Skip to main content

Marktontwikkelingen

Als aanjager van de grondstoffenrevolutie vinden wij het belangrijk om zoveel mogelijk partners te informeren over de verschillende ontwikkelingen die we momenteel in beeld hebben en de gevolgen die deze kunnen hebben op de tarieven in de toekomst. Hieronder leest u hier meer over.

Afval is waardevol

Kwaliteit van afval is bepalend

In de overgang naar een circulaire economie wordt het verbranden van afval steeds duurder. Tijd dus om de vraag te stellen hoe u meer afval bij de bron kunt scheiden. Want als we goed scheiden, kunnen we afval als grondstof inzetten voor nieuwe producten en materialen, steeds weer en weer en weer.

Bewustzijn

Om afval te kunnen hergebruiken of recyclen moet de kwaliteit goed zijn. Dat klinkt simpel, maar dit vraagt om het bewustzijn dat afval waardevol is. Afval is verspilling van grondstoffen, doe alles om afval te voorkomen en als er afval is, hoe kun je dit dan goed scheiden voor het de deur uit gaat. Op deze manier komen grondstoffen niet bij het brandbaar restafval terecht en kunnen deze worden behouden voor nieuwe doeleinden.Afval blijft in Nederland

Door de sluiting van de grenzen - door onder meer China - zullen afvalstromen binnen Nederland blijven. Wij voorspellen een overaanbod aan met name: kunststoffen, papier en karton, hout, metalen en gevaarlijke afvalstromen op de Nederlandse markt. De verwerkingsmarkt in ons land is nog niet ingespeeld op de nieuwe wereldverhoudingen. Slechte kwaliteit van afval zal resulteren in prijsverschillen en in het uiterste geval zelfs weigering van deze stromen in de verwerking.
Video player thumbnail

Circulair | SUEZ Nederland

Credit: SUEZ Nederland

SUEZ Serge Flantua BAS 8119

"Afval is waardevol, door steeds beter en intensiever samen te werken kunnen we de kwaliteit van afval verhogen en zo de grondstoffenrevolutie versnellen."

Serge Flantua-Directeur Sales

Ontwikkelingen per afvalstroom

Wat zien we in onze branche?


Ontwikkelingen economie en wetgeving

Nederland circulair in 2050

In het Rijksbrede programma ‘Nederland Circulair in 2050’ schetst het kabinet hoe we onze economie kunnen ombuigen naar een duurzaam gedreven, volledig circulaire economie in 2050.

Overheidsmaatregelen

De belastingen lijken op dit moment voor 1 januari 2020 voor Nederlands afval geen grote wijzigingen in zich te hebben. We verwachten een indexatie maar andere belastingplannen zijn op dit moment niet bekend.

In aanloop naar 2021 voorzien we wel forse overheidsmaatregelen om de circulaire economie verder te stimuleren.

De voorgenomen CO2-heffing per 2021 - ook voor afvalverbrandingsinstallaties - zou in 2020 al impact kunnen hebben. Meer recyclen is dan noodzaak. Hoe de uitvoering van deze heffing gaat plaatsvinden is nu nog onduidelijk. Hoe dan ook zal deze maatregel kostenverhogend gaan werken.


Operationele ontwikkelingen

Er is nog geen CAO voor onze industrie voor 2020 en de onderhandelingen zijn nog niet gestart. De vakbonden en het kabinet pleiten voor forsere loonstijgingen. Door de WAB (wet-arbeidsmarkt-in-balans) stijgen de sociale lasten voor de uitzendbranche en we zien een loonstijging tussen de 3% en 5% als een reële uitkomst.

Een toenemende filedruk, de krappe arbeidsmarkt en een krappe markt voor leveranciers van diensten en goederen zijn sterk prijsopdrijvende indicatoren.Storten van afval

Storten is in Nederland de minst gewenste manier om ons afval te verwijderen. Voor afvalstoffen die herbruikbaar zijn of brandbaar geldt een stortverbod. Dat is vastgelegd in het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen (BSSA).


De Nederlandse overheid wil geen nieuwe stortplaatsen, wat betekent dat de huidige stortplaatsen hun jaarlijkse capaciteit terugdraaien om zo lang mogelijk open te kunnen blijven. De stortkosten zullen ook in 2020 weer omhoog gaan. SUEZ verwacht voor 2020 flinke prijsverhogingen op stortfracties.


Hoe helpen wij onze klanten hiermee om te gaan?


• Wij informeren onze klanten veelvuldig over ontwikkelingen rondom het storten van afval, persoonlijk en via deze website.
• Wij maken samen met onze klanten een inventarisatie van de stortfracties.
• Met behulp van deze inventarisaties bekijken we welke waardevolle stromen we aan de bron kunnen scheiden.
• We zoeken samen naar alternatieve verwerkingsmogelijkheden.


SUEZ verwacht dat de overheid in de nabije toekomst steeds intensiever stortfracties wil gaan beoordelen. Wij raden onze klanten aan om tijdig medewerking te verlenen. De overheid heeft namelijk 3 maanden nodig om een stortstroom te beoordelen. Als informatie te laat komt kan het zijn dat SUEZ een periode niet kan afvoeren. Alternatieven voor storten zijn steeds vaker beschikbaar en ongeacht de hogere verwerkingskosten worden deze verplicht gesteld.


Waar bent u naar op zoek?
TOP