Innovatie

SUEZ verduurzaamt productielocaties met zonnedaken

Grondstoffenbedrijf SUEZ is een van de voorlopers op het gebied van duurzaamheid en circulaire economie. Daar hoort ook de verduurzaming van zijn productielocaties bij. Vorig jaar zijn er daarom zonnedaken met een totale omvang van 12.500 vierkante meter gelegd.

De verduurzamingsslag sluit goed aan bij de duurzaamheidsstrategie van SUEZ. Zo zet SUEZ in op het reduceren van zijn CO2-voetafdruk, waar elektriciteitsreductie onder valt.
Het ambitieuze project werd in samenwerking met Engie uitgevoerd. Dit bedrijf zit zelf midden in een transitie naar duurzame energie uit hernieuwbare bronnen. Zon is hierin een speerpunt, waarbij in alle varianten en vormen aan verschillende projecten bij zowel Engie’s eigen panden en terreinen als bij klanten wordt gewerkt.

Aanleg van zonnedaken
Martin van der Toorn, projectmanager bij SUEZ en Rob van de Geer, senior projectleider bij Engie waren betrokken bij de uitvoering van het zonnedakenproject voor SUEZ. “We hebben op negen locaties zonnepanelen aangelegd”, meldt Van der Toorn. “In totaal is dat 12.500 vierkante meter waarmee 2.000 megawattuur aan energie kan worden opgewekt.”
Tijdens het project kwamen Van der Toorn en De Geer enkele uitdagingen tegen. Bijvoorbeeld het werken op hoogte voor het plaatsen van de zonnepanelen. “Daar zitten enorme risico’s aan verbonden en die wilden wij uitsluiten”, vertelt Van der Toorn. Beide partijen hechten veel waarde aan veiligheid. Daarom werden waar nodig netten en steigerwerk in en rondom het gebouw aangebracht.
Door onder andere regelgeving was het op sommige locaties niet mogelijk om zonnepanelen te leggen. “Op enkele locaties wordt bijvoorbeeld gevaarlijk afval verwerkt”, legt Van der Toorn uit. “Sinds 2017 is het niet langer toegestaan om op deze locaties zonnepanelen te leggen.”

Zelfvoorzienend
Het grootste zonnedak bevindt zich op de locatie van SUEZ in Rotterdam. De zonnepanelen nemen daar 3.500 vierkante meter in beslag, wat 550 megawattuur aan duurzame energie oplevert. Hoeft er dan geen gebruik meer gemaakt te worden van traditionele energiebronnen?
“Was dat maar waar”, lacht De Geer. “Overdag wordt op een locatie als Rotterdam genoeg energie opgewekt waarvan een groot deel wordt teruggeleverd aan het net. Maar als er continu gedraaid wordt op een locatie moet er ook conventionele energie gebruikt worden.”
In de toekomst is opslag van energie de oplossing. “Als dat mogelijk is dan zouden alle locaties waarschijnlijk volledig op hun eigen duurzame energie kunnen draaien”, denkt Van de Geer. “Opslag van elektriciteit is sterk in ontwikkeling en daar zetten wij ook vol op in. Je zult zien dat de ontwikkeling van slimme batterijen de komende jaren een vlucht neemt.”

Succesvolle samenwerking
De partijen zijn tevreden over de succesvolle afronding van het project. ‘De samenwerking is erg goed verlopen, vinden Van der Toorn en De Geer. “Juist bij de uitdagingen zorgde een goede samenwerking ervoor dat het project toch vlot doorliep”, vult Van der Toorn aan. In de toekomst wordt onderzocht of er op nog meer locaties van SUEZ zonnepanelen gelegd kunnen worden.

Artikel in samenwerking met Duurzaam Bedrijfsleven