Circulaire economie

Dit is nodig voor een circulaire economie: ‘In 2025 alle verpakkingen van gerecycled materiaal’

De samenwerking tussen HVC, Midwaste en Combinatie Oost, die samen de ongeveer 250 gemeenten vertegenwoordigen, en Suez en Tönsmeier is in ieder geval een stap in de goede richting. Met de nieuwe overeenkomst wordt een deel van het het ingezamelde verpakkingsafval, bestaande uit plastic, blik en drinkpakken, in Suez’ sorteerinstallatie in Rotterdam verwerkt. Het andere deel gaat naar de nog te bouwen sorteerinstallatie van Tönsmeier in Zwolle. Deze installatie wordt naar verwachting eind 2019 in gebruik genomen.

Stap in de goede richting
De samenwerking past bij Suez, dat een voortrekkersrol rol wil vervullen bij het versneld sluiten van ketens. Het partneren met gemeenten en andere recyclingbedrijven hoort daarbij. “Alle partijen zijn intrinsiek gemotiveerd en we gaan ons samen inzetten om de kunststofketen te verbeteren”, zegt Droogh. Het optimaliseren van de keten gaat overigens verder dan een betere recycling van verpakkingen. Er worden door logistieke optimalisatie ook ruim 750.000 transportkilometers bespaard, gelijk aan een CO2-reductie van ruim een miljoen kilo, rekende HVC eerder voor in een persbericht.

Obstakels te overwinnen
Er is echter nog veel meer nodig om de circulaire ambities te vervullen. Zo zijn er beleidsfactoren die volgens Droogh een circulaire economie in de weg staan. “De recyclingmarkt wordt nog altijd gedreven door kwantiteit in plaats van kwaliteit. De overheid heeft bepaalde recyclingpercentages opgesteld maar daarmee wordt niet gestimuleerd dat verpakkingsafval op een hoogwaardige manier wordt gerecycled”, legt Droogh uit. In 2017 lag de doelstelling voor de recycling van kunststof verpakkingen op 47 procent en uiteindelijk werd zelfs de helft gerecycled.

Maar hoe draagt dat bij aan een circulaire economie als een groot deel van het gerecyclede kunststof laagwaardig wordt ingezet? Een voorbeeld is de mixstroom die Suez uit afvalstromen sorteert. Deze stroom, goed voor 45 procent van het totaal van de gesorteerde kunststof verpakkingen, is alleen geschikt voor laagwaardige recycling, zoals het maken van bermpaaltjes en tuinbanken. Droogh vindt dat hier zo snel mogelijk verandering in moet komen. “Het zou namelijk beter zijn als we meer uit deze stroom kunnen halen. Als we het verder uitsorteren kunnen we meer monostromen maken, die wel hoogwaardig ingezet kunnen worden.”

Dat zou wel betekenen dat de stroom die overblijft van dusdanige slechte kwaliteit is dat die mogelijk alleen door verbranding in energie omgezet kan worden. “De vraag is natuurlijk wat is beter. Maar we moeten die discussie wel durven voeren”, vindt Droogh. En dat geldt voor meerdere vraagstukken op het pad naar de circulaire economie. Dat begint volgens Droogh bij een transparante samenwerking tussen ketenpartners. “Als Suez willen wij de overgang naar een circulaire economie versnellen. Maar iedereen is daarbij nodig: gemeenten, recyclingbedrijven en burgers. Ook het Afvalfonds Verpakkingen, dat namens het verpakkende bedrijfsleven de inzameling en recycling van verpakkingen verzorgd, moet zijn verantwoordelijkheid nemen. Dat begint bij het voeren van een transparant beleid, dat de overgang naar een circulaire economie daadwerkelijk stimuleert”, vindt Droogh. 

Meer nodig dan beloftes voor circulaire economie
Een andere absolute voorwaarde is dat er een markt is om het hoogwaardig gerecyclede plastic af te zetten. Het verpakkende bedrijfsleven geeft aan daar grote stappen in te willen zetten. De meest spraakmakende aankondiging was die van 11 grote multinationals op het World Economic Forum in Davos aan het begin van het jaar. Bedrijven waaronder Coca-Cola en Unilever, gaven aan dat ze voor 2025 uitsluitend nog herbruikbare, recyclebare of composteerbare verpakkingen op de markt willen zetten.

“Veel producenten maken mooie statements. Ik roep hen op om in 2025 alleen nog maar verpakkingen van gerecycled materiaal te maken”, reageert Droogh. Nieuwe cijfers van de Europese Commissie laten zien dat dit ook noodzakelijk is om de recyclingmarkt de benodigde boost te geven. Sinds het lanceren van de Europese plastic strategie geven bedrijven op vrijwillige basis aan hoe zij willen bijdragen aan het stimuleren van de markt voor gerecycled plastic. De tussenstand staat op een aanbod van 10 miljoen gerecycled plastic in 2025 en een marktvraag van slechts 5 miljoen. Er is meer dan mooie woorden nodig om dit enorme gat te dichten.
 
Artikel in samenwerking met Duurzaam bedrijfsleven