Skip to main content
SUEZ Recycling & Recovery Netherlands met ruim 2.000 medewerkers maakt deel uit van SUEZ. Een internationale organisatie die innovatieve en duurzame oplossingen aanbiedt voor afval en grondstoffen, energie, water en milieu.
In Nederland zamelt SUEZ het afval in van 530.000 huishoudens en 80.000 bedrijven en instellingen. In nauwe samenwerking met klanten en partners maakt SUEZ van dit afval grondstoffen voor nieuwe producten.
SUEZ Hoofdkantoor
SUEZ Nederland

SUEZ werkt aan de grondstoffenrevolutie

SUEZ Nederland maakt zich hard voor de grondstoffenrevolutie: het zoveel mogelijk recyclen van afval tot nieuwe grondstof, om zo waardevolle grondstoffen te beschermen en te behouden voor de aarde. Door organisaties te helpen met slim en duurzaam afvalmanagement, creëren we waarde uit afval en kunnen we grondstoffen steeds opnieuw gebruiken in nieuwe producten en materialen. Zo maken we, in co-creatie met partners, al parkbankjes uit ketchupflessen, toiletpapier uit melkpakken en gieters uit wasmiddelenflessen.

SUEZ Tower Paris La Defense
SUEZ Wereldwijd

Efficiënt en duurzaam grondstoffenmanagement

Wij zijn al 150 jaar gespecialiseerd in water- en afvalbeheer. We werken op 5 continenten aan innovatie voor efficiënt en duurzaam grondstoffenmanagement. Wij ondersteunen onze klanten bij de overgang naar een circulaire economie, met als doel grondstoffen te recyclen en te behouden voor toekomstig gebruik.

Waar bent u naar op zoek?
TOP