Recycling

SUEZ en PreZero ondertekenen een strategische intentieverklaring en gaan exclusieve onderhandelingen aan voor de verkoop van activiteiten van SUEZ Recycling & Recovery in vier landen op het Europese vasteland

SUEZ en PreZero, de milieudivisie van de Schwarz Groep, maken vandaag bekend dat ze:

- een intentieverklaring (Memorandum of Understanding) hebben gesloten om de mogelijkheden te onderzoeken voor de ontwikkeling van strategische partnerschappen om innovatieve oplossingen voor afvalmanagement te bevorderen en om de ontwikkeling van de circulaire economie in Europa te versnellen; en

- een overeenkomst hebben ondertekend om exclusieve onderhandelingen aan te gaan voor de verkoop van SUEZ Recycling & Recovery-activiteiten - met uitzondering van activiteiten op het gebied van kunststofrecycling en de verwerking van gevaarlijk afval - in vier landen op het Europese vasteland: Nederland, Luxemburg, Duitsland en Polen.

Met deze nieuwe aankondiging heeft SUEZ nu ongeveer 40%1 van de in oktober vorig jaar aangekondigde doelstelling voor asset rotation bereikt als onderdeel van het strategische plan SUEZ 2030 en heeft het samen met PreZero een nieuwe omgeving gevonden die de ontwikkeling van de onderneming en haar medewerkers ten goede zal komen.

HET STRATEGISCHE PARTNERSCHAP

Met het Memorandum of Understanding zullen SUEZ en de Schwarz Groep de mogelijkheden onderzoeken om strategische partnerschappen aan te gaan om de ontwikkeling van de circulaire economie te versnellen. De twee organisaties zullen diepgaande en complementaire vaardigheden op het gebied van afvalbeheer en recyclingdiensten inbrengen: De positie en knowhow van SUEZ op de Franse en Europese markt voor afval- en watermanagement en de Schwarz Groep, de grootste Europese retailer en pionier op het gebied van recyclebare materialen via de milieudivisie PreZero. Daarnaast zijn SUEZ en PreZero exclusieve onderhandelingen aangegaan voor de verkoop van activiteiten van SUEZ op het gebied van afvalrecycling en -recovery in Duitsland, Luxemburg, Nederland en Polen. Deze transactie maakt de weg vrij voor nieuwe mogelijkheden en verdere partnerschappen tussen SUEZ en de Schwarz Groep.

DE VOORGENOMEN VERKOOP

SUEZ profiteert van leidende posities in Nederland, Luxemburg, Duitsland en Polen, die de gehele keten van afvalrecycling en -terugwinning bestrijken, van inzameling tot sortering, verwerking en recycling. Het bedrijf verwerkt een breed scala aan afvalsoorten (hout, glas, papier, metaal...) binnen zijn 125 vestigingen waar ca. 6.700 medewerkers werken. In 2019 is er een omzet van ongeveer €1 110 miljoen en een gecorrigeerde EBITDA2 van ongeveer €100 miljoen gegenereerd. De beoogde transactiewaarde van de overgedragen activiteiten bedraagt €1.100m (ondernemingswaarde)2.

Voor SUEZ is de vandaag aangekondigde verkoop een nieuwe belangrijke stap in de uitvoering van het plan voor asset rotation dat in het kader van de SUEZ 2030-strategie is ingevoerd en dat erop gericht is de Groep te positioneren als de wereldwijde, wendbare, innoverende en technologisch hoogwaardige leider op het gebied van milieudiensten, met name dankzij de selectieve groeistrategie.

De transactie zal naar verwachting in het eerste kwartaal van 2021 worden afgerond, onder voorbehoud van de goedkeuring van de regelgevende instanties en de gebruikelijke sluitingsvoorwaarden, met inbegrip van de raadpleging van de vertegenwoordigende organen van het personeel.

1 Totaal aangekondigde transacties
2 Excl. IFRS 16-schuld

In zijn commentaar op de transactie zei Bertrand Camus, CEO van SUEZ: "Dit project markeert een belangrijke stap in de verwezenlijking van ons strategisch plan SUEZ 2030, dat in oktober 2019 is gepresenteerd en waarin we onze krachten in Frankrijk en Europa willen concentreren op de activiteiten en gebieden waar we onze meest veelbelovende innovaties kunnen inzetten om de leider op het gebied van milieudiensten te worden. Deze transactie maakt deel uit van ons programma voor asset rotation en waardeert de kwaliteit van onze activiteitenportefeuille. Ik ben erg enthousiast over de mogelijkheid om de circulaire economie met onze partners van de Schwarz Groep te versnellen in het kader van het vandaag ondertekende Memorandum of Understanding. We hebben er alle vertrouwen in dat deze activiteiten en de teams binnen PreZero zullen blijven groeien ten gunste van het milieu".

PreZero, de milieudivisie van de Schwarz Group, is een van de toonaangevende bedrijven op het gebied van afval- en recycling en beheert daarmee alle diensten in de waardeketen, inclusief afvalverwijdering en -inzameling, sortering, verwerking en recycling. Naast Duitsland is PreZero actief in andere Europese landen en Noord-Amerika met meer dan 3.600 medewerkers op meer dan 90 locaties. In de afgelopen jaren heeft PreZero zijn geografische voetafdruk en zijn expertise uitgebreid door middel van diverse acquisities. De visie is om een wereld te creëren waarin grondstoffen niet langer worden verspild dankzij gesloten kringlopen. Hun motto is: zero waste, 100 procent herbruikbare materialen.

Thomas Kyriakis van de Raad van Bestuur van PreZero voegde hieraan toe: "Met de voorgenomen overname van de recycling- en recoverybedrijven van SUEZ in Nederland, Luxemburg, Duitsland en Polen versterken we de afvalstroomcycli verder om het afval- en recyclingmanagement te verbeteren en het verbruik van natuurlijke hulpbronnen te verminderen. Ook gemeentelijke klanten en onze partners in de handel en industrie zullen profiteren van de stappen die we nu kunnen zetten. Tegelijkertijd schetst de Schwarz Groep haar verantwoordelijkheid om een duurzame kringloopeconomie tot stand te brengen". "

Met de geplande overname en de combinatie van de knowhow van beide bedrijven creëren wij synergie en de basis voor verdere groei. Door onze serviceportefeuille te versterken en onze locatiedekking uit te breiden, creëren wij duurzame meerwaarde voor onze klanten", benadrukt Gerald Weiss, Managing Director van PreZero International.

Na afronding van de transactie zal PreZero in totaal ongeveer 10.300 medewerkers hebben in Duitsland, Polen, Nederland, België, Luxemburg, Oostenrijk, Italië en de VS.

Meer informatie over dit persbericht

Isabelle Herrier Naufle: isabelle.herrier.naufle@suez.com of +33 6 83 54 89 62
Ophélie Godard: ophelie.godard@suez.com of  +33 6 70 66 18 20