Samenwerking

Organisaties in Amsterdam Zuidoost werken samen voor een circulaire economie

Wat zou het mooi zijn afval lokaal in te zetten als grondstof. Dat draagt bij aan een circulaire economie en levert een schoner milieu en een leefbaarder gebied op. Een aantal organisaties in Amsterdam Zuidoost zet hierin de eerste stap. Zij willen organisch afval lokaal verwerken in een vergister en tonen daarmee verantwoordelijkheidsgevoel, ondernemerschap en ambitie om te innoveren.

Op 24 mei jl. tekenden Amsterdam ArenA, ING, Hogeschool van Amsterdam, ABN Amro, Nationale Nederlanden, AMC en NUON voor hun vestigingen in Zuidoost een intentieovereenkomst. Zij bieden hun organisch afval (swill) aan als de grondstof voor de toekomstige vergister in Zuidoost.

De vergister produceert duurzame energie en compost. De lokale verwerking zorgt voor minder transportbewegingen en emissies in het gebied. De duurzame energie en het compost worden weer ingezet in Zuidoost. SUEZ gaat de installatie exploiteren. The Waste Transformers levert de techniek.

Paul Valster, Directeur New Business van SUEZ: “SUEZ geeft invulling aan het verduurzamen van de bedrijven in Amsterdam Zuidoost door keukenafval om te zetten tot energie. We zijn blij dat we een bijdrage kunnen leveren aan dit initiatief.”

Komende maanden werken de partijen de plannen verder uit, worden meer deelnemers geworven en zullen vergunningen voor de installatie aangevraagd worden. Wordt vervolgd.