Papier

In gesprek met... John van den Bemd

Gemeenten streven allemaal naar betere afvalscheiding, zodat we zoveel mogelijk kunnen recyclen. De zogenaamde VANG-doelstellingen zijn niet bindend, maar veel gemeenten committeren zich er wel aan. De doelen blijven een stip aan de horizon met vele wegen ernaartoe. Elke weg met zijn eigen voor- en nadelen. Waarom zouden we allemaal zelf het wiel uitvinden? Door kennis en ervaring te delen, zoeken we samen de beste weg. John van den Bemd is bijna 27 jaar Key Accountmanager Overheden bij SUEZ en vertelt vanuit zijn eigen ervaring en kennis over de ontwikkelingen bij papierinzameling door vrijwilligers en professionals.