Samenwerking

Ahoy kiest voor duurzame samenwerking met SUEZ

Donderdag 28 november tekenden Rotterdam Ahoy en SUEZ een samenwerkingsovereenkomst. Vanaf 2 december is SUEZ verantwoordelijk voor het inzamelen van de verschillende afvalstromen tijdens de evenementen van Ahoy. Ahoy is een typisch Rotterdamse organisatie: ze gelooft in doorpakken en bouwen aan de toekomst. Duurzaamheid is daarin een belangrijk aspect. De samenwerking met SUEZ als duurzame afvalpartner is daarom een logische keuze.

Draaiboek en afvalplan per soort evenement
Voor elk evenement wordt een plan van aanpak opgesteld. Het draaiboek hiervoor varieert, afhankelijk van het soort en de grootte van het evenement. Er komen minimaal vijf draaiboeken voor de verschillende soorten evenementen: show, concert, sportevenement, beurs en congres. Het draaiboek wordt opgesteld in overleg met alle betrokkenen, waaronder SUEZ en het schoonmaakbedrijf. SUEZ zorgt ervoor dat voor elk evenement de juiste containers aanwezig zijn en dat alle betrokkenen weten welke afvalstromen waarin worden ingezameld.

Samen streven naar minder restafval
Naast het duurzaam afvoeren van afval, is het verminderen van afval een gezamenlijk doel van Ahoy en SUEZ. Ahoy zet steeds meer in op samenwerking met vaste standbouwers en leveranciers. “SUEZ heeft veel kennis over welke materialen wel en niet gerecycled kunnen worden. Met die expertise gaan wij in gesprek met de vaste partners van Ahoy”, vertelt Serge Flantua, directeur Sales van SUEZ. “Gelukkig zijn er steeds meer bedrijven die graag mee gaan in de duurzame gedachte. Mensen beseffen dat afval waardevol is en dat we gezamenlijk een inspanning moeten leveren om resultaat te boeken.”

Ambitie omzetten in resultaten
Ahoy ligt middenin het ‘Hart van Zuid’; een gebied waarin de afgelopen jaren veel is geïnvesteerd, met duurzaamheid als randvoorwaarde nummer één. “Duurzaamheid gaat voor Ahoy in eerste instantie om het doorgeven van onze wereld aan volgende generaties. Wij hebben bovendien een voorbeeldfunctie en vinden het daarom belangrijk om onze verantwoordelijkheid te nemen”, geeft Dijkhuizen aan. Flantua vult aan: “Op het gebied van afvalinzameling valt nog veel milieuwinst te behalen. We verbruiken zoveel natuurlijke grondstoffen, dat er al snel niet meer genoeg is voor iedereen. Samen kunnen we het tij keren. Zo kunnen we afval bijvoorbeeld weer prima inzetten als grondstof voor nieuwe producten. Ahoy heeft hierin een uitgesproken ambitie. SUEZ heeft de kennis, middelen en expertise om deze mooie ambitie om te zetten in concrete resultaten.”

Aanjager van de circulaire economie
Ahoy streeft naar een vermindering van het restafval met 20% in het eerste jaar en 15% in het tweede jaar. Om dit te realiseren, trekken Ahoy en SUEZ echt samen op. Flantua: “We gaan voor een duurzaam partnership, gericht op de lange termijn. Het belangrijkste uitgangspunt is het creëren van bewustwording door kennis te delen met de medewerkers van Ahoy en haar partners.” Dijkhuizen vult aan: “Onze bewuste keuze voor duurzaam afvalmanagement geeft een mooie boodschap naar de buitenwereld. In de transitie naar de circulaire economie heb je aanjagers nodig die veel mensen aanspreken en het goede voorbeeld geven. Rotterdam Ahoy is graag die aanjager.”