Door innovatie de circulaire economie stimuleren

Bij SUEZ geloven we in de circulaire economie om de schaarse hulpbronnen van de aarde te beschermen en te behouden. Dit vraagt om andere werkwijzen en productiemethoden. Werken wij SUEZ betekent meehelpen met het aanjagen van de circulaire economie.
Circulaire economie

Jij kunt nieuwe oplossingen creëren

Van afvalinzamelaar ontwikkelt  SUEZ steeds meer naar grondstoffenproducent. Met 150 jaar ervaring in de publieke en industriële sector, creëren we nieuwe oplossingen voor het beschermen en behouden van grondstoffen. Wij zijn voorloper op het gebied van sociale innovatie, big data en innovatieve samenwerkingen met onze klanten en stakeholders. Dit levert onze medewerkers nieuwe en uitdagende carrièremogelijkheden op. 
 
We stimuleren eigen initiatief en ondernemerschap. Door kennis te delen en mensen ruimte te geven, moedigen we onze medewerkers aan om te innoveren en nieuwe, creatieve producten of diensten te ontwikkelen. Zo draag ook jij bij aan de grondstoffenrevolutie. 

Lees ook