SUEZ Nederland maakt gebruik van cookies. Lees meer over ons cookiebeleid ×

HOME

CONTACT   

Home   >  
Menu old
Afvalinzameling & verwerking   >  
Bouw- en sloopafval   >  
Verwerking en recycling

Verwerking en recycling

Bouw- en sloopafval bestaat vooral uit puin, steen, hout, metalen, kunststoffen, papier en karton. Veel daarvan kunnen we voor hergebruik geschikt maken. Daarvoor dienen de afvalstromen zoveel mogelijk gescheiden te worden. SUEZ is specialist in vergaande sortering van deze afvalstroom in diverse materiaalstromen. Vervolgens gaat het om duurzame en efficiënte toepassing van deze nieuw gewonnen grondstoffen.


Een voorbeeld hiervan is onze activiteit op het gebied van de materiaalstroom hout. Het door SUEZ ingezamelde en uitgesorteerde hout wordt bewerkt waarna het wordt gebruikt als grondstof voor de fabricage van spaanplaat. Een andere houtstroom wordt verwerkt tot brandstof in energiecentrales. Ander voorbeeld: puin, dat net als hout ontstaat na sortering van bouw- en sloopafval, vindt een nieuwe bestemming in wegenverhardingen.


Meer dan 75% van al het door ons ingezamelde bouw- en sloopafval wordt nuttig hergebruikt.

 

 

 


Wilt u een vrijblijvend advies over de inzameling en verwerking van uw bouw- en sloopafval? Zoek dan contact met een SUEZ-adviseur. U kunt ook bellen met 0900-8444.

 

©2018 SUEZ Nederland     Privacy regeling   Disclaimer   Sitemap   Contact   Werken bij SUEZ