Circulaire economie

SUEZ ondertekent grondstoffenakkoordpublicatie

100 procent circulair gebruik van grondstoffen in 2050 is het doel van het Grondstoffenakkoord dat SUEZ vandaag zal ondertekenen. In dit Grondstoffenakkoord  spreken de ondertekenaars af oplossingen te bieden voor belemmeringen die de overgang naar een circulaire economie nu nog in de weg staan.

Met de ondertekening van het Grondstoffenakkoord op 24 januari zet Nederland een belangrijke stap op weg naar een circulaire economie waarin we grondstoffen gebruiken die hernieuwbaar zijn of duurzaam geproduceerd. De transitie naar een circulaire economie vraagt om samenwerking en slagkracht van alle betrokkenen, bedrijven,  overheden, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en vele anderen.
 
SUEZ onderschrijft het Grondstoffenakkoord, want wij geloven dat we aan de vooravond staan van een revolutie in hoe we grondstoffen kunnen gebruiken, beheren en beschermen. Als aanjager van deze grondstoffenrevolutie willen wij een voortrekkersrol vervullen in de transitie naar een circulaire economie. Voor deze transitie is het nodig dat we nu in actie komen. En dat we dit in samenwerking doen. Daarom zijn wij ondertekenaar van het Grondstoffenakkoord dat vandaag (24-01-2017) in het bijzijn van Staatssecretaris Dijksma (Infrastructuur en Milieu) en minister Kamp (Economische Zaken) wordt getekend.
 
Samen bewust versnellen
SUEZ zet zich met name in voor het thema kunststof. Wij hebben brede kennis en ervaring als het gaat om grondstoffen in het algemeen en kunststoffen c.q. kunststofverpakkingsafval in het bijzonder. Wij zamelen in, sorteren en verwerken diverse kunststofstromen tot nieuwe grondstoffen. Voor 60% van de Nederlandse gemeenten is SUEZ de sorteerder van het kunststof verpakkingsafval (en in vele gevallen ook drankenkartons en blik) dat vrijkomt uit huishoudens. Als aandeelhouder van de circulaire polymeren fabriek QCP (Quality Circular Polymers) sluiten we de kringloop van kunststof verpakkingen. Daarnaast hebben we ervaring met het opzetten van partnerships en het ontwikkelen van nieuwe business¬modellen. En natuurlijk weten we alles van inzamellogistiek, afvalverwerking en grondstoffen. Door ons werk zijn we de aangewezen partij om het begin en het eind van de keten met elkaar te verbinden. Maar… Dat kunnen we niet alleen! Samen met u kunnen we concrete en circulaire oplossingen ontwikkelen om ketens te sluiten. Als we samen bewust versnellen, kunnen we de uitdagingen waar we voor staan in een circulaire economie oplossen.

SUEZ ziet het Grondstoffenakkoord als een goed startpunt om, samen met de andere ondertekenaars, de transitie naar een circulaire economie te versnellen en uiteindelijk te voltooien.
 
Meer informatie