Privacy regeling

Deze privacy regeling is van kracht vanaf 1 oktober 2020. SUEZ kan deze privacy regeling wijzigen. Op deze plaats vindt u altijd de geldende privacy regeling.
Privacy Statement SUEZ

Inhoud Privacy statement SUEZ

1. Het privacy statement van SUEZ
2. Wanneer is dit privacy statement van toepassing?
3. Wie is verantwoordelijk voor uw gegevens?
4. Uitleg wettelijke grondslagen en doelstellingen
5. Welke gegevens verwerken wij en waarom?
6. Verstrekking van uw gegevens aan derden
7. Beveiliging en fraudebestrijding
7.1 Beveiliging
8. Bewaartermijn
9. Vragen en verzoeken

Privacy statement SUEZ

1. Het privacy statement van SUEZ

Vanuit SUEZ streven wij naar een Zero Waste wereld en werken wij er hard aan, maar dit kunnen wij niet alleen en hebben wij iedereen bij nodig. Om dit te bereiken willen wij zo relevant mogelijk zijn voor iedereen die in contact staat met SUEZ en proberen wij onze website, communicatie en producten zoveel mogelijk aansluiting te laten vinden op uw situatie en wensen. Hiervoor gebruiken wij digitale technologie en verwerkt en bewaart SUEZ uw persoonlijke gegevens. Daarbij is de veiligheid van uw gegevens voor ons het allerbelangrijkste. Bekijk hier welke gegevens wij van u verzamelen en wat dit betekent voor u.
SUEZ respecteert uw privacy en doet er alles aan om uw persoonsgegevens te beschermen. We vinden het belangrijk dat onze dienstverlening transparant, persoonlijk en betrouwbaar is. We zijn dan ook voortdurend op zoek naar manieren om onze dienstverlening te verbeteren en deze zoveel mogelijk af te stemmen op uw persoonlijke wensen en behoeften. Daarbij verwerken we uw persoonsgegevens zorgvuldig en veilig. Bij nieuwe verwerkingen of bij belangrijke aanpassingen in de verwerkingen zullen we de effecten hiervan voor de bescherming van uw gegevens beoordelen, waarbij we de risico’s voor uw rechten en vrijheden meewegen. Bovendien verwerken we uw persoonsgegevens alleen in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’).
Het privacy statement van SUEZ kan wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele privacy statement vindt u altijd op onze website. We raden u aan dit privacy statement geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte bent van wijzigingen.
De verwerkingen van persoonsgegevens zijn opgenomen in ons verwerkingsregister. De functionaris voor gegevensbescherming ziet erop toe dat de verwerking binnen SUEZ in overeenstemming is met de wet.


2. Wanneer is dit privacy statement van toepassing?


Dit privacy statement is van toepassing op alle gegevens die SUEZ verzamelt en verwerkt van (potentiële) klanten en van gebruikers van haar websites (o.a. SUEZ.nl, SUEZ-Shop.nl, SUEZconnect.nl en andere apps zoals de Sales Excellence App en andere diensten. Het kan zijn dat we een specifiek privacy statement hebben voor bepaalde producten en diensten. In dat geval geldt het specifieke privacy statement. Wij geven dat dan duidelijk in dat specifieke privacy statement aan.


3. Wie is verantwoordelijk voor uw gegevens?


De verwerkingsverantwoordelijke is SUEZ Recycling & Recovery Netherlands BV, Mr. E.N. van Kleffensstraat 10, 6842 CV, Arnhem. Telefoonnummer: 026-4001444. Mail: info.rr.nl@suez.com
SUEZ heeft een Functionaris Gegevensbescherming (FG) benoemd. Deze is beschikbaar voor het behandelen van zaken en vragen op het gebied van privacy en gegevensbescherming. Contact kan worden opgenomen via bovenstaande adresgegevens of via privacy.rr.nl@suez.com.

 

4. Uitleg wettelijke grondslagen en doelstellingen.


In dit privacy statement beschrijven we per dienst welke persoonsgegevens SUEZ in het kader van de bedrijfsactiviteiten van uw verwerkt en voor welke doeleinden. Ook leggen we uit wat deze verwerkingen precies inhouden.

Wettelijke grondslag

Doel

Uitvoeren van de overeenkomst

- Het aangaan en uitvoeren van een overeenkomst.

Wettelijke verplichting

- Voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Gerechtvaardigd belang

- Voor het leveren van online diensten
- Relatiemanagement & contact
- Product- en dienstenontwikkeling en verbetering
- Marketing
- Veiligheid en beveiliging
- Om fraude, misbruik en oneigenlijk gebruik te voorkomen
- Statistische en wetenschappelijke doeleinden

Toestemming

- Voor sommige diensten meld u uw apart aan. In dat geval is soms ook apart uw expliciete toestemming nodig voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

 

Wettelijke grondslag Doelstelling
Uitvoeren van de overeenkomst - Het aangaan en uitvoeren van een overeenkomst.
Wettelijke verplichting - Voldoen aan wettelijke verplichtingen.
Gerechtvaardigd belang - Voor het leveren van online diensten
- Relatiemanagement & contact
- Product- en dienstenontwikkeling en verbetering
- Marketing
- Veiligheid en beveiliging
- Om fraude, misbruik en oneigenlijk gebruik te voorkomen
- Statistische en wetenschappelijke doeleinden
Toestemming - Voor sommige diensten meld u uw apart aan. In dat geval is soms ook apart uw expliciete toestemming nodig voor de verwerking van uw persoonsgegevens.


5. Welke gegevens verwerken wij en waarom?


5.1 Functionaliteiten van de website en de apps van SUEZ


Wanneer u een van de SUEZ websites bezoekt of een SUEZ app gebruikt, verwerken wij een aantal gegevens van u om de functionaliteiten van deze online diensten te bieden en deze technisch te beheren. In dit verband verwerken wij uw gegevens voor de volgende doelen:

5.1.1 Om u onze websites en app functionaliteiten aan te kunnen bieden
Wat houdt dit doel in? Wanneer u onze website bezoekt of onze app gebruikt, verwerken wij uw technische gegevens om de functionaliteiten van de websites en apps te bieden. Met deze gegevens zijn onze website- en appbeheerders in staat om de websites en apps te beheren en te verbeteren. Zo kunnen zij bijvoorbeeld technische storingen oplossen of de beschikbaarheid verbeteren. Om te zorgen dat u informatie op onze websites snel en eenvoudig kunt vinden, gebruiken we ook cookies en andere technieken.
Welke gegevens verwerken wij hiervoor?
Voor dit doel verwerken wij technische gegevens zoals het IP-adres van uw apparaat, bezochte web- of app-pagina's, klik- en surfgedrag, de internetbrowser waarmee u surft, vorige/volgende bezochte sites en de duur van een bezoek of sessie.
Bewaartermijnen
De cookies worden voor bepaalde maximale tijd bewaard. De bewaartermijn verschilt per doel en type cookie en de noodzaak om deze cookies te bewaren. De bewaartermijn per cookie kunt u bekijken in ons cookiestatement .

5.2 Het afsluiten, administreren en uitvoeren van uw overeenkomsten met SUEZ

Als u klant van ons wordt verwerken we uw gegevens. Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

5.2.1. Om het uitvoeren van de overeenkomst
Wat houdt het doel in?
Wanneer u een dienst of product afneemt van SUEZ sluit u een overeenkomst af. Om deze overeenkomst na te kunnen komen verwerken wij uw gegevens. Dit is bijvoorbeeld zodat wij onze vrachtwagenchauffeur naar het juiste adres kunnen sturen om uw containers te ledigen, maar ook dat wij uw een e-mail kunnen sturen wanneer er iets veranderd in de planning of dienst.
Welke gegevens verwerken wij hiervoor?
Voor dit doel verwerken wij onder andere uw NAW en contactgegevens, uw service en dienstgegevens.

5.2.2 Om facturen te kunnen sturen, betalingen te administreren en incasso’s te verwerken
Wat houdt dit doel in?
Wanneer u een product of dienst van SUEZ afneemt waarvoor u moet betalen, sturen we u per e-mail of per post facturen voor deze kosten. Wanneer uw kosten op onze rekening is bijgeschreven, administreren we dat u de kosten heeft betaald.
Welke gegevens verwerken wij hiervoor?
Voor dit doel verwerken we onder andere uw NAW-gegevens, betalingsgegevens ,contractgegevens, factuurgegevens en bankrekeningnummer in onze klantenadministratie.

5.2.3 Uw Persoonlijke Mijn SUEZ omgeving
Wat houdt dit doel in?
Zodra u zich aanmeldt met uw klantnummer, emailadres krijgt u toegang tot uw Persoonlijke omgeving. Als u inlogt op uw persoonlijke omgeving, heeft u op één plek een overzicht van (afhankelijk van de aan uw toebedeelde rechten) de producten en diensten die u bij SUEZ heeft afgesloten, uw gegevens en diensten beheren, zoals het aanvragen van ledigingen en inzicht krijgen in uw facturen.
Welke gegevens verwerken wij hiervoor?
Voor dit doel verwerken wij uw inloggegevens van uw SUEZ account (inlognaam en wachtwoord) de specificaties van de producten en diensten die u heeft afgenomen, eventuele wijzigingen die u in uw gegevens doorvoert en andere gegevens die u ons in dit verband verstrekt.


5.3 Om contact met u te onderhouden en uw vragen te kunnen beantwoorden

Wij willen u graag een goede service bieden. Hierbij hoort ook dat we u snel te woord kunnen staan via verschillende kanalen. Zo kunnen we snel reageren als u contact met ons zoekt en kunnen we vragen of klachten in behandeling nemen. In dit verband verwerken we uw gegevens voor de volgende doelen:

5.3.1 Om uw vragen en klachten te kunnen behandelen
Wat houdt dit doel in?
U kunt ons via verschillende kanalen (zoals via de SUEZ website, per e-mail, telefoon en chat) benaderen met vragen of klachten. Als u contact met ons opneemt, zullen wij uw persoonsgegevens verwerken om uw vraag te beantwoorden. U kunt ons ook benaderen via social media.
Welke gegevens verwerken wij hiervoor?
Voor dit doel verwerken wij uw naam, contactgegevens, uw correspondentie met SUEZ over uw vraag en alle overige persoonsgegevens die u aan ons verstrekt en die nodig zijn om uw vraag te beantwoorden.


5.4 Nieuwsbrieven, alerts en aanbiedingen

Wij helpen u graag bij het verminderen, hergebruiken en recyclen van grondstoffen. Om u te helpen bij het maken van de juiste keuzes en op de hoogte te houden sturen wij digitale nieuwsbrieven, alerts, en aanbiedingen om u zo te informeren en aanbiedingen te doen die betrekking hebben op onze dienstverlening.
Het doel en welke gegevens wij verwerken kan verschillen per type relatie die u heeft met SUEZ en de toestemming die u ons specifiek heeft gegeven.

5.4.1 Als klant van SUEZ kunnen wij u benaderen met nieuwsbrieven, alerts en aanbiedingen.
Wat houdt dit doel in
Als u klant van ons bent, kunnen wij naast de operationele communicatie (zoals vermeldt in 5.2.1) kunnen wij u via post, e-mail of telefoon benaderen met (persoonlijke) nieuwsbrieven, alerts en aanbiedingen, nadat u hier nadrukkelijk toestemming voor heeft gegeven. Hiermee maakt u het mogelijk voor u om (persoonlijke) aanbiedingen en informatie te ontvangen die aansluiten bij uw dienstverlening bij SUEZ en uw situatie. Wij kunnen u ook met aanbiedingen benaderen op social mediaplatforms zoals Facebook en Linkedin. U kunt u hiervoor afmelden via de link onderaan de e-mail. U ontvangt dan geen nieuwsbrieven en aanbiedingen meer. Ook niet op social media.
Welke gegevens verwerken wij hiervoor?
Voor dit doel verwerken we uw in-/uitschrijving voor de nieuwsbrief en uw contactgegevens (zoals uw e-mailadres), bedrijfsgegevens, en interactiegegevens, zoals het wel of niet openen van een e-mail of welke informatie u van onze websites heeft gedownload, dan wel online heeft bekeken.

5.4.2 SUEZ kan u als (potentiële)klant met nieuwsbrieven, alerts en aanbiedingen benaderen.
Wat houdt dit doel in?
Als u uw gegevens invult (op onze websites, app of op andere geregistreerde wijze) en nadrukkelijk toestemming geeft voor het ontvangen van nieuwsbrieven, alerts en aanbiedingen, sturen wij u zo relevant mogelijke informatie en aanbiedingen omtrent de dienstverlening van SUEZ en de grondstoffenrevolutie.
Wilt u deze nieuwsbrief en aanbiedingen niet meer ontvangen? Dan kunt u uzelf uitschrijven op de in de nieuwsbrief of aanbieding aangegeven manier.
Welke gegevens verwerken wij hiervoor?
Voor dit doel verwerken we uw in-/uitschrijving voor de nieuwsbrief en uw contactgegevens (zoals uw e-mailadres), bedrijfsgegevens, en interactiegegevens, zoals het wel of niet openen van een e-mail of welke informatie u heeft gedownload van onze websites dan wel online bekeken.

5.4.3 SUEZ kan u als (potentiële) partner en (zakelijke) relatie met nieuwsbrieven, alerts en aanbiedingen benaderen.
Wat houdt dit doel in?
De grondstoffenrevolutie kunnen wij niet alleen, daar hebben we ook partners en onze relaties nodig. Steunt u de grondstoffenrevolutie of wilt u hiervan op de hoogte blijven, bijvoorbeeld vanuit persoonlijke dan wel zakelijke interesse dan sturen wij u, met uw goedkeuring, nieuwsbrieven, alerts en aanbiedingen die u kunnen helpen om hier aan bij te dragen. Denk bijvoorbeeld aan marktontwikkelingen, lokaal nieuws, events of workshops.
Wilt u deze nieuwsbrief en aanbiedingen niet meer ontvangen? Dan kunt u uzelf uitschrijven op de in de nieuwsbrief of aanbieding aangegeven manier.
Welke gegevens verwerken wij hiervoor?
Voor dit doel verwerken we uw in-/uitschrijving voor de nieuwsbrief en uw contactgegevens (zoals uw e-mailadres), bedrijfsgegevens, en interactiegegevens, zoals het wel of niet openen van een e-mail of welke informatie u heeft gedownload dan wel online bekeken.


5.5 Communicatie via social media

SUEZ is actief op social mediaplatforms zoals Facebook, Twitter, YouTube, Instagram en LinkedIn. Als u via social media contact opneemt met SUEZ, verwerken we uw gegevens voor de volgende doelen:

5.5.1 Om vragen die u via social media stelt te kunnen beantwoorden
U kunt op verschillende manieren met ons in gesprek gaan om informatie te verkrijgen of om vragen te stellen over uw persoonlijke situatie. Als u SUEZ benadert via onze social mediapagina’s, kan SUEZ de gegevens die u aan ons verstrekt verzamelen. Denk hierbij aan uw (gebruikers)naam (social-ID), adres, e-mailadres, geslacht en bijvoorbeeld de gegevens die u in uw vraag aan ons met ons deelt.
Om te kunnen reageren op uw berichten vragen we u uw persoonsgegevens en bedrijfsgegevens in een besloten bericht (Direct Message of e-mail) met ons te delen. Zo kunnen wij controleren of wij met de juiste persoon in gesprek zijn en dragen wij zorg voor de veiligheid van uw gegevens. Als u gevoelige gegevens of contractgegevens aan ons vraagt, zullen wij u e-mailen of bellen. Wij wijzen u erop dat er veiligere manieren zijn om met SUEZ te communiceren, bijvoorbeeld telefonisch.

5.5.2 Acties via social media
Als u deelneemt aan acties op de social mediapagina’s van SUEZ verwerken we uw contactgegevens om de actie uit te kunnen voeren en u te informeren over het vervolg en de uitslag van de actie. Uw contactgegevens worden bewaard zolang nodig is om de actie te kunnen uitvoeren. Als wij uw gegevens willen gebruiken voor marketingactiviteiten, vragen wij daar vooraf toestemming voor. Voor de details per actie verwijzen wij u naar de actievoorwaarden van de desbetreffende actie.

5.5.3 Online conversaties over SUEZ
Het gebeurt weleens dat er over SUEZ wordt gesproken in de social media. Wij zijn erg geïnteresseerd in uw mening over SUEZ. Op deze manier kunnen wij u in de toekomst beter van dienst zijn. Als wij op social media of andere openbare bronnen lezen dat u een vraag hebt, gaan wij graag met u in gesprek.


5.6 Uw keuze: gepersonaliseerde informatie en aanbiedingen op websites

Wanneer u bij het bezoeken van onze website ervoor kiest cookies en pixels (verder 'cookies') te laten plaatsen, verwerken wij uw gegevens om voor u relevant te zijn door u informatie en advertenties te laten zien die aansluiten bij uw interesses en voorkeuren.
Wat houdt dit doel in?
Wij willen zo relevant mogelijk voor u zijn en proberen de website aan te passen aan uw voorkeuren. Dit kunnen wij doen door bij bezoek van de website cookies te plaatsen als u hiervoor toestemming heeft gegeven. Wij verzamelen dan via cookies gegevens over bijvoorbeeld de manier waarop u de website gebruikt, naar welke inhoud u kijkt en gegevens die u achterlaat op onze website. Vanaf het moment dat u uw e-mailadres en/of telefoonnummer achterlaat op de website, combineren wij de reeds verzamelde gegevens via de cookies met de gegevens die van u bekend zijn. Wij analyseren uw gegevens om op onze website en externe websites zoals social mediaplatforms informatie en advertenties af te beelden die beter aansluiten bij uw persoonlijke interesses en voorkeuren. Lees meer hierover in ons cookiebeleid. U kunt altijd via cookie-instellingen in uw internetbrowser uw voorkeuren en instellingen wijzigen. Hoe? Dat staat ook in ons cookie-beleid.
Welke gegevens verwerken wij hiervoor?
Voor dit doel verwerken wij uw loggegevens, gegevens die u achterlaat op de website, uw klik- en surfgedrag, IP-adres en de gegevens die bekend zijn in uw Persoonlijke omgeving, zoals uw productbezit, adres, klantnummer en geboortedatum.


5.7 Trendanalyse

SUEZ doet op basis van anonieme en geaggregeerde informatie onderzoek naar trends in het gebruik van diensten en producten. Bij het uitvoeren van deze trendanalyses verwerken wij uw gegevens om statistische analyses te kunnen uitvoeren.
Wat houdt dit doel in?
SUEZ voert onderzoek uit naar trends in de markt door middel van statistische analyses. De informatie die wij uit deze analyses halen, gebruiken wij om ons huidige producten- en dienstenportfolio en onze processen te evalueren en deze aan te passen op basis van nieuwe ontwikkelingen. Tenzij u ons voorafgaand toestemming hebt gegeven, gebruiken wij deze onderzoeksresultaten niet voor marketing- en verkoopactiviteiten die specifiek op u gericht zijn. De resultaten van deze analyses worden uitsluitend op anonieme en geaggregeerde basis gerapporteerd. Dit betekent dat de resultaten op geen enkele manier tot individuele klanten zijn te herleiden.
Welke gegevens verwerken wij hiervoor?
Wij verwerken voor dit doel gegevens zoals productassortiment en verbruiksgegevens.


6. Verstrekking van uw gegevens aan derden

SUEZ schakelt bij de uitvoering van de dienstverlening en andere bedrijfsactiviteiten derden in, zoals postverzending, drukkerijen, hostingdiensten, marketing en communicatiebureaus en automatiseringsdienstverleners. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten en bedrijfsactiviteiten uw gegevens verwerken, treft SUEZ de vereiste contractuele, technische en organisatorische maatregelen om te verzekeren dat uw gegevens uitsluitend worden verwerkt voor zover dit in dit kader noodzakelijk is. In ieder geval zullen deze derde partijen uw gegevens alleen verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.


6.1 Uitwisseling van uw persoonsgegevens binnen de SUEZ Group

Omdat SUEZ deel uitmaakt van SUEZ Group, een wereldwijde organisatie, kunnen uw gegevens ook worden doorgegeven naar ontvangers in landen buiten de Europese Economische Ruimte. SUEZ zal in dergelijke gevallen passende maatregelen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om te waarborgen dat uw gegevens adequaat worden beschermd.
Als u klant bent van SUEZ, kunnen uw persoonsgegevens binnen de SUEZ Group worden uitgewisseld tussen ondernemingen die werken onder de naam SUEZ. Dit doen wij voor een verantwoord acceptatiebeleid en om fraude te voorkomen en te bestrijden.


6.2 Verkrijging van gegevens door derden

SUEZ maakt gebruik van diverse openbare bronnen om de gekregen gegevens te controleren of aan te vullen. Hiermee kunnen wij aan de hand van uw postcode en huisnummer het adres automatisch aanvullen dan wel controleren op juistheid. Ook de controle van de bedrijfsgegevens aan de hand van het beschikbaar gestelde KvK nummer gebeurt aan de hand van openbare bronnen, die wij al dan niet zelf of via een derden partij, zoals Bureau van Dijk, aangeleverd krijgen.


7. Beveiliging en fraudebestrijding

SUEZ heeft passende maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Daarnaast verwerkt SUEZ uw gegevens om fraude te bestrijden. In verband hiermee verwerken wij uw gegevens voor de volgende doelen:


7.1 Beveiliging

SUEZ gaat zorgvuldig om met uw gegevens. SUEZ heeft adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Denk hierbij aan informatiebeveiligingsbeleid, training van onze medewerkers, beveiligde servers en fysieke beveiliging van ruimtes waar gegevens zijn opgeslagen.
Wij adviseren u ook om zorgvuldig en vertrouwelijk met uw gegevens om te gaan en uw inlog- en persoonsgegevens niet publiekelijk te delen. Bij gebruik van social media adviseren wij u uw gegevens alleen via een DM (Direct Message) met ons uit te wisselen. Openbaar gedeelde persoonsgegevens op de social mediapagina’s van SUEZ verwijderen wij voor zover mogelijk vanwege uw privacy en veiligheid.


8. Bewaartermijn


SUEZ bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor uw gegevens worden verwerkt en nooit langer dan wettelijk is toegestaan.
Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard, is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen.
Dit zijn de bewaartermijnen die SUEZ hanteert. Na het verstrijken van de termijn waarbinnen SUEZ de persoonsgegevens gebruikt, worden alle persoonsgegevens geanonimiseerd voor historische, statistische en/of wetenschappelijke doeleinden.
Als het nodig is om documenten langer te bewaren nadat de toepasselijke bewaartermijn is verstreken, kan hiervoor een ‘hold notice’ afgegeven worden. Met een hold notice kan de bewaartermijn worden verlengd tot het moment van wettelijke verjaring of tot het moment dat in een procedure een bindende uitspraak is gedaan waartegen geen beroep open staat. Deze persoonsgegevens hoeven tot de verlengde bewaartermijn is verstreken niet te worden geanonimiseerd.
Hiernaast kunnen (andere) wettelijke bewaartermijnen gelden.
Technisch gerelateerde bewaartermijnen
Verkregen toestemmingen vanuit Consent Manager voor gebruikers
• Doel: Het vastleggen en bewaren van door gebruikers verkregen toestemming (doel, duur, datum) voor het leveren van diensten waarvoor toestemming is vereist.
• Bewaartermijn: Voor geregistreerde klanten tot maximaal 1 jaar na beëindiging van de relatie. Voor niet-geregistreerde gebruikers (cookie-based), zie ons cookiebeleid.
Logging gebruik website
• Doel: Het vastleggen van technografische gegevens (device, OS, browser, IP-adres) en bezochte pagina's met als doel fraudebestrijding en security.
• Bewaartermijn: 2 maanden
Klantgerelateerde bewaartermijnen
Het downloaden van whitepapers en andere informatieve documentatie als dienst door een e-mailadres achter te laten
• Doel: Het verstrekken van informatieve documentatie en commerciële berichten aan een potentiële klant met als doel hem te bewegen tot het aangaan van een relatie.
• Bewaartermijn: Maximaal 12 maanden na de laatste download.
Informatie die is ingewonnen in het kader van advisering
• Doel: Het vastleggen en bewaren van het advies over een product en/of dienst om te bepalen of passend advies is gegeven, of te beoordelen of de klant middels execution-only zelfstandig in staat is geweest het product of dienst aan te schaffen.
• Bewaartermijn: Is er geen dienst afgesloten Dan maximaal 1 jaar vanaf het moment van advisering.
Het aangaan en onderhouden van een relatie ten behoeve van het afsluiten van een product en/of dienst
• Doel: Het beoordelen van de integriteit van de klant en de passendheid van het product inclusief gegevens met betrekking tot het risicoprofiel van de klant.
• Bewaartermijn: Gedurende contractsduur tot maximaal 5 jaar na beëindiging van de relatie.
Historisch klant- en productbeeld
• Doel: Het bijhouden van een historisch archief van wijzigingen in de persoonsgegevens en correspondentie gedurende de relatie. Het bijhouden van een historisch archief welke producten en/of diensten een klant gedurende de relatie heeft afgenomen.
• Bewaartermijn: Gedurende contractsduur tot maximaal 5 jaar na beëindiging van de relatie.
Transactie- en facturatiegegevens
• Doel: Het kunnen leveren van overeengekomen diensten en het voldoen aan wettelijke verplichtingen.
• Bewaartermijn: Gedurende contractsduur tot maximaal 5 jaar na beëindiging van de relatie.
Inloggen op de persoonlijke omgeving
• Doel: Het inzien van persoonlijke informatie en/of productinformatie door de klant.
• Bewaartermijn: Gedurende contractsduur tot maximaal 6 maanden na beëindiging van de relatie.
In-app chat
• Doel: Het vastleggen en bewaren met als doelen fraudebestrijding, security, opleiding, coaching van medewerkers en klachtafhandeling.
• Bewaartermijn: Maximaal 18 maanden na de chat.
Klachten
• Doel: Het administreren en afhandelen van klachten.
• Bewaartermijn: Gedurende contractsduur tot maximaal 5 jaar na beëindiging van de relatie.
Alerts en aanbiedingen
• Doel: Het vastleggen van contactgegevens ten behoeve van het (gericht) doen van marketinguitingen en informatieve uitingen.
• Bewaartermijn: Gedurende contractsduur tot maximaal 1 jaar na beëindiging van de relatie.
Het analyseren van klantdata
• Doel: Trendanalyse, marktonderzoek en research. Bij analyse zelf is de data anoniem.
• Bewaartermijn: 1 jaar na commerciële relatie, data anonimiseren.
Gepersonaliseerde aanbiedingen en informatie website
• Doel: Het vastleggen van klik- en surfgedrag van de klant op basis waarvan de klant informatie en/of aanbiedingen ontvangt die op zijn/haar gedrag aansluiten.
• Bewaartermijn: Gedurende contractsduur tot maximaal 1 jaar na beëindiging van de relatie. Op deze gegevens kan eveneens het cookiebeleid van toepassing zijn.

9. Vragen en verzoeken om inzage, correctie verwijdering, beperking en overdraagbaarheid van gegevens en bezwaar tegen verwerking


Via uw persoonlijke omgeving kunt u op ieder moment zelf uw persoonsgegevens inzien en deze laten corrigeren of verwijderen. Wilt u weten of alle gegevens die SUEZ van u heeft juist zijn? Dan kunt u daar navraag naar doen. Binnen een maand leveren wij een overzicht van uw gegevens zoals die bij ons bekend zijn.
U kunt ons hiertoe een verzoek toesturen via privacy.rr.nl@suez.com.
Indien u een verzoek hebt voor:
Inzage in uw persoonsgegevens
De meeste van uw gegevens kunt u zelf inzien via uw persoonlijke omgeving. U mag ons vragen welke persoonsgegevens wij van u verwerken. Wij zullen deze gegevens binnen de wettelijk vastgestelde termijn klaarzetten in uw persoonlijke omgeving of – als u die niet heeft – u deze gegevens anders aanbieden.
Rectificatie van uw persoonsgegevens
U kunt ons vragen om wijzigingen of verbeteringen aan te brengen aan uw persoonsgegevens.
Beperking van de verwerking van persoonsgegevens
Onder bepaalde voorwaarden heeft u het recht op beperking van het gebruik van uw persoonsgegevens. Dit kunt u aangeven via de consent manager binnen uw persoonlijke omgeving. Wilt u geen mailings meer ontvangen? Dan kunt u dat ook aangeven op de manier zoals aangegeven in uw laatst ontvangen bericht. Indien SUEZ uw persoonsgegevens verwerkt op basis van een wettelijke verplichting of het uitvoeren van de overeenkomst, dan kunnen wij het verzoek niet honoreren.
Het intrekken van de toestemming van de verwerking van (bepaalde) persoonsgegevens.
Heeft u eerder toestemming gegeven voor de verwerking van bepaalde persoonsgegevens, maar wilt u deze toestemming intrekken, dan kan dat via uw persoonlijke omgeving. U kan het ook aan ons vragen en wij zullen dan binnen de wettelijk vastgestelde termijn reageren.
Het maken van bezwaar tegen de verwerking van (bepaalde) persoonsgegevens
U kunt bezwaar maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens door SUEZ. U kunt echter niet tegen elke verwerking van persoonsgegevens bezwaar maken. Bepaalde persoonsgegevens worden verzameld op basis van een wettelijke grondslag en moeten we dus verwerken.
Niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde individuele besluitvorming/profiling
Zodra SUEZ gebruik zal maken van geautomatiseerde verwerkingen (zonder menselijke tussenkomst bij de besluitvorming) van uw persoonsgegevens waarin u persoonlijke aspecten meewegen in het genomen besluit, kunt u daartegen bezwaar maken. Indien u daartegen bezwaar maakt, nemen wij uw verzoek binnen de wettelijk vastgestelde termijn in behandeling.
Overdracht van persoonsgegevens
U mag ons vragen de door u verstrekte persoonsgegevens aan een andere organisatie over te dragen. Wij bieden deze persoonsgegevens dan binnen de wettelijk vastgestelde termijn aan.
Het wissen van persoonsgegevens
Onder bepaalde voorwaarden kunt u ons vragen uw persoonsgegevens te verwijderen. Indien wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een wettelijke verplichting of het uitvoeren van de overeenkomst, dan kunnen we dit verzoek niet honoreren.


9.1 Contactgegevens

Heeft u vragen over deze privacyverklaring? Dan kun u uw vraag stellen door ons een e-mail te sturen via privacy.RR.NL@suez.com
De Functionaris voor de gegevensbescherming ziet erop toe dat de verwerking binnen SUEZ in overeenstemming is met de wet en de gedragsregels. Er is een functionaris voor SUEZ Recycling & Recovery Netherlands B.V.

Heeft u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens? Dan kunt u dit aan ons melden via
SUEZ Recycling & Recovery Netherlands B.V.
t.a.v. Functionaris Gegevensbescherming (FG)
Meester E.N. van Kleffensstraat 10
6842 CV Arnhem
Komt u er met SUEZ niet uit? Dan kun u uw klacht ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens:
Autoriteit Persoonsgegevens
T.a.v. de klachtencoördinator
Postbus 93374
2509 AJ Den Haag