grondstoffen in de 21e eeuw

klaar om meer te weten te komen over het belang van grondstoffen?

Grondstoffen gaan over gelijkheid voor iedereen

Toegang tot schoon water en sanitaire voorzieningen voor iedereen is de allereerste stap
naar gelijke levensomstandigheden voor de 7 miljard mensen op deze planeet.

Iedereen gelijke kansen geven om hun leven te leven, daar dienen grondstoffen voor.

Kerngegevens
 • 1 op de 10 personen

  Bijna 700 miljoen mensen wereldwijd, of 1 op de 10 personen, hebben geen toegang tot zuiver drinkwater afkomstig van een drinkwaterbron die beschermd is tegen vervuiling van buitenaf.

  Bron: WHO (Progress on sanitation and drinking water 2015)

 • 1 op de 3 personen

  2,4 miljard mensen, of 1 op de 3 personen, hebben geen toegang tot goede sanitaire voorzieningen. Voorzieningen die elk contact tussen mens en menselijke uitwerpselen vermijden.

  Bron: WHO (Progress on sanitation and drinking water 2015)

 • Tegen 2030

  Volgens de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling (SDG's) van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties van september 2015, moet iedereen tegen 2030 een eerlijke toegang tot drinkwater en sanitaire voorzieningen hebben.

  Bron: Verenigde Naties

Grondstoffen gaan over een betere gezondheid

Het water dat we drinken, de lucht die we inademen,
de omgeving waarin we leven … zijn bepalend voor onze gezondheid.

Een groeiende levensverwachting in de 21e eeuw, daar dienen grondstoffen voor.

Kerngegevens

+ 5 jaar

De wereldwijde levensverwachting is tussen 2000 en 2015 met vijf jaar gestegen, maar er bestaan nog steeds grote ongelijkheden tussen de landen.

Bron: WHO (World Health Statistics 2016 – Monitoring health for the SDGs)

 • 1 op de 4 sterfgevallen

  Een vierde van de sterfgevallen is te wijten aan ‘milieufactoren’. Lucht-, water- en bodemverontreiniging, blootstelling aan chemische stoffen, klimaatverandering ... het zijn allemaal groeiende risico's voor de wereldwijde gezondheid.

  Bron: WHO (Preventing disease through healthy environments: a global assessment of the burden of disease from environmental risks – 2016 study)

 • 5 000 miljard dollar de dollars

  De jaarlijkse kosten van luchtvervuiling, en vroegtijdige sterfgevallen als gevolg van deze vervuiling, lopen wereldwijd op tot 5.000 miljard dollar.

  Bron: World Bank (The Cost of Air Pollution: Strengthening the economic case for action – 2016 study)

Van de sociale hygiënebeweging in de 19e eeuw,
over de toename van het stadscomfort in de 20e eeuw (openbare waterleidingnetwerken, afvalinzamelsystemen enz.)
tot onze huidige strijd tegen alle vormen van vervuiling (water, bodem, lucht enz.):
een slim en duurzaam beheer van grondstoffen is een essentiële factor om ieders gezondheid te verbeteren.

Grondstoffen zijn het voedsel dat we eten

Achter elk stuk fruit, elk stuk vlees en elke drank, schuilt een enorme hoeveelheid natuurlijke grondstoffen.

De kwantiteit en kwaliteit van voedsel veiligstellen voor miljarden mensen, daar dienen grondstoffen voor.

Kerngegevens
 • 70 %

  70% van het wereldwijd onttrokken water wordt voor landbouw gebruikt. Dat is veel meer dan voor menselijke consumptie (10%) of industriële productie (20%).

  Bron: FAO

 • 4 650 liter water

  Er is 4.650 liter water nodig om een biefstuk van 300 gram rundvlees te produceren. Dat is het equivalent van ongeveer 30 badkuipen.

  Bron: Water Footprint Network

10 miljard mensen

Sinds het begin van de 20e eeuw groeit de wereldbevolking exponentieel. In de 21e eeuw zal dat niet anders zijn. 7,3 miljard mensen nu, bijna 10 miljard in 2050.

Bron: Verenigde Naties (World Population Prospects: The 2015 Revision)

Met de huidige demografische groei staat de wereld de komende jaren voor een enorme uitdaging:
terwijl de natuurlijke grondstoffen schaarser worden, moet de voedselproductie verdubbelen tegen 2050.

Bron: FAO (How to feed the world in 2050)

Grondstoffen gaan bedrijven duurzaam maken

Industrieën en diensten, ze groeien ook door grondstoffen.Ondernemers moeten hun bedrijven kunnen laten groeien
met gerecycleerde grondstoffen, met minder grondstoffen en zonder gevolgen voor het milieu.

Economische prestaties en duurzame ontwikkeling combineren, daar dienen grondstoffen voor.

Kerncijfers
 • + 0,85° C

  Tussen 1880 en 2012 steeg de temperatuur volgens het IPCC met 0,85°C – een bewijs van de impact van de industriële ontwikkeling en menselijke activiteit op het klimaat. Op de klimaattop in Parijs (COP21) hebben 195 landen zich geëngageerd om de opwarming van de aarde tegen 2100 te beperken tot 2°C boven de pre-industriële temperaturen.

  Bron: IPCC (Climate change 2014 report)

 • - 40 tot 70%

  Als gevolg van de demografische en economische groei is de uitstoot van broeikasgassen al decennialang aan het stijgen. Om de opwarming van de aarde tegen 2100 te beperken tot 2°C, schat het IPCC dat we de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen tegen 2050 met 40 tot 70% moeten verminderen (vergeleken met de niveaus van 2010).

  Bron: IPCC (Climate change 2014 report)

“De circulaire economie heeft tot doel het paradigma van een zogenaamde lineaire economie te veranderen,
door de verspilling van grondstoffen en de gevolgen voor het milieu te beperken,
en door de efficiëntie in alle stadia van de levenscyclus van het product te verhogen.”

Bron: ADEME, Frans agentschap voor milieu en energiebeheer

Grondstoffen gaan over producten

Een pen, een smartphone, een huis, een vliegtuig …
alle dingen die op aarde geproduceerd worden, zijn gemaakt van grondstoffen.

Van elk gebruikt product secundaire grondstoffen maken, daar dienen grondstoffen voor.

Kerncijfers
 • x 3

  De hoeveelheid grondstoffen die uit de planeet gewonnen wordt, is in 40 jaar tijd verdrievoudigd. De hoeveelheid gewonnen grondstoffen is gestegen van 22 miljard ton in 1970 tot 70 miljard ton in 2010.

  Bron: UNEP (Global material flows and resource productivity – 2016 report)

 • 8 maanden

  In 2018 heeft de mens in slechts 8 maanden alle grondstoffen verbruikt die de planeet in een jaar kan vernieuwen. ‘Earth Overshoot Day’ – elk jaar door het Global Footprint Network berekend – was op 1 augustus 2018. De datum valt elk jaar vroeger en vroeger, in 2000 was het nog 1 oktober.

  Bron: Global Footprint Network

 • 5 plastic flessen
  = 1 t-shirt

  Van het materiaal dat geproduceerd wordt door 5 petflessen te recycleren, kan één T-shirt gemaakt worden.

  Bron: Bureau of International Recycling

 • 40 %

  Vandaag voldoen gerecycleerde materialen aan 40% van de wereldwijde vraag naar grondstoffen. Door gerecycleerde materialen te gebruiken, verminderen we niet alleen de druk op de natuurlijke grondstoffen, de productie ervan vraagt ook minder energie dan de productie van nieuwe grondstoffen.

  Bron: Bureau of International Recycling

Grondstoffen gaan over ons milieu

Mensen wonen in grote steden, mensen wonen in landelijke gebieden.
Ze gaan soms naar de zee, houden elke plaats schoon en zorgen voor biodiversiteit.

Vindingrijke steden en gastvrije woonwijken ontwerpen, daar dienen grondstoffen voor.

Kerncijfers
 • 41

  Tegen 2030 zal de wereld 41 megasteden met meer dan 10 miljoen inwoners tellen. Door de verstedelijking en de demografische groei zal het aantal mensen dat in steden woont tegen 2050 met 2,5 miljard stijgen.

  Bron: Verenigde Naties (World Urbanization Prospects – 2014 report)

 • 60 %

  Kustgebieden kennen een sterke demografische groei. 60% van de wereldbevolking woont op minder dan 100 kilometer van een kustlijn.

  Bron: World Resources Institute

 • 269 000 ton plastic

  Hoewel oceanen 71% van het aardoppervlak vertegenwoordigen, zijn ze evengoed slachtoffers van landvervuiling. Experts schatten dat er op het oceaanoppervlak zo’n 269.000 ton plastic afval drijft. Het gaat om 5.000 miljard deeltjes plastic, van verschillende groottes.

  Bron: PLOS ONE (Plastic Pollution in the World’s Oceans –December 2014 article)

"Onze beroepen zijn essentieel voor onze planeet en het dagelijks leven van haar bewoners.
Zij vormen de kern van de uitdagingen van de 21e eeuw en met name de grote problematiek van klimaatverandering."
Bertrand Camus, CEO van SUEZ

bij SUEZ …

… stellen we nieuwe modellen, technologieën en oplossingen voor
om de toekomst voor iedereen veilig te stellen.

… zijn we geëngageerd in de grondstoffenrevolutie,
de manier waarop we de grondstoffen in de nieuwe kringloopeconomie opnieuw uitvinden.

Doe mee met ons