Marktontwikkelingen

Samen met onze partners brengen we zero waste elke dag een stap dichterbij. Om dat te kunnen doen, houden we de marktontwikkelingen natuurlijk nauwkeurig in de gaten. 
We delen onze bevindingen graag met u.

De impact van corona

U kunt op ons rekenen

Elke dag zijn er zo’n 1.500 collega’s van ons op straat om te zorgen dat het afval in Nederland zo goed en veilig mogelijk opgehaald en verwerkt wordt. We doen er alles aan om te zorgen dat onze dienstverlening gewoon doorgaat en dat lukt gelukkig ook. Daarbij staat natuurlijk de gezondheid van onze collega’s en klanten voorop. Daarom volgen we de richtlijnen van de RIVM. Hier leest u meer over de maatregelen die wij treffen en de veelgestelde vragen rondom corona. 
SUEZ Serge Flantua BAS 8119

"Door de coronacrisis zien we grote verschuivingen in onze afvalstromen. We zien bijvoorbeeld een toename in ziekenhuisafval en huishoudelijk afval en een afname in bedrijfsafval. Dat is uitdagend, voor ons en onze partners....

Serge Flantua-Directeur Sales

De impact van corona op 2021

De impact van de coronacrisis op onze dienstverlening is fors. De markt is op dit moment minder goed te voorspellen, we zien bijvoorbeeld grote schommelingen in vraag en aanbod van afval. Sommige bedrijven en organisaties produceren veel méér afval dan normaal, andere bedrijven juist veel minder. Dat is uitdagend, voor ons en onze partners met wie we samenwerken. Denk bijvoorbeeld aan verwerkers van specifieke stromen zoals plastic, zij hebben te maken met een enorm afnemende vraag naar recyclaat, waardoor het soms moeilijk is afzet te vinden. Bij de informatie over de verschillende afvalstromen kunt u daar meer over lezen. 

De kosten van corona

Het onzekere economische klimaat waarin we ons met elkaar bevinden zal ook invloed hebben op de kosten van veel dienstverlening. Zeker ook in de keten van partners waarin wij ons bevinden. Dat kan leiden tot prijsveranderingen, bijvoorbeeld voor specifieke afvalstromen die onder druk staan. Per stroom kunt u onze laatste inschattingen hier vinden.

Wat betreft de logistieke kosten heeft SUEZ heeft te maken met zowel tijdelijke- als structurele vermindering van de vraag naar onze logistieke diensten en de normale inflatie ontwikkeling. Positieve ontwikkelingen zoals het wegvallen van de filedruk worden helaas weer ingehaald door hogere ziekteverzuimkosten, Corona preventie maatregelen en minder rendabele logistiek. Door deze prijsbepalende factoren verhogen wij in 2021 de logistieke component in onze prijzen tussen de 2,5 en 3,5%.

Ontwikkelingen economie en wetgeving

Nederland circulair in 2050

In het Rijksbrede programma ‘Nederland Circulair in 2050’ schetst het kabinet hoe we onze economie kunnen ombuigen naar een duurzaam gedreven, volledig circulaire economie in 2050.

Nationale CO2-heffing Industrie

Recentelijk heeft het kabinet de nationale CO2-heffing voor de industrie besloten.  De komende jaren gaat het verbranden van afval stap voor stap met deze heffing worden verhoogd. Hiernaast zullen verwerkers investeren in CO2 afvang en nuttige toepassing (zoals gebruik in kassen) of opslag om daadwerkelijk de co2 uitstoot te reduceren. Naar verwachting moet u rekeninghouden met een prijsstijging van minimaal €20,- per ton voor brandbaar restafval richting 2030. In deze projectie is de jaarlijkse verhoging van de afvalstoffenbelasting, de reeds bestaande heffing voor het storten en verbranden van afval, nog niet meegenomen.

Wat betekent dit?

Ontmoedigen van verbranding van afval
Er komen dus financiële en juridische prikkels die de komende jaren steeds meer gericht worden op het ontmoedigen van verbranding. We raden u aan om de stroom restafval te reduceren. Dit kan onder andere door slim in te kopen en door middel van bronscheiding.

Stimuleren van recyclen en hergebruiken
Er zullen ook financiële en juridische prikkels in de komende jaren zijn om te stimuleren dat we meer gaan recyclen en hergebruiken. Door het recyclen en hergebruiken zijn we beter op weg naar een circulaire economie. En komt Zero Waste een stap dichterbij. Wij gaan hiermee graag met u in gesprek en kunnen advies geven om dit binnen uw organisatie te zorgen dat u doorpakt op duurzaamheid.


Ontwikkelingen per afvalstroom

Wat zien we in onze branche?