Tegen 2050 zullen er 9,6 miljard inwoners op onze planeet wonen, waarvan de meesten in steden. Verdere verstedelijking en de effecten van klimaatverandering zorgen voor een verhoogde druk op onze schaarse grondstoffen. De transitie naar een circulaire economie en nieuwe digitale technologieën zijn krachtige versnellers om steden opnieuw uit te vinden. SUEZ is wereldwijd partner van grote steden en ondersteunt hen in hun transformatie. We zijn van mening dat de stad van de toekomst een vindingrijke stad moet zijn, een slimme, circulaire, veerkrachtige, samenwerkende stad, die in staat is gebruik te maken van haar eigen middelen om haar toekomst te garanderen.

Uw uitdagingen

Zes uitdagingen voor de stad van de toekomst

Steden bevinden zich momenteel op een belangrijk keerpunt in hun transformatie. Aangezien het grootste deel van de wereldbevolking stadsbewoners wordt, moeten steden van elke omvang zichzelf opnieuw uitvinden. Deze transformatie houdt zes grote uitdagingen in die richting moeten geven aan het beleid en de acties van lokale autoriteiten: veerkracht, levenskwaliteit, milieu, economie, bestuur en burgerparticipatie.

De Smart City visie zal onze economie productiever maken, ons leven beter maken en onze samenleving sneller laten voldoen aan de behoeften en ambities van onze burgers.

Lee Hsien LoongPremier van Singapore

Onze aanpak

Bouwen aan een vindingrijke stad

Dankzij onze expertise in het beheer van grondstoffen en stedelijke projecten, bieden we een duidelijke visie op de stad (milieu, transport, energie, stadsverlichting, enz.), zodat we samen een stad kunnen creëren die grondstoffen weet te behouden en een aangename plek is om te wonen. Het realiseren van deze transitie is niet alleen een kwestie van kennis en technologie. Het vereist ook dat lokale autoriteiten hun ambities duidelijk identificeren, stappen ondernemen om ze te bereiken en ze in realtime bestuderen.

Onze referenties

Zij vertrouwen op ons

Water, transport, energie en data ... onze gedachten over de "stad van de toekomst" hebben al enkele concrete toepassingen opgeleverd. SUEZ werkt in steden van elke omvang om hun infrastructuur te beheren, maar ook om de stad van de toekomst te ontwikkelen als een concept dat in de praktijk kan worden toegepast.