Het beheren van afval op manieren die het best voldoen aan de sociale, economische en ecologische behoeften van gemeenschappen is een steeds ingewikkeldere taak voor gemeenteraden. SUEZ werkt samen met lokale autoriteiten om op maat gemaakte diensten voor nieuwe recyclinguitdagingen te kunnen blijven aanbieden.
Duurzaam afvalbeheer

Voor elke recyclinguitdaging

Duurzaam afvalbeheer is essentieel voor elke gemeente. Samen met alle burgers, kunnen we zorgen voor een optimale gescheiden inzameling en zo veel mogelijk hergebruik van afval als nieuwe grondstof. SUEZ staat u bij met maatwerk oplossingen voor elke recyclinguitdaging.

• Integraal afvalmanagement
• Stimuleren van recycling en hergebruik
• Minimale milieu-impact
• Voorlichting en communicatie naar burgers en via het onderwijs
Wij zijn de experts

SUEZ ondersteunt u tijdens elke fase van de afvalcyclus

Gemeenten in Nederland en de rest van de wereld vertrouwen elke dag op ons om geïntegreerde en innovatieve oplossingen voor afvalbeheer in hun dorpen en steden te leveren.
Inzameling en logistiek

Duurzaam afvalmanagement voor gemeenten

De wereld produceert steeds meer afval. Slimme inzameling is daarom een fundamenteel onderdeel van duurzaam afvalmanagement. SUEZ helpt gemeenten met efficiënte, veilige en duurzamere inzameling.
Sorteren en verwerken

Gevarieerde afvalstromen van gemeenten

Gemeenten hebben te maken met toenemende en gevarieerde afvalstromen. SUEZ is uw deskundige partner bij het sorteren en verwerken van al deze afvalstromen en het stimuleren van beter grondstoffenbehoud.
Gedragsverandering

Meer aandacht voor de grondstoffenrevolutie

Werken aan een schonere, meer duurzame toekomst is ieders verantwoordelijkheid. SUEZ genereert meer aandacht voor de grondstoffenrevolutie met educatieve programma's en hulpmiddelen en door het organiseren of bijwonen van evenementen.