Dat afval waardevol is, is voor ons gesneden koek. Dat we er grondstoffen uithalen en nieuwe producten van maken, vinden wij normaal. Maar weet de Nederlander dat ook? Elk jaar vragen we dit en meer aan 1.000 Nederlanders. De afvalbarometer brengt dit in beeld.   
Onderzoek afval scheiden
suez afvalstroom

Afvalbarometer consumenten (januari 2019)

Hoe zit het met afval tijdens de feestdagen? En hoe gaan Nederlanders tijdens die drukke dagen om met afvalscheiding? 
Lees meer
suez afvalbarometer consumenten 2

Afvalbarometer consumenten (juni 2019)

Afval scheiden is de norm. Maar liefst 95% van de Nederlanders vindt dat het ‘hoort’, zo blijkt uit onze afvalbarometer. Maar scheiden we het wel op de juiste manier?
Lees meer
suez afval barometer bedrijven

Afvalbarometer bedrijven   (februari 2020)

Steeds meer bedrijven zijn op weg naar zero waste. Maar hoe staat het met afval scheiden op het werk? We zochten het uit!
Lees meer