Skip to main content
Bij SUEZ staan klantgerichtheid en circulariteit hoog in het vaandel. Hoe beter afval bij de bron wordt gescheiden, hoe beter het geschikt is als grondstof om steeds weer nieuwe producten van te maken. Daarom zoeken we altijd naar slimme oplossingen om al onze klanten maatwerk te bieden. Zo kunnen we samen de meest hoogwaardige stromen inzamelen en daarmee waarde creëren uit afval.
Van afvalinzamelaar naar grondstoffenproducent

Omdat het sparen van grondstoffen zo belangrijk is, hebben we de afgelopen jaren grote stappen gezet in de transitie naar grondstoffenleverancier. Dat kunnen we niet alleen. En ook ketens sluiten kunnen we niet alleen. Daarom moeten we nauw samenwerken met andere partijen in de keten. Vooral met onze klanten. Want dat is waar het begin en het eind van de keten samenkomt. Dat betekent dat we ons niet alleen moeten richten op duurzame oplossingen, maar nóg beter moeten inspelen op de behoeften van onze klanten en daar onze oplossingen op af moeten stemmen.

100 recycling

Afval is waardevol

Ook zoeken we nadrukkelijk de samenwerking met partners in de hele keten. Zo kunnen we steeds meer afval recyclen en van oude materialen nieuwe producten maken. We adviseren klanten dan ook steeds vaker over afvalpreventie en we werken samen aan het terugwinnen van grondstoffen.

We streven naar 100% recycling van afval. Zodat grondstoffen behouden blijven en steeds opnieuw gebruikt worden.

Vragen die onze keuzes bepalen

We willen dus graag dat zoveel mogelijk grondstoffen terugkeren in de keten. Om dat mogelijk te maken, moeten er kringlopen worden georganiseerd. Dat kunnen we natuurlijk niet alleen. Om de juiste keuzes voor onze inzet te maken, stellen we onszelf twee kernvragen:

 

• Kunnen we waarde toevoegen aan een keten?
• En kunnen wij het proces naar het sluiten van de keten versnellen?

 

Als we beide vragen positief beantwoorden, zetten we ons in om partijen met elkaar te verbinden, ketens te sluiten én vooral de aanjager en versneller te zijn in het proces. We gaan voor concrete resultaten. Om nog meer focus aan te brengen kiezen we voor de hoofdstromen plastic, hout, papier, bouw- en sloopafval en bedrijfsafval. Juist op deze vlakken hebben we veel kennis er ervaring die we graag met anderen delen. Daarnaast kiezen we voor diverse (waardevolle) nichestromen, van oplosmiddelen tot koffiedik en accu’s. Hier ontstaan vaak innovatieve ideeën en samenwerkingen.

Waar bent u naar op zoek?
TOP