grondstoffen in de 21e eeuw
een hoger doel

bent u er klaar voor
om uw visie op grondstoffen te verbreden?

 

Grondstoffen gaan over gelijkheid voor iedereen

Toegang tot schoon water en sanitaire voorzieningen voor iedereen
is de allereerste stap naar gelijke levensomstandigheden voor iedereen op deze planeet.

7 miljard mensen met gelijke kansen om hun leven te leven
dat is waar de grondstoffen voor zijn

 
Kengetallen
 •  

  1 op de 10 personen

  Bijna 700 miljoen mensen wereldwijd (of 1 op de 10 personen) hebben geen toegang tot goed drinkwater (een drinkwaterbron die beschermd is tegen vervuiling van buitenaf).

  (« Progress on sanitation and drinking water 2015 » - WHO)

 •  

  1 op de 3 personen

  2,4 miljard mensen (1 op de 3 personen) hebben geen toegang tot goede sanitaire voorzieningen (hygiënevoorzieningen die elk contact tussen mens en menselijke uitwerpselen vermijden).

  (« Progress on sanitation and drinking water 2015 » - WHO)

 • Tegen 2030... moet een universele en eerlijke toegang tot drinkwater en sanitaire voorzieningen zijn gerealiseerd.

  In overeenstemming met de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling (SDG's) die de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in september 2015 heeft vastgesteld.

  (UN)

 

Grondstoffen gaan over een betere gezondheid

Het water dat we drinken, de lucht die we inademen,
de omgeving waarin we leven,
zij bepalen onze gezondheid.

Groeiende levensverwachting in de 21e eeuw,
daar zijn de grondstoffen voor.

 
Kengetallen
 

+ 5 jaar

De wereldwijde levensverwachting is tussen 2000 en 2015 met vijf jaar gestegen, maar er bestaan nog steeds grote ongelijkheden tussen de landen.

(WHO World Health Statistics 2016 – “Monitoring health for the SDGs”)

 • ¼ van de sterfgevallen is te wijten aan “milieufactoren”

  Lucht-, water- en bodemverontreiniging, blootstelling aan chemische stoffen, klimaatverandering... Vandaag de dag zijn dit allemaal groeiende risico's voor de wereldwijde gezondheid.

  (“Preventing disease through healthy environments: a global assessment of the burden of disease from environmental risks” 2016 study - WHO)

 • 5,000 miljard dollar

  De jaarlijkse kosten van luchtvervuiling wereldwijd, en vroegtijdige sterfgevallen als gevolg van deze vervuiling.

  (“The Cost of Air Pollution: Strengthening the economic case for action » 2016 study – World Bank)

Van de sociale hygiënebeweging van de 19e eeuw, en de toename van het stadscomfort in de 20e eeuw (aanleg van openbare waterleidingnetwerken en de eerste afvalinzamelsystemen) tot onze huidige strijd tegen alle vormen van vervuiling (water, bodem, lucht, enz.), een slim en duurzaam beheer van hulpbronnen is een essentiële factor voor de verbetering van de gezondheid.

 

Grondstoffen zijn het voedsel dat we eten

Achter elk fruit, elk vlees, elke drank,
ligt een enorme hoeveelheid natuurlijke hulpbronnen.

Het veilig stellen van de kwantiteit en kwaliteit van voedsel voor miljarden mensen, 
dat is waar de grondstoffen voor zijn.

 
Kengetallen
 • Vandaag de dag wordt 70% van het wereldwijd onttrokken zoet water gebruikt voor de landbouw.

  Dit is een veel groter aandeel dan de hoeveelheid water die voor menselijke consumptie (10%) of zelfs voor industriële productie (20%) wordt gebruikt.

  (FAO)

 • 4.650 liter water voor de productie van een biefstuk

  De hoeveelheid water die nodig is om een biefstuk van 300 gram rundvlees te produceren is 4.650 liter, of het equivalent van ongeveer 30 badkuipen.

  (Water Footprint Network)

 

10 miljard mensen in 2050

Exponentieel sinds het begin van de 20e eeuw,
de wereldbevolking zal in de 21e eeuw blijven groeien.
7,3 miljard nu, bijna 10 miljard in 2050.

(« World Population Prospects: The 2015 Revision » report – UN)

Met de huidige demografische groei staat de wereld de komende jaren voor een enorme uitdaging:
de voedselproductie tegen 2050 te verdubbelen, in een tijd waarin de natuurlijke grondstoffen schaarser worden.

(« How to feed the world in 2050 » forum - FAO)

 

Grondstoffen gaan over bedrijven duurzaam maken

Industrieën en diensten, ze groeien ook door grondstoffen.
Ondernemers helpen om hun bedrijven laten groeien met gerecyclede grondstoffen,
met minder grondstoffen en zonder gevolgen voor het milieu...

 
Het combineren van economische prestaties en duurzame ontwikkeling,
dat is waar de grondstoffen voor zijn.

 
Kengetallen
 • + 0.85°C

  De gemiddelde temperatuurstijging tussen 1880 en 2012 volgens het IPCC, wat de impact van industriële ontwikkeling en menselijke activiteit op het klimaat bewijst. Op de COP21 hebben 195 landen zich gecommitteerd de opwarming van de aarde tegen 2100 te beperken tot 2°C boven de pre-industriële temperaturen.

  (“Climate change 2014” report - IPCC)

 • Vermindering van de uitstoot van broeikasgassen
  van 40 tot 70% in 2050

  Als gevolg van de demografische en economische groei is de uitstoot van broeikasgassen (BKG) al decennialang aan het stijgen en speelt deze een rol in de klimaatverandering.

  Om de opwarming van de aarde te beperken tot 2°C tegen 2100, heeft het IPCC geschat dat we de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen tegen 2050 met 40 tot 70% moeten verminderen (vergeleken met de niveaus van 2010).

  (“Climate change 2014” report - IPCC)

“De circulaire economie heeft tot doel het paradigma van een zogenaamde lineaire economie te veranderen, door de verspilling van grondstoffen en de gevolgen voor het milieu te beperken,
en door het verbeteren van de efficiëntie in alle stadia van de levenscyclus van het product.”

(ADEME - Frans agentschap voor milieu en energiebeheer)

 

Grondstoffen gaan over dingen

Een pen, een smartphone, een huis, een vliegtuig,
alle dingen die op aarde worden geproduceerd, zijn gemaakt van grondstoffen.

Recycling van elk object dat is gebruikt om secundaire grondstoffen te leveren,
dat is waar de grondstoffen voor zijn.

 
Kengetallen
 • De hoeveelheid grondstoffen die uit de planeet wordt gewonnen is in 40 jaar tijd verdrievoudigd.

  De hoeveelheid gewonnen grondstoffen is gestegen van 22 miljard ton in 1970 tot 70 miljard ton in 2010.

  (“Global material flows and resource productivity 2016” report - UNEP)

 •  

  7 maanden en 8 dagen

  In 2016 heeft de mens in slechts 7 maanden en 8 dagen alle hulpbronnen verbruikt die de planeet in een jaar kan vernieuwen. "Earth Overshoot Day", elk jaar berekend door het Global Footprint Network, was op 8 augustus 2016. De datum valt elk jaar vroeger en vroeger; in 2000 was dat 1 oktober.

  (Global Footprint Network)

 • 5 plastic flessen
  = 1 t-shirt

  Het materiaal dat geproduceerd wordt door het recyclen van 5 PET-waterflessen kan één T-shirt maken.

  (Bureau of International Recycling)

 •  

  40 %

  Vandaag de dag voldoen gerecycleerde materialen aan 40% van de wereldwijde vraag naar grondstoffen. Door het gebruik van gerecyclede materialen verminderen we niet alleen de druk op de natuurlijke grondstoffen, maar verbruiken we ook minder energie bij de productie dan bij de productie van nieuwe grondstoffen.

  (Bureau of International Recycling)

 

Grondstoffen gaan over ons milieu

Mensen wonen in grote steden, mensen wonen in landelijke gebieden
ze gaan soms naar de zee, houden elke plaats schoon en zorgen voor biodiversiteit.

Het ontwerpen van vindingrijke steden en gastvrije woonwijken,
dat is waar de grondstoffen voor zijn. 

 
Kengetallen
 • Binnenkort zijn er 41 steden met meer dan 10 miljoen inwoners

  Tegen 2030 zal de wereld naar verwachting 41 megasteden met meer dan 10 miljoen inwoners tellen. Het gecombineerde effect van verstedelijking en demografische groei zal leiden tot een toename van 2,5 miljard mensen die in 2050 in steden wonen.

  (“World Urbanization Prospects 2014” report - Verenigde Naties)

 •  

  60 %

  60% van de wereldbevolking woont op minder dan 100 kilometer van de kustlijn en de kustgebieden kennen een sterke demografische groei.

  (World Resources Institute<)

 • 269.000 ton plastic afval drijvend op het oppervlak van de oceaan

  Oceanen vertegenwoordigen 71% van het aardoppervlak. Het zijn vitale hulpbronnen en reservoirs van biodiversiteit, maar ze bevinden zich ook aan de ontvangende kant van de landvervuiling. Deskundigen schatten dat 269.000 ton plastic afval, of 5.000 miljard deeltjes van alle groottes, op het oppervlak van de oceaan drijven.

  (« Plastic Pollution in the World's Oceans » article – December 2014 - PLOS ONE)

“Samen omgevingen vormgeven die het welzijn, de levenskwaliteit, de groei en de gezondheid bevorderen.” - Jean-Louis Chaussade, CEO van SUEZ

(“Health and wellness are what make cities attractive” article – June 2016 - open_resource by SUEZ)

Draai uw apparaat in de liggende portretstand