Skip to main content

Marktontwikkelingen

Samen met onze partners brengen we zero waste elke dag een stap dichterbij. Om dat te kunnen doen, houden we de marktontwikkelingen natuurlijk nauwkeurig in de gaten. 
We delen onze bevindingen graag met u.

De impact van corona

U kunt op ons rekenen

Elke dag zijn er zo’n 1.500 collega’s van ons op straat om te zorgen dat het afval in Nederland zo goed en veilig mogelijk opgehaald en verwerkt wordt. We doen er alles aan om te zorgen dat onze dienstverlening gewoon doorgaat en dat lukt gelukkig ook. Daarbij staat natuurlijk de gezondheid van onze collega’s en klanten voorop. Daarom volgen we de richtlijnen van de RIVM. Hier leest u meer over de maatregelen die wij treffen en de veelgestelde vragen rondom corona. 

SUEZ Serge Flantua BAS 8119

"Door de coronacrisis zien we grote verschuivingen in onze afvalstromen. We zien bijvoorbeeld een toename in ziekenhuisafval en huishoudelijk afval en een afname in bedrijfsafval. Dat is uitdagend, voor ons en onze partners....

Serge Flantua-Directeur Sales

De impact van corona op 2021

Wat precies de verdere impact van de coronacrisis is op onze dienstverlening voor de nabije toekomst, weten we nog niet. We onderzoeken continu wat het betekent voor ons en voor u. De markt is op dit moment minder goed te voorspellen, we zien bijvoorbeeld grote schommelingen in vraag en aanbod van afval. Sommige bedrijven en organisaties produceren veel méér afval dan normaal, andere bedrijven juist veel minder. Dat is uitdagend, voor ons en onze partners met wie we samenwerken. Denk bijvoorbeeld aan verwerkers van specifieke stromen zoals plastic, zij hebben te maken met een enorm afnemende vraag naar recyclaat, waardoor het soms moeilijk is afzet te vinden. Bij de informatie over de verschillende afvalstromen kunt u daar meer over lezen. 

De kosten van corona

Het onzekere economische klimaat waarin we ons met elkaar bevinden zal ook invloed hebben op de kosten van veel dienstverlening. Zeker ook in de keten van partners waarin wij ons bevinden. Dat kan leiden tot prijsveranderingen, bijvoorbeeld voor specifieke afvalstromen die onder druk staan. Dat gaan we zorgvuldig in kaart brengen en zodra we daar meer over kunnen vertellen delen we dat natuurlijk met u.
Ontwikkelingen economie en wetgeving

Nederland circulair in 2050

In het Rijksbrede programma ‘Nederland Circulair in 2050’ schetst het kabinet hoe we onze economie kunnen ombuigen naar een duurzaam gedreven, volledig circulaire economie in 2050.

Nationale CO2-heffing Industrie

Recentelijk heeft het kabinet de conceptregeling voor de nationale CO2-heffing voor de industrie ter consultatie aangeboden. In deze regeling zitten nog veel onduidelijkheden. Op basis van de conceptregeling is er een projectie gemaakt van het heffingstarief voor de komende jaren. Hierin komt naar voren dat er rekening moet worden gehouden met een prijsstijging van minimaal €20,- per ton brandbaar restafval richting 2030. In deze projectie is de jaarlijkse verhoging van de afvalstoffenbelasting, de reeds bestaande heffing voor het storten en verbranden van afval, nog niet meegenomen.

Wat betekent dit?

Ontmoedigen van verbranding van afval
Er komen financiële en juridische prikkels die de komende jaren steeds meer gericht worden op het ontmoedigen van verbranding. Het is dus aan te raden om de stroom restafval te reduceren. Dit kan door middel van bronscheiding.

Stimuleren van recyclen en hergebruiken
Er zullen ook financiële en juridische prikkels in de komende jaren zijn om te stimuleren dat we meer gaan recyclen en hergebruiken. Door het recyclen en hergebruiken zijn we beter op weg naar een circulaire economie.


Ontwikkelingen per afvalstroom

Wat zien we in onze branche?


Waar bent u naar op zoek?
TOP