Skip to main content
Afval is waardevol. Door afvalstromen bij de bron goed te scheiden, kunnen we er grondstoffen van maken die we steeds opnieuw kunnen gebruiken in nieuwe producten en materialen. Om waardevolle grondstoffen van de aarde te beschermen en te behouden, wil SUEZ iedereen laten inzien hoe waardevol afval is.
Samen voor een betere wereld

Wij willen de grondstoffen die al uit de aarde zijn gehaald steeds weer opnieuw gebruiken. Daarvoor is een kringloop nodig; wat vroeger afval was, is nu grondstof voor nieuwe producten. Die kringlopen ontstaan niet vanzelf, die organiseren we door samenwerking te zoeken met partners. Hier willen we naartoe:

Een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een betere wereld, waarin iedereen bijdraagt. Dus u, ik, wij en zij. Allemaal pakken we onze rol en werken we samen aan een betere wereld met optimaal gebruik van onze grondstoffen. Zodat we de schaarse grondstoffen van de aarde beschermen voor de toekomst.

Ons manifest

In Nederland gooien we elke minuut meer dan 16.000 kilo afval weg.
Dat is bijna acht en een half miljard kilo per jaar.
Goed nieuws: samen kunnen we elke gram recyclen.
Want elke gram is waardevol. Dat geloven wij.

De grondstoffen die al uit de aarde zijn gehaald  kunnen we steeds weer opnieuw gebruiken.
Samen stoppen we dan de plastic soep, onnodige boskap en eindeloos olieboren.

Ook u kunt ons helpen: thuis en op het werk.
Want hoe beter we afval scheiden, hoe meer we kunnen hergebruiken.
Elke dag doen al duizenden mensen en bedrijven mee:

Van etensresten maken we biogas, van koffiedik notitieboekjes, schillen worden zeep en alles van plastic wordt nog eindeloos keer opnieuw plastic.

Met uw hulp en onze slimme oplossingen, kunnen we steeds meer afval recyclen.
En van oude materialen weer nieuwe producten maken.
Zo sparen we samen grondstoffen van de aarde voor de toekomst.

Helpt u mee?


Waar bent u naar op zoek?
TOP