Algemene gebruiksvoorwaarden MIJN HR


Algemene gebruiksvoorwaarden

Toepasselijkheid

 1. Op elke toegang en/of elk gebruik van MIJN HR zijn deze Algemene Gebruiksvoorwaarden van toepassing.
 2. Door gebruik te maken van MIJN HR ga je akkoord met deze Algemene Gebruiksvoorwaarden.
 3. Deze Algemene gebruiksvoorwaarden kunnen op elk gewenst moment door SUEZ NL worden aangepast. In dat geval word je via het medewerkersportaal op de hoogte gesteld van de nieuwe Algemene Gebruiksvoorwaarden.
 4. De meest actuele Algemene gebruiksvoorwaarden zijn altijd in te zien op het medewerkersportaal.
 5. Door gebruik te maken van MIJN HR stem je ermee in dat SUEZ voortaan gedurende je dienstverband je salarisstrook (en in de toekomst je jaaropgave) digitaal via deze app beschikbaar stelt. Je kunt bij de afdeling HR schriftelijk (bij voorkeur via mail HRdigitaal.rr.nl@suez.com) aangeven dat je je salarisstrook per post wilt blijven ontvangen. De app met salarisstroken zal in dat geval niet meer toegankelijk voor je zijn.


Activeren en gebruiken van het Account

 1. Aan medewerkers van SUEZ NL wordt een gebruikersnaam en een wachtwoord verstrekt waarmee je toegang krijgt tot MIJN HR. Je kunt je wachtwoord zelf wijzigen.
 2. Je gaat zorgvuldig om met je gebruikersnaam en wachtwoord.
 3. Je bent volledig aansprakelijk voor het gebruik van je gebruikersnaam en wachtwoord.
 4. Je informeert SUEZ NL direct over eventueel misbruik van je gebruikersnaam en wachtwoord.
 5. SUEZ NL mag haar medewerkers, mits gemotiveerd, verplichten een nieuw wachtwoord aan te maken.


Privacy

In mijn HR worden persoonsgegevens verwerkt en opgeslagen. Hierop is ons Privacyreglement uit het SUEZ Personeelshandboek van toepassing. De betreffende gegevens zijn jouw NAW gegevens, zakelijke emailadres, locatie, team, personeelsnummer, financiële gegevens die verband houden met uw loonstrook en uw verlofgegevens.
De mogelijkheid wordt geboden om je privé emailadres op te slaan in MIJN HR, indien je geen SUEZ email hebt. Dit privé emailadres maakt het gemakkelijk om een nieuw wachtwoord te genereren indien het wachtwoord is vergeten. Het privé emailadres wordt voor geen enkel ander doeleinde gebruikt.

Beheer

 1. SUEZ NL mag (het gebruik van) MIJN HR geheel of gedeeltelijk al dan niet tijdelijk zowel qua inhoud als toepassing aanvullen, buiten gebruik stellen, beperken en/of beëindigen.
 2. SUEZ NL garandeert niet dat het medewerkersportaal altijd en zonder storing functioneert. SUEZ NL is bevoegd het medewerkersportaal geheel of gedeeltelijk (tijdelijk) buiten gebruik stellen in verband met het verrichten van onderhouds- of aanpassingswerkzaamheden.
 3. Het staat SUEZ NL vrij je account, met opgave van de reden, per direct af te sluiten en je gebruikersnaam en het wachtwoord te blokkeren. SUEZ NL kan dit doen als je in strijd handelt met deze Algemene gebruiksvoorwaarden en/of andere door SUEZ gestelde voorwaarden, dan wel in strijd handelt met de geldende wet- en/of regelgeving. Daarnaast kan SUEZ dit doen in geval van misbruik van je gebruikersnaam en/of wachtwoord, ter beoordeling van SUEZ.
 4. SUEZ mag, met opgave van de reden, gegevens, teksten of andere uitingen weigeren, wijzigen en/of verwijderen.


Einde arbeidsovereenkomst

Bij het eindigen van je arbeidsovereenkomst wordt je account gedeactiveerd. In een persoonlijke brief zie je tot welke datum MIJN HR beschikbaar is. Salarisstroken (en de jaaropgave) na deze datum worden schriftelijk verzonden.

Informatie, opmerkingen en klachten

Voor informatie, opmerkingen of klachten kun je altijd contact opnemen met de afdeling Human Resources via HRdigitaal.rr.nl@suez.com.