor onze medewerkers. Bovendien is de hal door de lichte onderdruk en de luchtstroom die is ontstaan minder aantrekkelijk geworden voor vliegen.
 • Koelcontainers
  We hebben een proef gedaan met twee koelcontainers om de Tetrapakken (melk, yoghurt, fruitsap) op te slaan. De koele omgeving is niet aantrekkelijk voor vliegen. We hebben gezien dat dit deze werkwijze inderdaad bijdraagt aan de bestrijding van vliegen. De koelcontainers zijn dus een blijvertje.
 • Biologische bestrijding
  De bestrijding met sluipwespen is in het 3de kwartaal van 2020 opgestart. We volgen de ontwikkelingen nauwgezet om te bekijken of deze methode kansen biedt.
 • Extra schoonmaak
  De schoonmaak van de locatie is flink  opgevoerd, mede door inzet van een externe dienstverlener. Ook zijn technische aanpassingen gedaan waardoor vervuiling is verminderd en schoonmaken makkelijker is geworden. Hierdoor wordt een belangrijk deel van de van voedingsbodem van vliegen weggenomen.
 • Balenpersen
  Onze balenpersen maakten soms balen die niet vervoerd konden worden. Hierdoor moest materiaal soms nog een keer worden verwerkt of tijdelijk als los materiaal in opslag worden gehouden om elders geperst te worden. Dat materiaal lag dan langer op onze locatie dan gewenst waardoor er een extra voedingsbodem voor vliegen ontstond. De verbetering aan de persen zorgt voor veel meer correcte balen, die sneller kunnen worden afgevoerd. Zo is er weer een voedingsbodem voor vliegen weggenomen.
 •  Afzet aluminium tijdelijk lastig
  Korte tijd waren er problemen met de afzet van aluminium (blikjes). Dat lag daardoor langer in de hal opgeslagen dan gewenst. En dat zorgde tijdelijk voor meer insecten. We hebben in de betreffende hal tijdelijk twee extra vliegenlampen opgehangen en extra bestrijdingen uitgevoerd. Inmiddels zijn de afzetproblemen verholpen en is de doorvoer weer genormaliseerd.


Verbeteren logistiek: deur 1 gaat weg
De komende maanden zullen we de logistiek in de installatie aanpassen waardoor we efficiënter kunnen werken en er minder wachttijd is voor aanvoer. Gevolg is dat deur 1 aan de zijde van A15 weg gaat. Hiervoor moeten we een vergunning aanvragen, dat zetten we binnenkort in gang.

Elektriciteitshuisjes
Dit najaar worden er twee nieuwe elektriciteitshuisjes gebouwd op het parkeerterrein aan de Waalhavenweg. Stedin verzorgt de aansluiting hiervan. Hiervoor zullen werkzaamheden plaatsvinden aan de Waalhavenweg zelf en op het parkeerterrein.

Waar bent u naar op zoek?
TOP