Afvalbarometer consumenten

Dat afval waardevol is, is voor ons gesneden koek. Dat we er grondstoffen uithalen en nieuwe producten van maken, vinden wij normaal. Maar weet de Nederlander dat ook? Elk jaar vragen we dit en meer aan 1.000 Nederlanders. De afvalbarometer brengt dit in beeld.