Verwerking en recycling

Vanuit meer dan 50 locaties in Nederland werken wij dagelijks aan de grondstoffenrevolutie. Door het realiseren van slimme en innovatieve oplossingen voor afvalbeheer verbeteren we samen met onze klanten hun milieuprestaties.
SUEZ als partner
Wij zijn uw partner in:

• Gescheiden verwerking van vele verschillende afvalstromen.
• Maximale recycling en dus meer hergebruik = behoud van grondstoffen.
• Compleet afvalbeheer; van restafval tot gevaarlijk, chemisch of ziekenhuisafval.
• In co-creatie met partners van afval naar nieuwe producten.
Wereldwijd marktleider

Hoogwaardig verwerken van afval

Wij zijn wereldwijd marktleider in het hoogwaardig verwerken van afval tot:• Grondstoffen

We brengen grondstoffen terug in het productieproces voor producten zoals kranten en papieren doekjes, aluminium, plastic en glazen flessen, stalen blikjes en plastic wasmiddelflessen. We vinden ook innovatieve manieren om gerecyclede materialen te hergebruiken, denk aan plastic voor vloerbedekking en parkbanken. 

• Energie

We vangen bijvoorbeeld het methaanrijke biogas dat wordt gegenereerd uit gft-afval om elektriciteit en warmte te creëren in de Westergasfabriek.

• Compostering

We veranderen tuinafval in gespecialiseerde producten zoals bodemverbeteraars, turfonderlaag, tuingrondmengsels, potproducten en compost.

 

Afval dat niet verwerkt kan worden

Wat gebeurt er met afval dat niet kan worden verwerkt tot nieuwe grondstof?

Helaas kunnen niet alle materialen volledig worden teruggewonnen en gerecycled tot nieuwe producten of middelen. Afvalstromen die niet geschikt zijn voor recycling zetten wij om in duurzame energie. Dit doen wij door thermische verwerking in de afvalenergiecentrale ReEnergy in Roosendaal. Deze hoogrendementscentrale wekt ongeveer 270.000 MWh aan elektriciteit op. Dit is genoeg om te voorzien in de energiebehoefte van 70.000 huishoudens. De opgewekte elektriciteit wordt direct aan het net geleverd.