Skip to main content

Een wereldleider

Onze samenleving staat voor vele uitdagingen. Klimaatverandering, verstedelijking en veranderende levensstijlen, zorgen voor een groeiende schaarste van natuurlijke grondstoffen die essentieel zijn voor de toekomst. Het is dan ook cruciaal om naar een circulaire economie te gaan en zo grondstoffen te besparen. Deze ambitie staat centraal in de strategie van SUEZ. Dagelijks werken wij samen met onze klanten aan het behouden en opnieuw gebruiken van grondstoffen. Samen werken we aan de grondstoffenrevolutie.
Wereldleider

We zijn aanjager van de grondstoffenrevolutie

Onze samenleving staat voor vele uitdagingen. Klimaatverandering, verstedelijking en veranderende levensstijlen, zorgen voor een groeiende schaarste van natuurlijke grondstoffen die essentieel zijn voor de toekomst. Het is dan ook cruciaal om naar een circulaire economie te gaan en zo grondstoffen te besparen. Deze ambitie staat centraal in de strategie van SUEZ. Dagelijks werken wij samen met onze klanten aan het behouden en opnieuw gebruiken van grondstoffen. Samen werken we aan de grondstoffenrevolutie.

Onze ambitie

Onze samenleving staat voor vele uitdagingen. Klimaatverandering, verstedelijking en veranderende levensstijlen, zorgen voor een groeiende schaarste van natuurlijke grondstoffen die essentieel zijn voor de toekomst. Het is dan ook cruciaal om naar een circulaire economie te gaan en zo grondstoffen te besparen. Deze ambitie staat centraal in de strategie van SUEZ. Dagelijks werken wij samen met onze klanten aan het behouden en opnieuw gebruiken van grondstoffen. Samen werken we aan de grondstoffenrevolutie.

Onze strategie

In een wereld waar natuurlijke grondstoffen schaarser worden, zet SUEZ zich in voor een slim en duurzaam grondstoffenbeheer. Hierbij hanteren we vier groeiversnellers: van afvalverwerking naar circulaire economie, digitalisering, geïntegreerde oplossingen voor de industrie en internationale samenwerking in de transitie.

Wereldwijd aanwezig

Met 88.576 medewerkers op 5 continenten ondersteunt SUEZ lokale overheden en industrieën bij het efficiënt, innovatief en duurzaam beheren van grondstoffen.

Onze geschiedenis

Al meer dan 160 jaar speelt SUEZ een grote rol in alle belangrijke ontwikkelingen wereldwijd. Va de aanleg van het SUEZ-kanaal tot en met innovaties op het gebied van hygiëne en volksgezondheid, hebben onze oplossingen en technologieën bijgedragen aan oplossingen voor de bevolkingsgroei.

Waar bent u naar op zoek?
TOP