Recycling

Nederlander vindt dat afval scheiden hoort, maar heeft moeite met praktijk

Afval scheiden is de norm. Maar liefst 95 procent van de Nederlanders vindt dat het ‘hoort’, zo blijkt uit de afvalbarometer van SUEZ. Maar scheiden we afval wel op de juiste manier? Ruim driekwart van de ondervraagden denkt van wel. Onderzoek wijst echter uit dat mensen nog veel onbedoelde missers maken bij het scheiden van hun afval. Hierdoor verdwijnen er nog steeds veel producten in de verkeerde afvalbak. Ook de kennis over waarom het belangrijk is om afval te scheiden ontbreekt vaak nog. Aan de welwillendheid van de Nederlander ligt het niet: bijna de helft van de ondervraagden geeft aan graag meer informatie te willen over wat er met hun afval gebeurt. De grootste motivatie om afval op de juiste manier te scheiden is het milieu.

Dat de overgrote meerderheid van de Nederlanders vindt dat afval scheiden iets is dat je ‘hoort’ te doen, is goed nieuws op Wereldmilieudag. Vandaag wordt de datum van Earth Overshoot Day 2019 bekend gemaakt. Dit is de dag waarop we - vanaf de eerste dag van het jaar - al evenveel natuurlijke grondstoffen hebben gebruikt als de aarde in heel 2019 kan produceren. Deze dag valt elk jaar vroeger. ‘Iets goeds doen voor het milieu’ is dan ook voor bijna alle Nederlanders (96 procent) de reden om afval te scheiden. Toch blijkt de praktijk soms lastig. Twee derde van de Nederlanders worstelt namelijk weleens met het scheiden van afval. Zo weten negen op de tien Nederlanders niet dat een wijnglas bij het restafval hoort. Ook denkt 81 procent dat kassabonnetjes in de papierbak horen, terwijl ook hier het restafval de juiste bestemming is. Andere lastige producten zijn plastic speelgoed en theezakjes. 80 procent weet niet dat plastic speelgoed naar de milieustraat gebracht moet worden en 70 procent van de Nederlanders gooien hun theezakjes bij het GFT en niet bij het restafval.

Waarde van afval
Annie de Loijer, directeur Marketing  bij SUEZ, is blij met de resultaten van het onderzoek: “Afval scheiden is voor Nederlanders de norm geworden, iets dat ‘hoort’. Zes op de tien Nederlanders zeggen te weten waar ze informatie kunnen vinden om afval op de juiste manier te scheiden, maar in de praktijk gaat het nog weleens mis. Daar ligt een rol voor gemeenten en onszelf.” SUEZ wil de waarde van afval nog tastbaarder maken. Slechts een op de zes Nederlanders weet namelijk wat er met hun afval gebeurt en de helft geeft aan er meer over te willen weten. “Met de juiste voorlichting kunnen we samen nog meer bereiken. Door te laten zien dat je zeep kunt maken van koffiedik en gieters van gebruikte wasmiddelflessen, worden we ons meer bewust van de waarde van afval. Door afval goed te scheiden, kunnen we het namelijk steeds opnieuw gebruiken. En sparen we de schaarse grondstoffen van de aarde.”  

Nog beter scheiden
Bijna alle Nederlanders, 99 procent, leveren minstens één afvalsoort gescheiden in. Voornamelijk papier en karton (91 procent), glas (85 procent), textiel (76 procent) en plastic verpakkingen, blik en drinkpakken (PBD; 75 procent) worden gescheiden van het ‘gewone’ restafval. Wel ziet acht op de tien van de ondervraagden hierin nog ruimte voor verbetering. Zij willen graag hun best doen om afval nog beter te scheiden én minder afval te produceren. Zo geeft driekwart aan in de toekomst zo min mogelijk plastic wegwerpproducten te willen gebruiken, en twee derde wil zo veel mogelijk verpakkingsvrije producten gaan kopen. Ook geeft een ruime meerderheid aan in de toekomst zo goed mogelijk uit te willen rekenen hoeveel eten er nodig is, zodat er minder weggegooid hoeft te worden.