SUEZ Nederland maakt gebruik van cookies. Lees meer over ons cookiebeleid ×

HOME

CONTACT   

Home   >  
Menu old
Over SUEZ   >  
Verkeersveiligheid

Verkeersveiligheid

Verkeersveiligheid als topprioriteit


Met dagelijks ruim 1.000 voertuigen op de weg is SUEZ een belangrijke verkeersdeelnemer in Nederland. SUEZ ziet het dan ook als haar maatschappelijke taak actief bij te dragen aan verkeersveiligheid. Niet alleen voor haar personeel, maar ook voor alle andere verkeersdeelnemers. Hiervoor werkt SUEZ samen met partners als Veilig Verkeer Nederland (VVN), Transport en Logistiek Nederland (TLN) en Stichting Vakopleiding Transport en Logistiek (VTL)

 

Wieger Droogh, Algemeen Directeur SUEZ Nederland: "We maken onze voertuigen zo veilig mogelijk en investeren structureel in training en voorlichting van medewerkers waardoor zij nóg veiliger gaan rijden zowel voor zichzelf als voor anderen. Tegelijkertijd willen we aan de buitenwereld een duidelijk signaal afgeven dat we concreet invulling geven aan onze maatschappelijke taak door onze kernactiviteiten en verkeersveiligheid op een positieve manier aan elkaar verbinden."

 

Verkeersveiligheid brengt SUEZ op verschillende manieren onder de aandacht:

- Samen Zie Je Veiliger

- Veilig op Weg

- Veiligheidssesies

- Trucksimulatietrainingen

- SUEZ veiligheidspaspoort

- SUEZ veiligheidsregels

- Veiligheidscommunicatie

- Veiligrijden.nu

 

Samen Zie Je Veiliger
Onder het motto ‘Samen Zie Je Veiliger' zijn SUEZ en Veilig Verkeer Nederland in juni 2013 een gezamenlijke campagne gestart voor verdere bewustwording van onveilige situaties in het verkeer. Centraal hierbij staat het (online) Meldpunt Veilig Verkeer . De 1.100 chauffeurs en beladers van SUEZ nemen dagelijks deel aan het verkeer en kunnen onveilige situaties goed herkennen. Als de ‘ogen op de weg' melden zij al gevaarlijke verkeerssituaties aan VVN. Dit is voor SUEZ de belangrijkste aanleiding geweest om het Meldpunt Veilig Verkeer van VVN verder te ondersteunen.

Veilig op Weg
Maar veiligheid op de weg is niet alleen een zaak voor chauffeurs. Het bewustzijn moet groeien bij alle weggebruikers - vooral bij kinderen. Daarom heeft SUEZ een inzamelvoertuig met chauffeur beschikbaar gesteld voor het programma ‘Veilig op weg' van VVN en TLN. Deze doet in één jaar 250 basisscholen aan; bijna elke dag één! De chauffeur geeft voorlichting over de gevaren van vrachtwagens en leerlingen kunnen met eigen ogen ervaren waar het gevaar van de dode hoek schuilt.


Veiligheidssessies
In november en december 2012 organiseerden SUEZ wederom veiligheidssessies. Bijna 1.800 medewerkers deden aan de sessies mee. Niet alleen chauffeurs en beladers, maar ook locatiepersoneel, collega's van Planning en Sales en uitzendkrachten. De veiligheidssessies waren bedoeld om veiligheid nog scherper op de kaart te zetten. Met alle betrokken medewerkers was er volop aandacht voor het ‘Veilig Rijden' en er werd specifiek ingegaan op de veiligheidsregels.


Trucksimulatietrainingen
Naast de veiligheidssessie nemen ze chauffeurs deel aan simulatietrainingen. In een trucksimulator krijgt men extra training om te werken aan hun veiligheidsbewustzijn en schadepreventie. Ook oefenen de deelnemers met de dodehoekspiegels en scherpen ze hun kennis aan van wet- en regelgeving.


SUEZ veiligheidspaspoort
Onder het motto ‘zonder opleiding en training niet op de wagen ' heeft SUEZ een veiligheidspaspoort voor chauffeurs , beladers en vaste uitzendkrachten. Hierin worden de gevolgde trainingen, behaalde certificaten en opleidingen geregistreerd en staat een overzicht van onze veiligheidsregels vermeld.


SUEZ Veiligheidsregels
Gedrag is de belangrijkste factor (70 procent) bij veilig rijden. Intern zijn er veiligheidsregels afgesproken. De naleving van deze regels is van groot belang en staat hoog op de agenda, evenals een grotere bewustwording van risico's en gevolgen van ongevallen .


Veiligheidscommunicatie
Ook in de diverse interne communicatiemiddelen zet SUEZ veiligheid structureel op de kaart.


Veiligrijden.nu
Alle chauffeurs van SUEZ nemen deel aan dit waarderingssysteem van Veilig Verkeer Nederland, dat speciaal is ontwikkeld voor beroepsmatige weggebruikers.

©2018 SUEZ Nederland     Privacy regeling   Disclaimer   Sitemap   Contact   Werken bij SUEZ