Circulaire economie

Column Een circulaire economie maken we samen

Op weg naar een circulaire economie heeft elke gemeente uitdagingen. Het streven naar maximaal 100 kilo restafval per inwoner per jaar en 75% gescheiden inzameling in 2020 alleen al vraagt veel van zowel burgers als afvalmanagers. Hoe gaan we om met deze verandering? Die vraag staat centraal voor veel gemeenten. Hoewel het antwoord op die vraag in eerste instantie voor elke gemeente anders lijkt, is de essentie van de problematiek vaak gelijk. En juist daarom kunnen we zoveel van elkaar leren.


Samen de uitdaging aan
Die duurzame doelstellingen kunnen we alleen bereiken door van begin tot eind samen te werken. Het begint bij bronscheiding door de burger en gaat via inzameling en verwerking van het afval tot aan het opnieuw gebruiken van de gerecyclede grondstoffen. Maar hoe worden we ons ervan bewust dat elke handeling, ook die van jou en mij, cruciaal is voor het succes van het proces? Hoe zorgen we dat burgers geloven in het belang van goede afvalscheiding? En hoe faciliteren we hen hier het beste in? Dat vraagt om een nieuwe manier van communiceren, en ook daarin kunnen we van elkaar leren.

Samen sneller vooruit
Steeds meer gemeenten zoeken nieuwe wegen om antwoorden te vinden op afvalvraagstukken. Dagelijks komen vragen hierover bij SUEZ terecht. Als Manager Overheden heb ik veel contact met gemeenten waarbij ik merk dat er zoveel kennis en ervaring beschikbaar is; bij SUEZ, bij concullega’s, bij ketenpartners, producerende en verwerkende bedrijven en natuurlijk bij de gemeenten zelf. Om echt circulair te worden, zullen de partijen in de keten veel dichter bij elkaar moeten komen. Door samen te werken, komen we sneller verder. Gemeenten, kennisinstellingen, publieke partijen, inzamelaars en verwerkers; we hebben elkaar nodig om stappen te kunnen zetten.

Symposium Afval is waardevol
Daarom organiseren wij op donderdagmiddag 11 april het symposium Afval is waardevol. We gaan met gemeenten en experts in gesprek over de waarde van afval voor nu en in de toekomst. Centrale thema’s zijn samenwerking, gedragsverandering en actuele vraagstukken rondom plastic en het nieuwe inzamelen. Op het symposium vertelt socioloog Paul Schnabel over hoe wij allemaal duurzaam bewust zijn maar uiteindelijk individueel toch minimaal bijdragen. Luuk Bos van D&B Gedrag vertelt over gedragsverandering met als voorbeeld de gemeente Rotterdam. Er zijn interactieve sessies in kleine groepen om met elkaar in gesprek te gaan over de toekomst van plastic, nieuwe samenwerkingsvormen of het nieuwe inzamelen. En natuurlijk is er ook genoeg ruimte om te netwerken.

Kom en draag bij!
Of je nu bij een gemeente of waterschap werkt, of je ideeën hebt voor gemeenten of samenwerkt met gemeenten, ik nodig je van harte uit om jouw bijdrage te leveren. Om mee te denken, te praten en te doen. Klik op de button hieronder voor meer informatie en om gratis deel te nemen aan het symposium. Zie ik je op 11 april?


Ilse van den Breemer

Manager Overheden