Gedragsverandering

Werken aan een schonere, meer duurzame toekomst is ieders verantwoordelijkheid. SUEZ genereert meer aandacht voor de grondstoffenrevolutie met educatieve programma's en hulpmiddelen en door het organiseren of bijwonen van evenementen.
Steun aan lokale initiatieven

Gemeenschappelijke initiatieven

Wij geloven in gemeenschappelijke initiatieven. Door lokale evenementen te ondersteunen, blijven we in contact en hebben we interactie met lokale bewoners en bedrijven.
Voorlichting en educatie

Een duurzame omgang met afval

Door onder andere leaflets, bronscheidingsbordjes op milieustraten en stickers met pictogrammen en afbeeldingen, lichten we burgers voor over een duurzame omgang met afval. In samenwerking met gemeenten kunnen we zo vervuiling verminderen en het recycling percentage verhogen.
De SUEZ-inzamelwijzer

De inzamelwijzer voor inwoners van SUEZ-gemeenten

Via onze inzamelwijzer – website en mobiele app - vinden inwoners van SUEZ-gemeenten met één druk op de knop actuele informatie over afval en recycling. Zo kunnen zij bijvoorbeeld gemakkelijk de dichtstbijzijnde verzamelcontainer of milieustraat vinden, een adres specifieke afvalkalender genereren en herinneringen instellen. Ook adviseren we over hoe iedere afvalstroom kan worden gerecycled, van batterij tot knuffelbeer.