Duurzaam

SUEZ verzorgt duurzame houtverwerking voor gemeente Rotterdam

Circulariteit is een belangrijk speerpunt voor de gemeente Rotterdam. Met zo’n 220.000 ton afval per jaar, zoekt de gemeente de beste partners voor de verwerking hiervan. En één daarvan is SUEZ. Dit jaar heeft de afvalverwerker een belangrijke aanbesteding gewonnen voor de verwerking van een grote hoeveelheid hout.

Ilse van den Breemer, Manager Overheden bij SUEZ, legt uit wat het contract inhoudt: “Het is een nieuw contract bij een bestaande klant, de gemeente Rotterdam. Het gaat om 7.500 ton hout. Het contract is ingegaan op 1 april en vanaf mei operationeel. Deze mooie klus versterkt onze positie als partner van de Maasstad. Het doel van de gemeente Rotterdam is om het inzamelproces te verbeteren om zo de recyclingketen te verduurzamen. Rotterdam heeft echt de spotlight op circulariteit en wij zijn hierin een belangrijke partner.”

Hout krijgt tweede leven
Doordat SUEZ een heel nieuw verwerkingsproces heeft, krijgt bijna driekwart van het aangeboden hout een tweede leven als grondstof, vertelt Van den Breemer. “Wij bewerken jaarlijks zo’n 200 kiloton hout; dat staat ongeveer gelijk aan 1 miljoen m3, de inhoud van een flinke New Yorkse wolkenkrabber! We doen dat op 5 locaties in Nederland: Groningen, Emmen, Oss, Alphen ad Rijn en Rotterdam. Dat hout komt vanuit bedrijven, overheden en instellingen, maar ook via gemeentelijke inzamelstations. Tot nu toe ging dat hout vooral naar bio-energiecentrales om er groene stroom van te maken. Wij zetten bij SUEZ stappen om zoveel mogelijk afval opnieuw te gebruiken als grondstof. Om het zo weer te kunnen gebruiken voor nieuwe materialen en producten. Deze nieuwe manier voor het bewerken van hout sluit daar goed op aan en levert een mooie milieuwinst op.”

Zuivere stromen
Dat ‘anders omgaan met hout’, gebeurt in het nieuwe proces, vervolgt Van den Breemer. “Wij zijn van 2 naar 4 sorteermachines gegaan. Hiermee kunnen we de grootste verontreiniging er in het begin van het proces al uithalen en krijgen we zuiverdere stromen. B-hout wordt zo AB-hout, met een groter aandeel vol hout en een kleiner aandeel verpoederd hout. Wanneer je het hout zo zuiver mogelijk aanbiedt, kan het gebruikt worden voor de spaanplaatproductie. Een aantal spaanplaatfirma’s heeft al fors geïnvesteerd in hun eigen proces zodat ze grotere hoeveelheden verwerkt hout kunnen aannemen in hun productie. Nu gaat bij de inzet van deze voorbewerking nog maar 28% van onze input naar bio-energiecentrales, de rest wordt aangeboden voor hergebruik. Het kostenplaatje is anders. Van een dure stroom om te verbranden, levert hout nu ineens wat op. Milieu en commercie gaan hier hand in hand.”

Samenwerken voor succes
SUEZ probeert ook bij de inzameling van hout goede bronscheiding te stimuleren, geeft Van den Breemer aan. “Gemeente Rotterdam heeft 6 milieuparken waar hout ingezameld wordt, daar wordt al streng geselecteerd door de eigen medewerkers. Het is een gezamenlijke inspanning om de stromen goed te scheiden. De eerste resultaten zijn goed. Het is duidelijk dat deze manier van hout verwerken veel oplevert, op alle vlakken. Het plan is om ook op andere SUEZ-locaties een verscherpte controle door te voeren om verontreinigd hout al aan de basis beter te scheiden. We zien nu dat het echt werkt, dus ik hoop dat er meer gemeenten gaan volgen.”
 
Rotterdam Circulair
De gemeente Rotterdam wil een voortrekkersrol spelen in de circulaire economie. In 2030 is circulair de maatstaf en in 2015 wil Rotterdam helemaal afvalvrij zijn. Rotterdam wil zo omgaan met producten en grondstoffen, dat er zo min mogelijk afval en schadelijke uitstoot ontstaat. Het doel is om betere producten te gebruiken, met een langere levensduur, producten her te gebruiken waar dat kan en nieuwe producten te maken van ‘afval’. Hierbij werkt Rotterdam samen met, en zoekt de gemeente continu naar, partners die ook vooruitstrevend zijn in duurzaamheid en circulariteit, waaronder SUEZ. In 2020 komt het wereldcongres van de ISWA, the International Solid Waste Association, naar Rotterdam; een goed voorbeeld van de duurzame ambitie van Rotterdam.