SUEZ Recycling & Recovery Netherlands met ruim 2.000 medewerkers maakt deel uit van SUEZ. Een internationale organisatie die innovatieve en duurzame oplossingen aanbiedt voor afval en grondstoffen, energie, water en milieu.
In Nederland zamelt SUEZ het afval in van 530.000 huishoudens en 80.000 bedrijven en instellingen. In nauwe samenwerking met klanten en partners maakt SUEZ van dit afval grondstoffen voor nieuwe producten.
SUEZ Hoofdkantoor
SUEZ Nederland

Bij SUEZ geloven we in een toekomst waar alle afval waarde heeft. Zero Waste noemen we dat. Die nieuwe wereld vraagt om verandering. Want laten we eerlijk zijn: de houdbaarheidsdatum van eindeloos consumeren en weggooien is verstreken. Dat lijkt misschien lastig. Dat is het soms ook. Maar hoe groter de uitdaging, hoe enthousiaster wij worden. Daarom werken we hard om iedereen mee te krijgen. Ook u. Want met elkaar krijgen we meer voor elkaar.
SUEZ Tower Paris La Defense
SUEZ Wereldwijd

Efficiënt en duurzaam grondstoffenmanagement

Wij zijn al 150 jaar gespecialiseerd in water- en afvalbeheer. We werken op 5 continenten aan innovatie voor efficiënt en duurzaam grondstoffenmanagement. Wij ondersteunen onze klanten bij de overgang naar een circulaire economie, met als doel grondstoffen te recyclen en te behouden voor toekomstig gebruik.