Innovatie

Column Innoveren: Samen stappen zetten in de grondstoffenrevolutie

Van 12 tot 19 oktober is het binnen SUEZ de week van de Innovatie. In deze week delen we onze ideeën, samenwerkingen en resultaten op het gebied van innovatie met alle SUEZ collega’s wereldwijd. En dat doen we met trots, want SUEZ is een ondernemende organisatie die continu innoveert om zoveel mogelijk afval recyclebaar te maken.

Prachtige voorbeelden van recycling
Een mooi voorbeeld hiervan is SK Polymers: een fabriek die we samen met een partner hebben neergezet om volautomatisch harde kunststoffen te sorteren en weer geschikt te maken als nieuwe grondstof voor de kunststofverwerkende industrie. Een ander voorbeeld is ReCharge: samen met Engie bouwen we een container om wind- en zonne-energie in op te slaan. Hiervoor gebruiken we gebruikte en afgedankte accu's; een perfect voorbeeld van hergebruik. Nog een: binnenkort nemen we bij onze gevaarlijk afval locatie in Maastricht een installatie in gebruik om oude spuitbussen te verwerken, de metalen terug te winnen en de gassen in te zetten als alternatieve brandstof. En heel pril is de ontwikkeling om windturbinebladen te verwerken in een herbruikbaar bouwmateriaal. Ook dit project ontwikkelen we samen met een partner. Dit zijn slechts enkele voorbeelden, maar ik zou er veel meer kunnen noemen. Zo maken we –samen met partners - parkbankjes uit ketchupflessen, toiletpapier uit melkpakken, kinderwagens en gieters uit wasmiddelflessen en nog veel meer.

Geen vraag maar een must
Zulke innovatieve samenwerkingen met concrete resultaten ontstaan niet zomaar. Wij zijn enorm actief in het bedenken van oplossingen om nieuwe grondstoffen te maken vanuit afvalstoffen. Die ontwikkelingen ontstaan vanuit 2 kanten. Wij zoeken partners bij onze eigen ideeën, maar mensen of bedrijven melden zich ook bij ons met ideeën voor recycling. Als het klikt en we zien dat we in de samenwerking waarde kunnen toevoegen en zo de grondstoffenrevolutie kunnen versnellen, dan gaan we daarin verder. Het is fantastisch dat het zo werkt, maar tegelijkertijd is het geen keuze. We moeten innoveren om van die grote berg afval zinvolle producten te maken. Er komt een moment dat grondstoffen echt op zijn en we het moeten doen met de grondstoffen die we al gebruikt hebben.

Kiezen voor duurzaam produceren
Samenwerken en innoveren is dus noodzakelijk én succesvol. Toch zijn er de nodige uitdagingen. We moeten voldoende input hebben van te recyclen materialen, we moeten de juiste partners vinden, en we moeten de juiste technieken hebben om het afval om te zetten naar grondstoffen die kunnen concurreren met nieuwe materialen. Deze drie voorwaarden zijn doorgaans geen probleem. De grootste uitdaging zit in het vinden van een afzetmarkt. Producenten moeten bereid zijn om gerecycled materiaal in te zetten als nieuwe grondstof. Ze kiezen nog (te) vaak voor een vertrouwde oplossing en daarmee voor schijnzekerheid. De overheid zou hierin kunnen -of moeten- ondersteunen door producenten een stimulans te geven om gerecyclede materialen in te zetten.

Bestaande technieken, nieuwe toepassingen
Buiten de noodzaak op duurzaam en maatschappelijk gebied, is het ook gewoon heel erg gaaf om innovatieve oplossingen te bedenken. Samen kunnen we het verschil maken. Ook op gebieden waar je nu nog geen mogelijkheden ziet. Het leuke is dat je door samen te werken, in contact komt met andere partijen buiten je eigen speelveld. Ik zie vaak dat er in andere industrieën, zoals de landbouw en de procesindustrie, al technieken en machinerieën in gebruik zijn die ook toepasbaar zijn om van afval grondstoffen te maken. Samenwerking leidt zo tot nieuwe toepassingen voor bestaande technieken. Je hoeft het niet allemaal zelf te bedenken, net zoals wij dat ook niet alleen doen.

Samen kunnen we het verschil maken
Ik nodig je van harte uit om ook na te denken over hoe jij duurzamer kunt inkopen of produceren door afvalstoffen te gebruiken als grondstof. Heb je een idee of wil je eens sparren over het recyclen van bepaalde materialen of afvalstromen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Onze deur staat altijd open, kom vooral langs om te praten over hoe we samen het verschil kunnen maken!

Paul Valster, Directeur New Business