Kunststof sorteerinstallatie (KSI)

SUEZ heeft aan de Waalhavenweg een kunststof sorteerinstallatie en een overslag. Een deel van het ingezamelde pbd-afval (plastic, blik en drankverpakkingen) van huishoudens en bedrijven wordt in de sorteerinstallatie gesorteerd. Het gaat om ongeveer 100.000 ton per jaar.

Naast de sorteerinstallatie doen we ook aan op- en overslag van bouw- en sloopafval, rubber en glas. En we maken van ingezameld hout snippers voor spaanplaat of biomassa.

Naar Zero Waste

Bij SUEZ werken we hard aan de wereld van morgen. We geloven in een toekomst waar alle materialen waarde hebben. Een toekomst waarin we afval juist zien als iets moois: de grondstof voor nieuwe producten. Zero Waste noemen we dat. Stel je eens voor hoe de wereld eruitziet als we op een andere manier naar gebruik en hergebruik kijken. We geloven dat we er stap voor stap kunnen komen, maar er is nog wel wat te doen.

Per persoon produceren we in Nederland zo'n 30 kilo plastic, blik en drinkpakken (pbd) per jaar. Het grootste deel van dit afval bestaat uit plastic verpakkingen. Bij SUEZ zorgen we voor inzameling, sortering en verwerking zodat we dezelfde grondstoffen keer op keer opnieuw kunnen gebruiken. Zo maken we bijvoorbeeld gieters en kinderwagens van je pbd-afval.

Aan de Waalhavenweg in Rotterdam sorteren we pbd. Na het sorteren wordt het materiaal op andere locaties versnipperd, gewassen, gesorteerd op kleur, verhit en verwerkt tot korrels. Die korrels (granulaat) zijn een perfecte basis voor nieuwe producten. Het plastic is 7 tot 10 keer opnieuw te gebruiken. Zo wordt een shampoofles dus gewoon weer een nieuwe shampoofles.

In de kringloop van plastic verpakkingen zie je precies hoe dat gaat:


suez kringloop plastic verpakkingen
Over de KSI
Al bij de opening in 2011 was dit de eerste installatie in Nederland, die in staat is om volautomatisch 5 verschillende soorten kunststof te sorteren uit grote volumes verpakkingsafval.
In 2015 is de productie van de installatie verviervoudigd en ook geschikt gemaakt voor het sorteren van blik en drankkartons. Per jaar, wordt hier ruim 100 kiloton verpakkingsafval verwerkt, afkomstig van ongeveer 60% van alle Nederlandse gemeenten. Door vergaande sortering, kunnen we het verpakkingsafval verwerken tot grondstoffen voor nieuwe producten. Hiervoor werken we nauw samen met alle partners in de keten. Zo sparen we samen onze grondstoffen.

Films/video's

Afval scheiden doet ertoe!

Wat gebeurt er met huishoudelijk verpakkingsafval dat je thuis zorgvuldig scheidt? We geven je een kijkje achter de schermen bij de verwerking en de recycling ervan. Hoe we van verpakkingsafval een nieuwe grondstof maken. Plastic krijgt zo een volgende bestemming. Zo zien we hoe belangrijk het is om afval te scheiden en een bijdrage te leveren aan een betere toekomst.


Dit is niks nieuws - Maak duurzaamheid zichtbaar in uw organisatie

Credit: PreZero Nederland

Het afval van .... pbd!

Lege verpakking uit de keuken of badkamer? Bijna altijd PBD-afval. In ‘Het afval van … ‘ vertellen wij je wat wél en niet thuishoort bij het pbd-afval.

Voor omwonenden

Update december 2020

De komende weken vinden er werkzaamheden plaats in de installatie:

Logistiek
We passen de logistiek in de hal aan: we gaan de aan- en afvoer van materiaal van elkaar scheiden. Hierdoor wordt de hal overzichtelijker en veiliger. De doorstroming wordt beter waardoor er minder wachttijd en minder opslag noodzakelijk is. En in de nieuwe situatie kunnen we de vloer beter schoonhouden waardoor de hal minder aantrekkelijk wordt voor vliegen.

Gevolg van de aanpassingen is dat deur 1 bij de parkeerlocatie van vrachtwagens aan de zijde van de Waalhavenweg in de toekomst minder wordt gebruikt. Aan de achterzijde komen twee nieuwe deuren die de doorstroming vergroten. Dit zijn relatief lage, snel sluitende deuren. Het aantal vrachtwagenbewegingen neemt niet toe, vrachtwagens die nu allemaal door de bestaande deuren in en uitrijden worden straks verdeeld over de huidige en de 2 extra deuren. Het aantal keren dat er deuren opengaan op een dag neemt dus niet toe.

Duwbakken

De werkzaamheden in de hal zorgen ervoor dat de installatie niet op volle kracht kan draaien. Dat kan ertoe leiden dat we tijdelijk meer materiaal moeten opslaan. Hiervoor gebruiken we duwbakken die we laden en lossen aan de kade bij ons pand. Duwbakken met voorraad die nog niet kan worden gelost, liggen niet in de buurt van bewoond gebied. We hebben de werkzaamheden bewust in de koude periode gepland zodat er geen overlast van insecten ontstaat. 

Alle werkzaamheden zijn klaar voordat het vliegenseizoen in 2021 weer start.