Skip to main content

Naarmate de wereld steeds meer verstedelijkt, is slim en duurzaam grondstoffenbeheer een steeds groter wordende uitdaging voor lokale autoriteiten. SUEZ is een vertrouwde partner voor gemeenten en lokale autoriteiten in Nederland en over de hele wereld. Wij werken met overheden om toegang te bieden tot water- en behandelingsdiensten en duurzame modellen voor afvalbeheer.

Effectief afvalbeheer

Duurzame afvalinzameling en slim grondstoffenbeheer

Duurzame afvalinzameling en slim grondstoffenbeheer zijn essentieel voor iedere gemeente. Wij zijn, niet alleen in Nederland maar wereldwijd, een vertrouwde partner voor gemeenten en lokale autoriteiten.

Met effectief afvalbeheer kunnen gemeenten voldoen aan de sociale, economische en ecologische behoeften van dorpen en steden. Wij innoveren continu en realiseren zo, alleen of met partners, nieuwe technologieën en processen om afval zo veel mogelijk te recyclen tot nieuwe grondstof.

Kostbare watervoorraden beschermen

Betrouwbare oplossingen voor water- en afvalbeheer

Wij zijn toonaangevend in het leveren van slimme en betrouwbare oplossingen voor water- en afvalwaterbeheer, waaronder:

• drinkwaterproductie en ontzilting van zeewater.
• afvalwaterzuivering, beheer van biosolides, slimme waternetwerken.
• recycling en hergebruik.

Meer weten?

Wilt u meer weten over onze gemeentelijke afval- en wateroplossingen? Onze adviseurs voor overheden staan u graag te woord via telefoonnummer (026) 4001444.

Waar bent u naar op zoek?
TOP