Onze wereld kent vele uitdagingen, in het bijzonder als gevolg van de uitputting van natuurlijke grondstoffen en de klimaatverandering.

Afvalmanagement kan hierbij een belangrijke bijdrage leveren. Want afval dat opnieuw kan worden gebruikt als grond- of bouwstof of als energiedrager, voorkomt het gebruik van primaire grondstoffen en beperkt de uitstoot van CO2. Het gaat dus veel verder dan alleen het inzamelen van afval. Het gaat juist ook om de vermindering van afval en verlaging van afvalkosten.
SUEZ Header kantoren
Kantooroplossingen

Slimme oplossingen voor uw kantoor

Ons concept voor afval scheiden op kantoor noemen wij Engage Office. Dit concept bestaat uit twee onderdelen: inzamelmiddelen op maat en gedragsveranderingen op locatie.
SUEZ Header magazijn
Magazijnoplossingen

Slimme oplossingen voor uw magazijn

Uw magazijn of werkplaats is een omgeving die vraagt om een speciale aanpak. Er vinden veel logistieke bewegingen plaats en er wordt doorgaans met grote voorwerpen en gereedschap gewerkt. U wilt uw magazijn medewerkers in staat te stellen afval nog beter te scheiden en efficiënt in te laten zamelen, zonder dat dit ten koste gaat van hun productiviteit. SUEZ heeft hier een speciale oplossing voor.
SUEZ Header Event 5

Slimme oplossingen voor uw evenement

Elk evenement is anders. De oplossing voor het afval dat hier ontstaat dus ook. SUEZ werkt hier graag samen met u aan een totaalconcept, waarbij inzamelmiddelen, afvalstromen, recyclebare producten en de interne en externe communicatie over afvalscheiding op en rondom uw evenement volledig op elkaar zijn afgestemd.