Riolen en kolken moeten structureel worden onderhouden. Verzuim daarvan geeft overlast en onnodig hoge kosten. Onze rioolspecialisten weten precies hoe u calamiteiten oplost. Maar liever nog helpen we u ze te voorkomen door rioolreiniging. Want of u nu vanuit een gemeente of vanuit een bedrijf op zoek bent naar de passende oplossing: u wilt zeker zijn van een blijvend functionerend rioolstelsel.
RioolTotaal

De beste manier van structureel onderhoud

Wanneer een riool niet structureel onderhouden wordt, is de kans op overlast en daarmee onnodige kosten groot. Bovendien is het onderhouden van het riool een vak apart. De hiervoor benodigde kennis is meestal niet in een organisatie voorhanden. Wanneer calamiteiten ontstaan is het vaak al te laat. Structureel onderhoud geeft niet alleen de zekerheid van continuïteit, maar is ook veel goedkoper dan het inschakelen van een calamiteitendienst.

De beste manier van structureel onderhoud is ons RioolTotaal pakket. RioolTotaal ziet er als volgt uit:

1. Inventarisatie
Uw riool wordt geïnspecteerd om te bepalen wat de actuele situatie is en hoe het riool functioneert. Voor een goede kwaliteit van de waarneming en het rapport maken we gebruik van professionele apparatuur.

2. Uitvoering werkzaamheden
Aan de hand van waarnemingen en constateringen uit de inventarisatie stellen we in overleg een plan van aanpak opgesteld. Vervolgens worden de werkzaamheden uit het plan van aanpak ingepland en uitgevoerd.

3. Rapportage en advies
De resultaten uit de inspectie worden verwerkt tot een rapport met de daarbij behorende foto- en videobeelden, voorzien van eventuele schadebeelden. Vervolgens beoordelen we samen met u de prioriteit van de te nemen maatregelen. Aan de hand van bevindingen van de werkzaamheden, onze kennis en ervaring, wordt een advies opgesteld voor de noodzakelijk uit te voeren maatregelen en het onderhoud en beheer van uw riool in de toekomst.

Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met een SUEZ rioolspecialist door te bellen met 0800-0995580 of stuur een e-mail aan rioolsales.rr.nl@suez.com.

KolkenTotaal

Onderhoud aan een schone kolk is zonde

Een kolkenstelsel vraagt om regelmatige aandacht. Want als een kolk meer vuil bevat dan de capaciteit toelaat dan werkt hij niet of niet goed. Voor een structureel onderhoud van uw kolkenstelsel kunt u vertrouwen op KolkenTotaal. Dit werkt als volgt:


1. Nulsituatie
De eerste fase in KolkenTotaal is het creëren van een nulsituatie binnen uw kolkenstelsel. Tijdens de eerste ledigingsronde ledigen en registreren we uw kolken. Die registratie doen we met een GPS-boordcomputersysteem. We inventariseren daarmee eventuele defecten. SUEZ kan advies geven over het verhelpen van deze defecten - en ze uiteraard ook verhelpen. Daarna overleggen we met u over de nulsituatie.

2. Berekening stortgemiddelde
Vanuit de nulsituatie registreren we de stortingen die tot aan het einde van de dag in uw kolkenstelsel worden gedaan. Zo berekenen we het stortgemiddelde per kolk. Met deze gegevens kan SUEZ u volledig inzicht geven in de verrichte werkzaamheden en in de status van uw kolkenstelsel. Daarnaast is zo de gemiddelde vervuiling te berekenen en in kaart te brengen. Dit inzicht vormt de kern van het opstellen van een ledigingfrequentieplan.

KolkenTotaal biedt uitkomst in gevallen waarbij periodiek onderhoud en begeleiding wenselijk of zelfs essentieel is, en wordt daarom gebruikt door industrieterreinen, gemeenten en provincies.

3. Rapportage en advies
De resultaten van de kolkenlediging worden verwerkt tot een rapport met kaartmateriaal. Daarnaast worden de kolkencoördinaten in universele bestandsformaten aangeleverd zodat deze in te lezen zijn door uw beheerssysteem en in GIS software.

Aan de hand van vier vervuilingcategorieën brengen we de vervuilingomvang in kaart van verschillende kolkengebieden binnen uw stelsel in kaart. Op basis daarvan adviseren we u een bepaalde ledigingfrequentie. Dit advies is gericht op het beperken van calamiteiten binnen uw kolkenstelsel.

U kunt eventueel ook kiezen voor het basisrapport. Hierin wordt onze lediging en inventarisatie in tekstvorm aan u aangeboden.


Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met een SUEZ rioolspecialist door te bellen met 0800-0995580 of stuur een e-mail aan rioolsales.rr.nl@suez.com.
VetTotaal

Complete service voor vetafscheiders

Als u in uw bedrijf voedingsmiddelen vervaardigt, bewerkt of verwerkt, wilt u natuurlijk aan de wet milieubeheer voldoen. Die stelt dat u een vetafscheider moet plaatsen en onderhouden zodat u geen verontreinigd afvalwater in het rioolstelsel loost. SUEZ kan u op een eenvoudige manier van wettelijke plichten en zorgen ontlasten door installaties op regelmatige basis schoon te houden.

 

Wat is een vetafscheider?

Een vetafscheider is een installatie tussen lozingspunten van een ruimte waar voedingsmiddelen worden vervaardigd, bewerkt of verwerkt en het openbaar riool. Deze installatie zorgt ervoor dat plantaardige oliën, vet, dierlijke vetten en slib worden gescheiden van het afvalwater. Het water wordt op deze manier zo schoon mogelijk afgevoerd op het openbaar riool en het milieu wordt zo niet onnodig belast.

 

Structureel reinigen is essentieel

Als u wilt dat een vetafscheider goed blijft werken, is het van belang de vetafscheider regelmatig te ledigen.

Als dit niet tijdig gebeurt, kan het vervuilde afvalwater niet meer weg en kunnen in het ergste geval uw eigen bedrijfsruimtes overstromen en vervuild raken. Indien een afscheider te vol is, komt er vroeg of laat ook vervuild afvalwater in het openbaar riool terecht. Hiermee wordt het milieu geschaad en de wet milieubeheer overtreden, wat kan leiden tot boetes.

 

VetTotaal maakt het u makkelijk:

  • 1. We stemmen samen de frequentie af voor het ledigen van uw vetafscheider. SUEZ komt op de afgesproken tijdstippen en doet het werk zonder dat u er omkijken naar heeft;
  • 2. We zorgen dat uw wettelijk verplichte logboek in orde is met een duidelijke rapportage;
  • 3. We waarborgen een goede werking van uw vetafscheider;
  • 4. We garanderen dat u voldoet aan de wettelijke verplichtingen;
  • 5. U kunt aanspraak maken op zeer aantrekkelijke all-in tarieven;

  • Het enige dat u hoeft te doen is eenmalig contact op te nemen met SUEZ. Wij doen de rest! Bel 0800-0995580 of stuur een e-mail aan: rioolsales.rr.nl@suez.com.

RootMaestro

Wortelgroei innovatief aangepakt

Oudere riolen van gres, pvc en beton hebben vaak last van wortelingroei. De wortels dringen inlaten en de openstaande buisverbindingen binnen, wat kan leiden tot verstoppingen binnen uw rioolstelsel.

Waar andere frezen het laten afweten, levert RootMaestro een perfect schoon riool op. Dankzij de innovatieve freestechniek worden wortelingroei en vetaanslag op een snelle en duurzame manier verwijderd. De RootMaestro is geschikt voor alle typen en vormen rioolbuizen, en is dus overal inzetbaar. Tegelijkertijd bespaart u kosten door de snelle en efficiënte werking.

Hiermee verzekert u zich van een goede werking van uw rioolstelsel, zodat u overlast door overstromingen voorkomt.

Effectieve verwijdering
SUEZ heeft het patent op de unieke freestechniek van de RootMaestro. Door deze speciale techniek worden zowel dikke wortels als compacte wortelmassa's effectief verwijderd. Daarnaast worden alle vormen van hardnekkige wortelingroei en vetaanslag zonder problemen aangepakt. Alle wortels worden verwijderd, zonder de buiswanden te beschadigen. Tenslotte is deze techniek ook bruikbaar voor het wegfrezen van uitstekende inlaten. Met behulp van video opnames tonen we het bewijs: schone en gladde rioolbuizen.

Kosten besparen
Het snellere resultaat zorgt ook voor een drastische daling in de kostprijs per meter en een totale kostenbesparing op de freeswerkzaamheden binnen uw rioolstelsel. Bovendien voorkomt u met het tijdig verwijderen van de wortelingroei kostbare calamiteiten zoals overstromingen, met als gevolg het openbreken van wegen en alle bijbehorende herstelwerkzaamheden.

Voor iedere situatie
De techniek wordt uitgevoerd door drie soorten frezen. Deze zijn te gebruiken in ronde of eivormige riolen, zelfs wanneer er verzakkingen, vernauwingen of kieren zijn en zelfs als er sprake is van licht verschoven buizen.

SUEZ ROOTMAESTRO WORTELFREES
Is uitermate geschikt voor ronde buizen van van Ø 250 mm tot Ø 600 mm en voor eivormige buizen van 250 mm x 375 mm tot 800 mm x 1200 mm.

SUEZ MINIMAESTRO WORTELFREES
Voor buizen met een kleinere diameter van minder dan Ø 200 mm, zoals een inlaat. Daarnaast is deze freestechniek ook geschikt voor het uitfrezen van roostergoten.

SUEZ SUPERMAESTRO WORTELFREES
Wordt ingezet voor ronde buizen en putopeningen van Ø 500 mm tot Ø 1200 mm.

De voordelen
• Uit te breiden met het complete dienstenpakket van SUEZ RioolTotaal.
• Een video-inspectiecamera registreert de werkzaamheden.
• Een innovatieve freestechniek die sneller werkt dan andere technieken.
• Een lagere kostprijs dankzij tijdbesparing.
• Calamiteiten en onvoorziene kosten worden beperkt.
• Kan alle worteldiktes en compacte wortelmassa's aan.
• Geen beschadiging van de buiswanden.
• Wegfrezen van uitstekende inlaten van alle materiaalsoorten.
• Uitmuntend resultaat, zowel binnen ronde als eivormige rioolbuizen.
• Verzakkingen, vernauwingen, kieren en verschuivingen vormen geen probleem.
• Oplossing voor buizen van alle soorten en maten.
• Binnen ieder soort opbouwmateriaal, van zowel beton, gres als pvc.
• Roostergoten worden uitgefreesd zonder vervuiling van de omgeving.

De SUEZ RootMaestro vormt onderdeel van het SUEZ RioolTotaal-concept. Neem contact op met een SUEZ rioolspecialist voor een vrijblijvend advies door te bellen met 0800-0995580 of stuur een e-mail aan rioolsales.rr.nl@suez.com.