Onze strategie: de wereldleider worden op het gebied van milieu services

De ambitie van "Shaping SUEZ 2030" is om van SUEZ de wereldwijde leider op het gebied van milieu services maken. Wij willen vanaf nu de partner van voorkeur zijn van onze klanten, medewerkers en andere stakeholders en samen met hen werken aan herstel en het behoud van de fundamentele elementen water, lucht en bodem. SUEZ voert een transformatiestrategie uit om haar visie voor 2030 te realiseren. Deze strategie is gebaseerd op drie pijlers: selectiever in ons groeipad, versimpeling van onze operationele processen en een nieuwe cultuur, die de overwinningsmentaliteit van SUEZ dagelijks belichaamt.
Uitdagingen en kansen

Samen vormgeven aan een duurzame wereld, nu

Het strategisch plan "SUEZ 2030" heeft tot doel de Groep te positioneren ten opzichte van de kansen en uitdagingen van het komende decennium en bijdragen te versnellen.

We werken samen in een snel veranderende wereld die nu vraagt om concrete actie om samen te zorgen voor een duurzame wereld.

We voorzien ontwikkeling van de circulaire economie, de opkomst van nieuwe modellen, een toename van de regelgeving en een toenemend bewustzijn bij de burgers voor de klimaatcrisis en de achteruitgang van het milieu.

Voor de ontwikkeling van SUEZ 2030 hebben we 75 wereldwijde trends geïdentificeerd en geanalyseerd die tegen 2030 een impact kunnen hebben op onze markten, waaronder vijf trends die de toekomst van onze bedrijven zullen bepalen:

60
%
van de 8,5 miljard inwoners op aarde zal in 2030 in steden en in 41 megasteden met meer dan 10 miljoen inwoners wonen
40
%
is het aandeel van de vraag naar water dat de beschikbare hoeveelheden in 2030 overschrijdt
70
%
is de toename van de hoeveelheid stedelijk afval tegen 2050
suez bertrand camus

We hebben besloten de strategie van de Groep te herpositioneren, op basis van de jarenlange reputatie van SUEZ, haar geavanceerde technologieën en haar expertise op het gebied van duurzame ontwikkeling. We zullen ons aanpassen aan onze veranderende markten en vanaf vandaag zullen we bijdragen om te voldoen aan de behoeften van het milieu, terwijl we ook de waarde die we voor onze stakeholders creëren, al in 2021 verhogen.

Bertrand Camus , CEO van SUEZ

Een nieuwe propositie

Om het voorkeurs bedrijf van onze klanten te zijn, met een portfolio van 100% duurzame oplossingen

Onze strategie is erop gericht om ongekende en effectieve oplossingen te bieden die onze klanten helpen om meer concurrerend te worden en, meer wereldwijd, het verschil te maken.

SUEZ wil zich onderscheiden als de eerste keuze van haar klanten in de industrie en de lokale overheid, en van de burgers, om samen de grootste uitdagingen van de aarde aan te gaan: de klimaatcrisis, de bescherming en het herstel van onze natuurlijke rijkdommen, de gezondheid en de kwaliteit van het leven.

Wij willen onze klanten een portefeuille van oplossingen met een hoge toegevoegde waarde bieden die 100% duurzaam zijn en die het verschil zullen maken, dankzij hun positieve impact op de gezondheid, de levenskwaliteit, het milieu en het klimaat.

Onze unieke en onderscheidende waardepropositie richt zich op de gezondheid van de mens en de kwaliteit van leven, en op een circulaire en duurzame economie die de koolstofvoetafdruk van onze klanten vermindert en tegelijkertijd de natuurlijke rijkdommen van de planeet behoudt en herstelt:

Gezondheid en levenskwaliteit: toegang tot water en de behandeling van afvalwater, waterkwaliteit, de behandeling van microverontreinigingen, afvalbeheer en smart cities.

Een positieve impact op het klimaat: versterking van de veerkracht in reactie op de klimaatcrisis (preventie van overstromingen, voorspellingssystemen), gerecycleerde en groene producten, groene energie en chemicaliën, het afvangen van broeikasgassen.

Een positieve impact op de natuurlijke rijkdommen van de aarde: optimaal beheer en gebruik van de watervoorraden, herstel van de planeet door middel van bodemvervuiling, herstel van de biodiversiteit, alternatieve middelen voor waterproductie, behandeling van de luchtkwaliteit en slimme landbouw.

Zero waste: innovatieve inzamelingsprogramma's voor slimme steden, ecodesign en milieuvriendelijke materialen voor de industrie, en hergebruik. 

100% circulair: "100% hergebruik" fabrieken, prioritaire stromen van biomassa, bio-afval, voedingsmiddelen en kunststoffen, de promotie van innovatieve recycling.

Totale traceerbaarheid van de effecten: slimme oplossingen voor een duurzame waterkwaliteit ten gunste van de gezondheid en het milieu, traceerbaarheidsdiensten, ecologische accreditatie en certificeringen, controle van de lucht- en waterkwaliteit.  

Voor onze klanten heeft deze nieuwe waardepropositie tot doel:

 • Onze industriële klanten te helpen hun stappenplannen te volgen, met een prestatiegericht en geïntegreerd aanbod, en tegelijkertijd hun industriële processen duurzaam te beveiligen.
 • Steden en lokale overheden te helpen om hun milieutransitie te maken, dankzij slimme en digitale oplossingen.
 • De burgers gemakkelijker toegang geven tot duurzame consumptie door betaalbare oplossingen te bieden.
suez bertrand camus

Vanaf vandaag verhoogt SUEZ haar ambities op het gebied van duurzame ontwikkeling voor 2030. 100% van onze oplossingen zal duurzaam zijn. Met onze oplossingen kunnen onze klanten de productie van ongeveer 20 miljoen ton CO2 per jaar vermijden. We zijn ook gecommitteerd aan, en in lijn met, de doelstelling van het IPCC om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5°C. De SUEZ Groep zal tegen 2050 een neutrale CO2-impact hebben.

Bertrand Camus , CEO van SUEZ

Drie pijlers voor transformatie

Onze transformatiestrategie is gebaseerd op drie pijlers

Dankzij onze sterke punten (technologie, knowhow, getalenteerde mensen en een uitstekende reputatie) zal onze Groep selectiever groeien, met versimpelde operationele processen en de hernieuwde inzet van onze teams, gebaseerd op hun passie voor het milieu.

De "Shaping SUEZ 2030" is gebaseerd op drie strategische pijlers die vanaf 2021 waarde creëren voor al onze stakeholders.


Selectiviteit

Door ons te richten op selectieve groei willen we onze sterke capaciteit om te innoveren in Europa verder uitbouwen en, in al de sectoren waarin we actief zijn, onze ontwikkeling versnellen op de gebieden waar we de meest veelbelovende kansen hebben geïdentificeerd: 

 • Internationale markten: we zijn van plan onze activiteiten te laten groeien in een aantal landen, waar we onze wereldwijde waarde propositie zullen inzetten en onze investeringen in innovatieve diensten zullen opvoeren. We willen ook groeien op markten waar de behoefte aan milieu-infrastructuren sterk toeneemt. Onze ambitie is om 60% van onze inkomsten te genereren op internationale markten. 
 • Industriële klanten: we willen onze groei versnellen op vijf belangrijke, snelgroeiende markten, met een prioriteit die gericht is op activiteiten met een hoge toegevoegde waarde die gebruik maken van onze onderscheidende portfolio van oplossingen. Dankzij onze partnerships met onze industriële klanten kunnen we gepersonaliseerde en geïntegreerde oplossingen aanbieden die hen helpen om hun stappenplan voor duurzame ontwikkeling te volgen. Onze ambitie is om 50% van onze inkomsten te genereren met industriële klanten.
 • Data-gedreven technologieën en oplossingen: we doen een beroep op eigen technologieën en innovatie om slimme en milieuvriendelijke oplossingen op wereldwijde schaal te ontwikkelen en te implementeren. We zullen ook nieuwe activiteiten met een hoog potentieel en een lage kapitaalintensiteit ontwikkelen, zoals het beheer van de luchtkwaliteit en slimme landbouw. Onze ambitie is om 30% van onze inkomsten te genereren in data gestuurde technologieën en oplossingen.


Versimpeling

We gaan een gedecentraliseerde en wendbaar SUEZ bouwen die dicht bij haar klanten staat.
Deze nieuwe organisatie zal bestaan uit:

 • De versimpeling en optimalisatie van onze industriële processen die onze operationele prestaties zullen verbeteren en onze investeringen in innovatie aanzienlijk zullen verhogen.
  Ons doel is onze investeringen in R&D, innovatie en digitale technologie tegen 2023 met 50% te verhogen.
 • Een eenvoudigere en efficiëntere organisatie, met een kleiner aantal Business Units en een gedecentraliseerd besluitvormingsproces dat beter beantwoordt aan de behoeften van onze klanten.
  De operationele BU's, die meer verantwoordelijkheden hebben en dicht bij onze klanten staan, zullen worden ondersteund door drie 'centra of excellence' op het gebied van marketing, knowhow en prestaties, digitale technologie en innovatie.
  De operationele BU's zullen worden georganiseerd in zes grote regio's (Frankrijk, Noord-Europa, Zuid-Europa en Latijns-Amerika, Noord-Amerika, Afrika, het Midden-Oosten en Centraal-Azië en Azië-Pacific), plus twee wereldwijde business units (Watertechnologieën & -oplossingen, Milieu en Digitale oplossingen).

Betrokkenheid

Het succes van SUEZ 2030 hangt af van het benutten van de energie en de expertise van onze medewerkers, om aan de behoeften van onze klanten en partners te voldoen.

De combinatie van onze nieuwe waarden - passie voor het milieu, zorg voor onze klanten, respect en teamgeest - en een cultuur die onze overwinningsmentaliteit omarmt, zal de grote veranderingen die ons strategisch plan wil bewerkstelligen, ondersteunen.

Om onze klanten de hoogste expertise niveau's te kunnen bieden, zal ons personeelsbeleid erop gericht zijn het talent, het leiderschap en de vaardigheden van onze medewerkers in de hele Groep verder te bevorderen. |

We zullen ook Centra of Excellence oprichten op de opkomende markten, die de differentiërende capaciteiten bieden die nodig zijn om de specifieke problemen van onze klanten aan te pakken.

"Shaping SUEZ 2030" zal worden ingezet in de drie bedrijfssegmenten van SUEZ wereldwijd: "Water", waaronder alle wereldwijde activiteiten van SUEZ op het gebied van "gemeentelijk water"; "Recycling en Recovery", waaronder alle activiteiten op het gebied van de verwerking van niet-gevaarlijk afval voor lokale overheden, de industrie en het bedrijfsleven vallen; "Milieutechnologie & -oplossingen", waaronder Watertechnologie & -oplossingen, gevaarlijk afval en specifieke milieuoplossingen voor industriële klanten en lokale overheden vallen.


suez bertrand camus

In de komende vier jaar zullen we de Groep op elk niveau transformeren en de eerste resultaten van deze acties zullen al in 2021 worden bereikt. Dankzij de totale inzet en steun van iedereen bij SUEZ hebben we een ambitieus, robuust en spannend plan kunnen opstellen, dat onmiddellijk zal worden ingezet. Het succes van SUEZ 2030 hangt af van het benutten van de energie en de expertise van onze medewerkers, om zo tegemoet te komen aan de behoeften van onze klanten en onze partners.

Bertrand Camus , CEO van SUEZ