Skip to main content

Restafval


Over restafval

Ieder jaar gooien we 180 kilo afval per persoon in de container, maar 42 kilo is eigenlijk maar echt restafval. Restafval zijn alle afvalstoffen die niet meer te recyclen zijn. Het beste is het voor het milieu om afval zoveel mogelijk te scheiden, maar kies bij twijfel voor de restafval bak. Wanneer iets niet meer te scheiden en/of te recyclen is zorgt SUEZ alsnog voor een tweede leven in de vorm van (duurzame) energie.


Dit wordt gedaan in de verbrandingsovens van SUEZ. Hierdoor ontstaat milieuwinst met energieterugwinning in plaats van dat er energie wordt gehaald uit fossiele brandstoffen. Dit zorgt voor duurzamer (her)gebruik van onze grondstoffen op de wereld!


Wat mag bij restafval?

Heel veel grondstoffen zijn te scheiden, zoals pbd, papier & karton, glas en gft. Wat er dan nog overblijft mag in principe bij het restafval. Toch kan niet alles bij het restafval. Soms is iets bijvoorbeeld te groot en moet het naar de milieustraat. Daarnaast is het bij een aantal producten onduidelijk, omdat het bijvoorbeeld verkeerd op de verpakking staat. Luiers is hiervan een voorbeeld, ze mogen niet in de gft-bak, maar horen bij het restafval. Ook kattenbakvulling hoort bij het restafval.

We hebben een overzicht gemaakt. Als je twijfelt, kijk dan ook eens op: www.afvalscheidingswijzer.nl

Wat we maken van restafval


Elektriciteit, verwarming, bouw- of grondstof

Restafval wordt ingezameld en wordt door ons naar een overslaglocatie of een afvalenergiecentrale gebracht. Uiteindelijk komen er hier drie functionele processen vrij:

  1. Tijdens het verbranden, komt er stoom vrij. Deze stoom drijft een turbine aan die er elektriciteit van maakt. 
  2. De overige restwarmte wordt daarnaast gebruikt voor de verwarming van woonwijken, scholen en kassencomplexen. 
  3. Als laatste gebruiken we de vrijgekomen as als bouwstof of als grondstof voor beton. 

Hieronder zie je het recycleproces van brandbaar restafval:

suez kringloop brandbaar restafval
Het afval van...

Karton bij het restafval? Zonde! Wist je dat je van oud karton weer een tent kan maken? Kijk ‘Het afval van …’ en ontdek samen met ons hoe je afval scheidt en wat het oplevert!

Video player thumbnail

Het afval van ... aflevering 1 Restafval | SUEZ Nederland

Credit: SUEZ Nederland

Meer weten over restafval?

In cijfers

In Nederland gooien we per persoon ongeveer 490 kilo afval per jaar weg. Gelukkig belandt niet alles in de grijze bak, maar scheiden we ongeveer de helft (56%). 180 kilo van ons afval komt bij het restafval terecht: dit zijn ongeveer 50 vuilniszakken per persoon per jaar! 

490 

kilo

afval per persoon per jaar

56%

daarvan

komt bij restafval terecht

50

vuilniszakken

per persoon per jaar


De geschiedenis van restafval

Tot aan de late middeleeuwen was er nauwelijks controle en gooide iedereen zijn afval maar gewoon op straat. Dit zorgde voor flinke stank en troep op straat. Vanaf 1500 werd de toezicht op hygiëne verscherpt en werd alle afval er steeds vaker op 1 plek verzameld. Daarnaast kwamen er steeds meer regels en toezicht werd verscherpt. Ook werden straten voortaan gereinigd, grachten schoongemaakt en werden tonnen met afval een paar keer per week opgehaald. Tijdens de wereldoorlogen was er veel minder afval. Dit kwam door de werkloosheid en schaarste, waardoor mensen minder te besteden hadden en meer moesten gaan hergebruiken.
Tegenwoordig maken we gebruik van veegmachines, grofvuilwagens, grote vuilniswagens en andere mogelijkheden om ons afval zo goed mogelijk te verwerken en te scheiden. Vanaf 1992 maken we al gebruik van 13 gescheiden afvalstromen en hebben we dus niet alleen maar restafval meer.

Waar bent u naar op zoek?
TOP