De noodzaak om spaarzaam om te gaan met de grondstoffen van de aarde is groot. Daarom blijven we ons ontwikkelen. We zijn niet langer alleen inzamelaar. Steeds vaker verwerken we afval tot grondstoffen. We stimuleren hergebruik en recycling. Dat is goed, maar niet voldoende. De urgentie is hoog. Er moet nú wat gebeuren. We moeten de ontwikkelingen versnellen.
Blijven innoveren. Ketens sluiten. Steeds meer samenwerken.
Een wereld zonder afval

Wij willen laten zien dat we een wereld zonder afval bereikbaar is. Als we elke dag samen stappen zetten. We inspireren mensen om afval goed te scheiden zodat we het steeds weer kunnen gebruiken in nieuwe producten en materialen. We adviseren bedrijven over vermindering van afval en hergebruik. Zo beschermen we samen de schaarse grondstoffen van de aarde. En komt een wereld zonder afval elke dag een stap dichterbij.


Ook klanten delen onze visie
Het is goed om te zien dat steeds meer klanten onze visie delen. Zo hebben we in overleg met gemeentes, bedrijven, ziekenhuizen en scholen al allerlei slimme oplossingen ontwikkeld. Waardoor we zoveel mogelijk grondstoffen kunnen sparen, hergebruiken en recyclen. 
Neem bijvoorbeeld de complete milieustraat die we hebben ingericht op Schiphol. Een besparing van 500 vrachtwagenritten per jaar. Of kijk naar het DGTL Festival in Amsterdam. Het eerste festival zonder prullenbakken, omdat alles er 100% circulair is gemaakt. Nog een voorbeeld van onze creativiteit: het recyclen van kartonnen festivaltenten naar materialen voor het anderhalvemeter kantoor. Veel natuurlijker en duurzamer dan kunststof. En nog een stuk goedkoper ook. 
 
Samenwerking
We werken samen met partners in de hele keten. Zo kunnen we steeds meer afval recyclen en van oude materialen nieuwe producten maken. We adviseren klanten steeds vaker over afvalpreventie en we werken samen aan het terugwinnen van grondstoffen. We streven naar 100% recycling van afval. Want dan is afval geen afval meer, maar het begin van iets nieuws.
Vragen die onze keuzes bepalen

We willen dus graag dat zoveel mogelijk grondstoffen terugkeren in de keten. Om dat mogelijk te maken, moeten er kringlopen worden georganiseerd. Dat kunnen we natuurlijk niet alleen. Om de juiste keuzes voor onze inzet te maken, stellen we onszelf twee kernvragen:


  • Kunnen we waarde toevoegen aan een keten?
  • En kunnen wij het proces naar het sluiten van de keten versnellen?


Als we beide vragen positief beantwoorden, zetten we ons in om partijen met elkaar te verbinden, ketens te sluiten én vooral de aanjager en versneller te zijn in het proces. We gaan voor concrete resultaten. Om nog meer focus aan te brengen kiezen we voor de hoofdstromen plastic, hout, papier, bouw- en sloopafval en bedrijfsafval. Juist op deze vlakken hebben we veel kennis er ervaring die we graag met anderen delen. Daarnaast kiezen we voor diverse (waardevolle) nichestromen, van oplosmiddelen tot koffiedik en accu’s. Hier ontstaan vaak innovatieve ideeën en samenwerkingen.


100 recycling