Duurzaam

SUEZ verwerkt ziekenhuisafval ETZ

Het ETZ heeft voor SUEZ gekozen omdat voor beide partijen duurzaamheid een speerpunt is. “Zo gaat SUEZ ons helpen om het afval nog beter te scheiden”, licht Jeroen van Winden, hoofd logistiek in het ETZ, toe. “SUEZ heeft al veel ziekenhuizen in portefeuille en heeft ons - op basis van eigen ervaringen - ervan weten te overtuigen dat we op het gebied van duurzame afvalverwerking nog veel winst kunnen boeken. Dat is op de eerste plaats goed voor het milieu, maar ook voor onze portemonnee.”

Manager Facilitaire Services ETZ Wessel Griffioen (l.) en manager national sales SUEZ Freddy Pelders tekenen de samenwerkingsovereenkomst. FOTO: ETZ Fotografie & Film/Marc van Geijn

Eerste stap
“We zijn blij met het ETZ als nieuwe partner”, zegt manager national sales Freddy Pelders van SUEZ. “We gaan ons samen inspannen om afvalstoffen optimaal te scheiden voor hergebruik en recycling. Eerste stap om dit te bereiken, is het bezoeken van alle afdelingen in het ETZ om zo de afvalstromen goed in kaart te kunnen brengen. Daarna werken we voorstellen met verbeterpunten uit en gaan we gezamenlijk aan de slag om de beoogde doelstellingen te realiseren. Goed om te zien dat het ETZ heeft gekozen voor kwaliteit en duurzaamheid en zo een bijdrage aan de grondstoffenrevolutie levert.”

Over SUEZ
In Nederland is SUEZ Recycling & Recovery actief op het gebied van het inzamelen, verwerken, recyclen en hergebruik van afval en biedt op die onderdelen verschillende algemene diensten en specialistische services. SUEZ bedient hiermee circa 530.000 Nederlandse huishoudens en ongeveer 80.000 bedrijven en andere organisaties.