Skip to main content

Kantooroplossingen

Ons concept voor afval scheiden op kantoor noemen wij Engage Office. Dit concept bestaat uit twee onderdelen: inzamelmiddelen op maat en gedragsveranderingen op locatie.

Inzamelmiddelen op maat

Uw kantoor is het visitekaartje van uw organisatie. Vandaar dat u kiest voor inzamelmiddelen met een professionele uitstraling. Speciaal voor bronscheiding biedt SUEZ een modulair inzamelstation in elke gewenste stijl en samenstelling. De buitenzijde is te bedrukken zoals u dat wilt. Het aantal en de typen afvalstromen zijn uitwisselbaar.


We noemen dit inzamelmiddel de ECOO-bak.

De meest voorkomende afvalstromen voor een kantooromgeving zijn:
- Restafval
- Oud Papier
- Plastic
- GFT/Organisch afval
- Koffiebekers

Complete afvalscheiding op kantoor?
De meest voorkomende afvalstromen in uw kantooromgeving komen in de inzamelstations terecht. Daarnaast zijn er nog een aantal kantoorspecifieke afvalstromen die een uitgesproken signaalfunctie hebben naar uw medewerkers en bezoekers.

Naast duurzaamheid speelt betrouwbaarheid ook een grote rol in uw kantooromgeving. U moet er niet aan denken wat het met uw imago doet als vertrouwelijke documenten op straat komen te liggen. Hiervoor biedt SUEZ u de meest betrouwbare oplossing voor vertrouwelijke documenten: SecureData.

Gedragsveranderingen op locatie

“Tell, show, engage”, zorgt voor het bewust maken, inspireren en tot actie aanzetten van medewerkers en/of bezoekers, door alle aspecten van afvalinzameling op elkaar af te stemmen. Dit is dé manier om medewerkers en bezoekers mee te krijgen in uw duurzame ambities en uw duurzame imago te versterken. Betrokken medewerkers en bezoekers zijn immers graag bereid een actieve bijdrage te leveren. Dit gevoel wordt versterkt wanneer de juiste communicatiemiddelen intern én extern worden ingezet.

Naast de inzamelmiddelen, recycle producten en kantoor specifieke afvalstromen is een aanvullende communicatiecampagne vast onderdeel van het ENGAGE OFFICE concept. Dit kan in elke gewenste vorm: digitaal, drukwerk of persoonlijke communicatie. Onze avatar Suzie kan u daarbij helpen!

Maak kennis met Suzie!
In de communicatiecampagne voor uw medewerkers en/of bezoekers kan gebruikt worden gemaakt van onze avatar Suzie.Suzie heeft een educatief karakter en vertelt graag over afval, waar het bij moet, wat er met het afval gebeurt en wat ervan gemaakt wordt. Maar zij stimuleert vooral gedragsverandering door op een leuke manier medewerkers en bezoekers bewust te maken van afval scheiden.

We kijken graag samen met u naar de inzetmogelijkheden van Suzie.

De voordelen van Engage Office

20-30%

Verlaging in de hoeveelheid restafval


10-15%

Verlaging in kosten van afvalverwijdering en schoonmaakwerkzaamheden

Wilt u meer weten over het ENGAGE OFFICE en wat dit voor uw bedrijf kan betekenen,
neem dan contact op met uw accountmanager.

Waar bent u naar op zoek?
TOP