Een wereldleider

Onze samenleving staat voor vele uitdagingen. Klimaatverandering, verstedelijking en veranderende levensstijlen, zorgen voor een groeiende schaarste van natuurlijke grondstoffen die essentieel zijn voor de toekomst. Het is dan ook cruciaal om naar een circulaire economie te gaan en zo grondstoffen te besparen. Deze ambitie staat centraal in de strategie van SUEZ. Dagelijks werken wij samen met onze klanten aan het behouden en opnieuw gebruiken van grondstoffen.
Wereldleider
Onze samenleving staat voor vele uitdagingen. Klimaatverandering, verstedelijking en veranderende levensstijlen, zorgen voor een groeiende schaarste van natuurlijke grondstoffen die essentieel zijn voor de toekomst. Het is dan ook cruciaal om naar een circulaire economie te gaan en zo grondstoffen te besparen. Deze ambitie staat centraal in de strategie van SUEZ. Dagelijks werken wij samen met onze klanten aan het behouden en opnieuw gebruiken van grondstoffen.
Ons doel
Al 160 jaar zijn water, sanitaire voorzieningen, afvalinzameling en herstelactiviteiten en -diensten van essentieel belang geweest. SUEZ maakt gebruik van de expertise,  die het sinds het einde van de 19e eeuw heeft ontwikkeld, om mensen te helpen hun levenskwaliteit voortdurend te verbeteren door hun gezondheid te beschermen en de economische groei te ondersteunen.
Onze ambitie
Onze samenleving staat voor vele uitdagingen. Klimaatverandering, verstedelijking en veranderende levensstijlen, zorgen voor een groeiende schaarste van natuurlijke grondstoffen die essentieel zijn voor de toekomst. Het is dan ook cruciaal om naar een circulaire economie te gaan en zo grondstoffen te besparen. Deze ambitie staat centraal in de strategie van SUEZ. Dagelijks werken wij samen met onze klanten aan het behouden en opnieuw gebruiken van grondstoffen.
Onze strategie
De ambitie van "Shaping SUEZ 2030" is om van SUEZ de wereldwijde leider op het gebied van milieu services maken. Wij willen vanaf nu de partner van voorkeur zijn van onze klanten, medewerkers en andere stakeholders en samen met hen werken aan herstel en het behoud van de fundamentele elementen water, lucht en bodem. SUEZ voert een transformatiestrategie uit om haar visie voor 2030 te realiseren. Deze strategie is gebaseerd op drie pijlers: selectiever in ons groeipad, versimpeling van onze operationele processen en een nieuwe cultiuur, die de overwinningsmentaliteit van SUEZ dagelijks belichaamt.
Wereldwijd aanwezig
Met 88.576 medewerkers op 5 continenten ondersteunt SUEZ lokale overheden en industrieën bij het efficiënt, innovatief en duurzaam beheren van grondstoffen.
Onze geschiedenis
Al meer dan 160 jaar speelt SUEZ een grote rol in alle belangrijke ontwikkelingen wereldwijd. Va de aanleg van het SUEZ-kanaal tot en met innovaties op het gebied van hygiëne en volksgezondheid, hebben onze oplossingen en technologieën bijgedragen aan oplossingen voor de bevolkingsgroei.